Om Peter Skov-Jakobsen

img_0985.jpg

Peter Skov-Jakobsen på bryllupsmesse. Foto: Sille Arendt 2013
Peter Skov-Jakobsen på bryllupsmesse. Foto: Sille Arendt 2013

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Peter Henrik Skov-Jakobsen (f. 1959 - opvokset i Korup ved Odense) er biskop i Københavns Stift.

I 1988 blev Peter Skov-Jakobsen tilknyttet sømandskirken i Hull i England som assistent og blev i 1992 ’Master of Arts’ fra Hull University. Året efter blev han cand.theol. fra Københavns Universitet og derefter ansat som præst i sømandskirken i Hull.
 
Fra 1998-2009 var han sogne- og orlogspræst (præst i Søværnet) i Holmens Kirke. Fra 2000-2009 var han desuden underviser i Kristendom for balletbørnene på Det Kongelige Teaters Læseskole.
 
I 2009 blev han valgt som biskop i Københavns Stift. Peter Skov-Jakobsen var formand for det udvalg, der stillede forslag til et kirkeligt vielsesritual for par af samme køn, og i 2012 gjorde Folketinget det muligt for folkekirken at tage ritualet i brug. Han er medlem af kirkestyrelsesudvalget under Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der skal stille forslag om en modernisering af folkekirkens styringsstruktur (2012). Desuden er han medlem af en lang række kirkelige bestyrelser.
 
Peter Skov-Jakobsen afsluttede i 2013 et omfattende strukturarbejde i Københavns Stift.
 
I de seneste år har antallet af medlemmer af folkekirken i København været let stigende. Men på grund af massiv fraflytning fra Københavns og Frederiksberg kommuner 1960-1990 sammen med tidligere års medlemstilbagegang er der i første omgang lagt op til at lukke 14 kirker i de to kommuner.
 
Samtidig planlægger man opførelse af kirker i de nye bydele, som skyder op: Sydhavn, Ørestad og på sigt Nordhavn.
 
Ud over kristendom og folkekirke er Peter Skov-Jakobsen blandt andet optaget af samfundsforhold, litteratur, europæisk historie, musik og film. Han er gift og har to voksne døtre.

(Artiklen er opdateret december 2016)

Tags: