Landemode 2018: Børn i Kirken

4okt
Torsdag, 04. oktober 2018 - Arrangementet er afholdt

Bethesda

Rømersgade, 17, 1362 København, Danmark

Traditionen tro inviterer biskoppen præster og menighedsråd i Københavns Stift til årets landemodegudstenste og efterfølgende netværksmøde. 

Gudstjenesten er i Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke kl 17.00 og efterfølgende er der møde i Bethesda ved Torvehallerne ved Nørreport.

Der kræves ikke tilmelding til gudstjenesten, som er åben for alle. Læs om tilmelding i bunden af artiklen.

17.00-18.00 

Gudstjeneste i Vor Frue Kirke.
Prædikant: Michael Krogstrup Nissen

18.30-18.45

Velkomst ved biskop Peter Skov-Jakobsen

18.45-19.30

Middag

19.30 

Børn i kirken.

Et samarbejdsprojekt mellem stiftsudvalget ”Børn i kirken” og Frederiksberg provsti.

 • Provst Finn Vejlgaard, formand for stiftsudvalget præsenterer projektet.
 • Lisbet Müller, tidligere præst i Lindevang sogn. ”Børn i kirken” – hvorfor det?
  Vi vil med dette projekt udvikle fagligheden i kirkens børnearbejde. Udgangspunktet er disse to grundtanker:
  1. Gud møder vi i Det Nye Testamente som Jesus’ far.
  2. Forholdet til Gud skal være i bevægelse fra barn til voksen, vi kalder det ”teologisk progression”.
 • Christina Sønderskov Iversen, projektleder: Sådan siger forældrene om kirken - hvad kan vi lære af det?
  Centrale pointer fra rapporten ”Børn i kirken”, der bygger på en stor undersøgelse foretaget i Frederiksbergs og Københavns folkekirker efterår/vinter 2017.

20.05-20.30 

Kaffe

20.30 

 • Maria Baastrup Jørgensen, hospitalspræst på Rigshospitalet. At møde børn og deres voksne – lige dér, hvor de er.
 • Jonas Lucas Christy, sognepræst i Lindevang sogn. Fortælling – en gendigtet bibelhistorie for de mindste.
 • Anne-Katrine Odgaard, musikalsk medarbejder i Flintholm Sogn. Mærk salmen. Musik og medinddragelse.

21.00-21.30

Sangtime

Tilmelding til landemodet sker ved indbetaling af 400 kr. pr deltager fra sognet til Landemodets kontonummer 4183 0009865616 med tydelig angivelse af sognets navn. Der skal betales for både menighedsrådsmedlemmer og præster. Udgiften kan afholdes af kirkens kasse, kontoen vedrørende menighedsrådets administration.

Tilmelding bør af hensyn til de praktiske forberedelser foretages hurtigst muligt og bedes foretaget sådan at sognets indbetaling er indgået på Landemodets konto senest onsdag den 27. september 2018.

Kategori: 

Del denne side:

 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Email
 • Print