Københavns stift: Stiftspræstekursusprogram 2018

janne_mark_brorsons_kirke.jpg

Langsomheden og tid til det menneskelige møde
Under titlen 'Langsomheden og tid til det menneskelige møde' fortæller musiker Janne Mark om sit arbejde.
Emnet er "Kald, konkurrence og kunsten at holde søndag" til 2018's udgave af stiftspræstekursus i Københavns Stift. Se programmet herunder

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Datoererne for stiftspræstekurset 2018: 14.-16. maj - 2018.

Sted er Liselund i Slagelse. Se mere om Liselund her

Tilmelding: Mette Østfeldt i Københavns Stift på mail moes@km.dk, senest den 1. maj 2018.

Kald, konkurrence og kunsten at holde søndag

Konkurrencen er over os. Imellem stater, i det offentlige, i virksomheder, individer og imellem sognekirker. Alle vil gerne gøre det, ikke bare lige så godt som de andre, men bedre! Hvad betyder konkurrence for vores livskvalitet? Får vi et bedre liv pga. konkurrencen? Eller på trods af konkurrencen? Er konkurrence sundt? Eller skal der være grænser for konkurrencen? På dette stiftspræstekursus belyser vi fænomenet konkurrence teologisk, kunstnerisk og litterært.

Det skal givet et afsæt til en refleksion over, hvad den udbredte konkurrencementalitet gør ved vores kaldsforståelse. Ifølge kaldstanken kommer pligten først, og ikke har noget med konkurrence at gøre. Kirken skal ikke konkurrere, men være der, hvor der bliver kaldt på den. Men gør ”kald og pligt” os i dag til tabere i konkurrencen? Fordi ingen alligevel værdsætter, når man gør sin pligt? Og hvad gør dette ved præstens kald - kal præster pleje en karriere eller skal de følge en iboende pligt? Virker konkurrencen mellem sognekirker og menighedens sammenligning af præster højnende på kvaliteten, eller forplanter det sig som lammende stress og stivnet kreativitet?

Til sidst rejser vi spørgsmålet, om vi overhovedet lytter til vores egne gennemtyggede prædikerne om gerningernes ligegyldighed? Vi vil påstå, at vi i forsøget på at være de bedste nemt kan miste alle dem, som tynges af samfundets nådesløse vurderinger, stress og jag. Sideløbende med konkurrencementaliteten er der opstået en stigende efterspørgsel efter frirum, mindfulness og ro. Hvad kan vi som kirke byde ind med her? Skal vi til at genlære at være passivt modtagende, at holde hviledag?

Tidspunkt

Tema

Navn

Mandag den 14. maj

Kl. 15.00

Oprør mod konkurrence og kappestrid:

Kristendom som social modkultur

”Konkurrence” er blevet et slagord, ja, et feltråb, i den offentlige debat, ikke mindst i kritikken af ideen om velfærdsstaten.

Situationen afspejler en grundlæggende diskussion om kappestridens velsignelser og forbandelser, en diskurs, som dog ikke alene er af nyere dato.

I både den græsk-romerske og jødisk-kristne tradition, som vi i fællesskab er rundet af, har man tumlet med dette spørgsmål. Under inddragelse af Hesiod, Jesus og Paulus præsenterer jeg visse teo-humanistiske tanker om konkurrence og kappestrid med hovedvægt på kristendommens holdning til samme.

Ole Davidsen

Kl. 17.00

Refleksionsgrupper

Kl. 19.00

Langsomheden og tid til det menneskelige møde

Janne Mark – sanger, salmediger og komponist og Esben Eyermann – bassist og kapelmester - har igennem deres mangeårige musikalske og liturgisk eksperimenterende virke i Brorsons kirke skabt et folkekirkeligt musikalsk udtryk med jazz, folk, vise og improvisationsmusik som grundelementer.

Den fællessangbare melodi og akkompagnementet dertil er i centrum for arbejdet, når der udvælges musik og salmer, ligesom den ro og tid til eftertanke og refleksion som folk erfaringsvist søger i kirken, er tænkt ind i de musikalske overvejelser.


 

Janne Mark og Esben Eyermann fra Brorsonskirken

Tirsdag den 15. maj.

kl. 9.00

Andagt

Søren Bruun

Kl. 9.15 - 10.00

Walk-and-talk

Kl. 10.00

Konkurrence

Malene Trock ser på konkurrencen fra et filosofisk perspektiv. Begrebet går tilbage til antikkens væddeløb, men betyder oprindeligt: at løbe sammen.

Men nu løber vi åbenbart om kap. Med hvad og med hvem? Hvis konkurrence er ugleset i et lighedssamfund som det danske. Hvorfor har vi det så? Og kan vi lære noget af konkurrencen?

Malene Trock

Kl. 13.00

Shakespeare: Misundelse

Misundelse er en uskøn lidenskab, som ingen går ind for. Det forhindrer den dog ikke i at være udbredt og temmelig uudryddelig. William Shakespeare, der har kigget dybere i menneskesindet end de fleste, nævner og viser misundelsen i mange af sine skuespil, og i lyset af hans kendte og mindre kendte rolleskikkelser kan man måske finde nogle måder at forholde sig til misundelsen på, som er både relevante og nutidige. Shakespeareoversætteren Niels Brunse vil vise rundt i misundelsens figurgalleri.

Niels Brunse

Kl. 15.00 - 15.30

Kald og konkurrence?

Præster har også brug for anerkendelse.

Er præstejobbet et kald eller en karriere?

Herunder overvejelser om behovet for anerkendelse og mangel på samme.

Eva Holmegaard

Kl. 15.30 - 15.45

Pause

Kl. 15.45 - 17.15

Kunsten at holde søndag

I Første Mosebog kap.2 vers 2 står der:

På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

I den jødiske oversættelse er ordet hvilet erstattet med ophørte. ”På den syvende dag blev Gud færdig ….. og Han hørte op med hele det arbejde, Han havde udført. Disse ord er udgangspunktet for måden jøder holder sabbat på. Hvordan kan man leve i 2018 med regler der er 2000 år gamle?

Bent Lexner forklarer sabbatens regler og ritualer og ikke mindst, hvad det betyder at holde helligdagen hellig for ham.

Bent Lexner

Kl. 18.00

Middag

Onsdag den 16. maj

Kl. 9.00

Gudstjeneste, Liselund

Sognepræst Vibeke Døssing fra Sct. Thomas kirke på Frederiksberg

Kl. 10.15

Selvledelse og kunsten at planlægge i et grænseløst arbejdsliv

Planlægning nytter! Selv i et grænseløst arbejdsliv, hvor vi hele tiden konkurrerer med tiden og dens knaphed.

Præsters arbejdsopgaver er mangfoldige og forskelligartede, og arbejdsdagen er typisk præget af ”forstyrrelser”. Over for de betingelser er kalenderstyring og prioritering indlysende nødvendigt for ikke at miste overblikket. Men hvad er ellers vigtigt at gøre … og måske være særligt bevidst om at gøre mindre af i et præstearbejdsliv? 

Med 10 års erfaring fra kurset Personlig Planlægning for Præster giver Eva Brow en række bud på, hvad der kan understøtte præster i deres arbejde, forebygge stress og skabe bedre balance mellem embedsarbejdet og familielivet. 

Eva Brow Simonsen

Tags: