Birgitte Kvist Poulsen: Kan man tro uden at engagere sig?

birgitte_kvist_poulsen.jpg

Birgitte Kvist Poulsen. Foto: Lotta Lemche
Birgitte Kvist Poulsen. Foto: Lotta Lemche
Man kan ikke engagere sig uden tro og overbevsining. Men hvad med den anden vej rundt? Birgitte Kvist Poulsen er præst på Vesterbro og diskuterer her om tro kræver og skaber engagement

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Kan man tro uden at engagere sig, og engagere sig uden at tro?

Det sidste spørgsmål er det letteste at svare på, og svare nej til, for uanset hvad man engagerer sig i, så ligger der en tro eller en overbevisning til grund for engagementet – det være sig om det er en politisk sag, ens arbejdsliv, om det handler om børneopdragelse, dyrevelfærd eller miljø. Det første spørgsmål er derimod en anden sag. Kan man tro uden at engagere sig? Det spørgsmål betoner troen på en anderledes måde.

I vores protestantiske del af verden har vi vænnet os til, at troen er en privatsag. Den er et forhold mellem Gud og den enkelte, og der er ingen – hverken statslige institutioner eller andre mennesker – der skal eller kan stille sig i vejen for dette direkte forhold. Det betyder, at vi er lykkeligt fri for at vurdere, om troen nu også er rigtig eller forkert.

Men friheden har også sine bagsider. En af bagsiderne er, at mange selv strikker troens indhold sammen. Derved kan den blive til stort set hvad som helst, og dens engagement kan komme til primært at gælde den enkeltes mulighed for selvudvikling.

Troen og handlingen

Birgitte Kvist Poulsen er ledende sognpræst i Vesterbro sogn og præst i Eliaskirken
_________________________

Internt diskuterer præster og teologer med jævne mellemrum, om det er nok at gå i kirke om søndagen, høre ordet og modtage syndernes forladelse, for derefter at gå ud i verden og passe hver mand sit. At fastholde at det er nok, er et stærkt og befriende synspunkt i et Danmark, der de seneste mange år har udviklet sig mere og mere i retning af en højestimeret konkurrencestat.

Men spørgsmålet er, om vi netop også af denne grund taber flere og flere medlemmer og potentielle kirkegængere på gulvet? Sagt på en anden måde så kunne det jo være, at troen netop kræver engagement, og at kirken engagerer sig i verden.

Både som studenterpræst og nu som ledende sognepræst på Vesterbro er jeg overbevist om, at det er nødvendigt, at troen engagerer sig både i og uden for kirkens rum. Dog skal troens engagement ikke konkurrere, for tro og kirkeligt engagement drejer sig især om at være modkultur og om at stille skarpt på det menneskesyn, som evangelierne præsenterer os for.

På Vesterbro, hvor jeg har været et par år, findes der mange engagerede mennesker. Sammenlægningen af de mange kirker til ét sogn er båret af et praktisk, fagligt og politisk engagement, men især af troen på, at det lader sig gøre at udfolde kristendom og tro i et åbent fællesskab, der byder verden indenfor, samtidig med at der bliver sat ansigt på troen også uden for kirkens rum. I samspillet med bydelens mangfoldighed engageres og udfordres ikke bare kirkens folk, men alle der bruger kirken – det være sig om det er meget eller indimellem.

I en stor by som København er det efterhånden mere reglen end undtagelsen, at man bruger kirken ikke fast, men lejlighedsvis. Det kan man vælge at begræde, men man kan også se det som et udtryk for et nyt og anderledes engagement. Det behøver ikke at betyde, at vi giver køb på søndagsmenigheden og vores kerneopgaver. Disse er og bliver en grundsten i vores kirkelige og trosmæssige engagement, samtidig med at de er en kilde til stadig inspiration – også for dem, der ”kommer udefra” og engang imellem. Det er en mulighed for i fællesskab at åbne fortællingerne på ny, og skabe plads til at forholde sig til tro, kristendom og tilværelsens store spørgsmål i et gensidigt engagement. 

Troen og engagementet

Føler det troende menneske sig i ekstra grad forpligtet på at tage del i verden, og hvordan opfatter vi i det hele taget forholdet mellem kristendom og engagement?

Spørgsmålet bliver stillet til tre københavnske præster i 2016-udgaven af DEBATmagasinet fra folkekirken i København, der har engagement som tema.

Svarene bringer os hele vejen fra Afghanistan til Vesterbro og tilbage til den grundtvigske barndomsby.

Birgitte Kvist Poulsen i DEBATmagasinet

Birgitte Kvist Poulsens tekst er også udgivet i DEBATmagasinet fra folkekirken i København, der i 2016 har 'engagement' som tema.

Læs DEBATmagasinet 2016 i en elektronisk udgave her

Tags: