Marianne Jelved skriver klumme: 'Jesus har kun dine øjne at se med'

jelved_5mail.jpg

'Uanset, hvad vi ser på jorden, så må vi have mulighed for og vilje til at skelne mellem ondt og godt', skriver Marianne Jelved i klummeserien om Fadervor. Foto: Maj-Britt Boa
'Uanset, hvad vi ser på jorden, så må vi have mulighed for og vilje til at skelne mellem ondt og godt', skriver Marianne Jelved i klummeserien om Fadervor. Foto: Maj-Britt Boa
Som barn hørte jeg sætningen: ”Jesus har kun dine øjne at se med.” Den har fulgt mig siden. For den siger, at vi ved, hvad Jesus har sagt, og vi ved godt, hver især, hvad der er rigtigt og forkert, du har øjne at se med, skriver Marianne Jelved, gruppeformand og finansordfører i Radikale. Hun skriver denne uge om fadervor-linjen "Ske din vilje, som i himlen således også på jorden"

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden

Næste uges klumme:

Marianne Jelved sender stafetten videre til professor Steen Hildebrandt, som i næste uge skriver om fadervor-linjen: "Giv os i dag vort daglige brød".

”Ske din vilje”! Det er en sproglig form, som børn – og vi voksne måske - ikke helt fatter. Hvorfor kan vi ikke sige det mere lige ud ad landevejen: ”Bare du vil få din vilje.” Nej, den går alligevel ikke. Det er ikke det, der er meningen. Vi er i en særlig genre: bønnen.

Men det er ikke en bøn i form af en plagen om at få noget. Det er en bøn om noget uden for den bedendes egen rækkevidde og kontrol henvendt til ”Fader Vor, du som er i himlen”. Derfor har bønnen en særlig betydning som trøst og opmuntring for deltagere i et fællesskab i tillid til Fader Vor. Den bøn kan give en mulighed for tydning af mening med menneskets egen tilværelse og liv.

”Ske din vilje, som i himlen således også på jorden,” Uden forbehold beder vi om, at Vor Faders vilje vil ske, sådan som den må ske i himlen, må den også ske på jorden. Men vi kender ikke den vilje, og vi ved ikke, hvad der sker i himlen, og når vi ser på jorden, ser vi nok det gode, kærlighed mellem mennesker og beskyttelse af sårbare og syge.

Men vi ser bare også så megen fortræd og ondskab, at det ikke kan være Vor Faders vilje, der sker, hvilket vi dog ikke kan vide.

Vi ved godt, hver især, hvad der er rigtigt og forkert. De fleste gange

Uanset, hvad vi ser på jorden, så må vi have mulighed for og vilje til at skelne mellem ondt og godt og se efter, hvad der er til det fælles bedste, og hvad der er til vores næstes glæde. Og vi kan tro, hvad vi har hørt af Jesus. Vi kan tro, at Vor Fader er den betingelsesløse kærlighed, når Jesus siger: ”Du skal elske Herren vor Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke”, og ”Du skal elske din næste som dig selv.

Noget større bud end disse to gives ikke.” Jesus fortæller også om den barmhjertige samaritan, der bryder alle fordomme og hjælper det menneske, der udsat for vold er hjælpeløst efterladt på vejen. Jesus siger også: ”Hvad I har gjort mod disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig.” Paulus skriver i sit brev til korinterne, hvad kærlighed er og slutter med: ”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden.”

Dette lærte jeg som barn. Det var svært at forstå det hele. Men så hørte jeg sætningen: ”Jesus har kun dine øjne at se med.” Den har fulgt mig siden. For den siger, at vi ved, hvad Jesus har sagt, og vi ved godt, hver især, hvad der er rigtigt og forkert. De fleste gange. Så bønnen, ”Ske din vilje, som i himlen således også på jorden”, er bønnen om at gøre det rigtige for din næste. Når du ved det med dig selv, så kan du også gøre det rigtige. Du har øjne at se med.

Tags: