Min kirke: Overborgmester Frank Jensen

frank_jensen-1.jpg

Frank Jensen overborgmester i København
Overborgmester Frank Jensen og journalist Jacob Lybek under interview i Christiansborg Slotskirke. Foto: Susan Norsker, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
For socialdemokraten Frank Jensen var folkekirken en integreret del af opvæksten, og han har gennem voksenlivet bevaret sin tro og tilknytning til kirken. Én af de københavnske kirker, der ligger hans hjerte nærmest er Christiansborg Slotskirke, som han i sin egenskab af politiker har besøgt mere end 25 gange
af Jacob Lybek (Presserådgiver i Københavns Stift)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Normalt er Christiansborg Slotskirke, som tilhører Kongehuset, lukket for offentligheden alle hverdage – undtagen i påskeferien, juli måned og efterårsferien. I forbindelse med interviewserien ’Min kirke’ har Nationalmuseet, som driver kirken til daglig, dog gjort en undtagelse og givet Københavns Stift lov til at komme ind på en ganske almindelig onsdag eftermiddag for at tale med overborgmester Frank Jensen om hans forhold til slotskirken og kristendommen.

Hvad et det første, du tænker, når du træder ind i Christiansborg Slotskirke?

”Det hvide, marmorbeklædte kirkerum og bænkene med de røde betræk får altid det lyseste frem i mit sind. Jeg forbinder slotskirken med den lyse og milde kristendom, der vil fremme det gode, tilgivelsen og næstekærligheden også i de værste stunder. Den kristendom, som fokuserer på at bekæmpe det onde er til gengæld ikke i pagt med mine personlige værdier og mit menneskesyn.

Åbningsguds-tjenesterne er en evig påmindelse om, at der er noget, der er større end og hævet over den daglige trummerum i politik.

Det naturlige lys gennem kuplen får i øvrigt slotskirken til at minde mig lidt om Peterskirken i Rom, som jeg for nylig var inviteret til at besøge sammen med en lang række europæiske borgmesterkollegaer,” fortæller 56-årige Frank Jensen, som har siddet i Folketinget i 20 år, inden han blev valgt som Københavns overborgmester i 2010.

Hvor ofte har du været i Christiansborg Slotskirke?

”Det har jeg ikke lige tal på nu og her, men det må være mere end 25 gange. Det har oftest været ved den årlige gudstjeneste i kirken i forbindelse med Folketingets åbning i oktober. Jeg kan lide traditionerne og gentagelserne. Jeg har blandt andet også været her i forbindelse med bisættelsen af Folketingets daværende formand Ivar Hansen fra Venstre.”

Hvordan har du det med gudstjenesterne i forbindelse med Folketingets åbning?

”Jeg har altid gået til åbningsgudstjenesterne, mens jeg var medlem af Folketinget. Gudstjenesterne er med til at binde medlemmerne sammen i et fællesskab trods partiskel og modsatrettede synspunkter. Åbningsgudstjenesterne er en evig påmindelse om, at der er noget, der er større end og hævet over den daglige trummerum i politik. Ved gudstjenesterne har jeg mødt en lang række af landets biskopper og mange præster, og jeg har alle gangene været meget imponeret over, hvor gennemarbejdede og levende deres prædikener har været.”

Læs også: Min kirke: Forfatter Jens Christian Grøndahl

I Frank Jensens opvækst i Vendsyssel i Nordjylland var folkekirken og kristendommen et helt naturligt element. Familien gik ofte i den lokale kirke, Ferslev Kirke, og besøgte også somme tider præsten og hans familie i præstegården. Hans barndomshjem var ikke et sted, hvor man bad bordbøn, men man diskuterede præstens prædikener, har Frank Jensen tidligere sagt til Kristeligt Dagblad i 2014.

Han var i lighed med mange af kvarterets børn også FDFer, og han gik af og til også i søndagsskole med sin storebror.

”For mig var folkekirken noget helt selvfølgeligt. Men jeg blev aldrig tvunget til at være med i det kirkelige, det var noget helt naturligt. Sådan har det også været i forbindelse med opdragelsen af vores to sønner, som begge er både døbt og konfirmeret. Vores ældste søn skal snart giftes i en kirke. Og vores næstældste søn og hans kone blev gift i Lindholm Kirke ved Aalborg for tre år siden,” fortæller Frank Jensen under interviewet med Københavns Stift i Christiansborg Slotskirke.

I sit voksenliv har han bevaret tilhørsforholdet til kirken, og det sker, at han af og til beder en stille aftenbøn som enden på en lang, hektisk arbejdsdag.    

Hvor ofte går du i kirke?

”Det er meget forskelligt, hvor ofte jeg går i kirke og hvor. Det er både til højtider, søndagsgudstjenester, bryllupper, konfirmationer og begravelser. Min kone og jeg opsøger og besøger flere kirker i København, men vi har dog ikke en fast tilknytning til en bestemt kirke. 

Uanset hvor man bor i landet, er de kristne budskaber og traditionerne lige så relevante, som de hele tiden har været.

Jeg ville egentlig gerne gå i kirke oftere, men det er ikke altid, at jeg har tiden på grund af arbejdsforpligtigelserne i forbindelse med mit embede. Derfor går min kone nogle gange alene i kirke. Vi går også i forskellige kirker rundt om i landet, hvis vi fx er på cykelferie. Og jeg går ofte ind i kirker, når jeg er i udlandet, enten alene eller sammen med min kone, hvis hun er med.”

Læs også: Min kirke: Cykeldirektør Brian Holm

Københavns Stift er det sted i landet, hvor medlemsandelen af folkekirken er den laveste i landet, nemlig 58,1 procent. Er kirken overhovedet relevant i en moderne storby som København her anno 2017?

”Ja, uanset hvor man bor i landet, er de kristne budskaber og traditionerne lige så relevante, som de hele tiden har været. Vi skal huske, hvem vi er, og hvorfor vi har en kirke, som også er skrevet ind i den danske grundlov. Det gælder måske ikke mindst i en tid med et stigende offentligt fokus og debat om religion. Og dette uanset om man bor i København eller en hvilken som helt anden by i Danmark.”

Hvad tænker du om, at der nu skal bygges nye kirker i København?

”Når vi udvikler nye byområder, vil indbyggerne naturligvis gerne have adgang til børneinstitutioner, butikker og arbejdspladser tæt på, hvor de bor. Men vi skal ikke glemme, at det også kan være vigtigt for livskvaliteten at kunne få stillet sit åndelige behov i en lokal kirke og at kunne deltage i et levende menighedsliv. Derfor har jeg også støttet op om opførelsen af de nye kirker, der er på vej i Sydhavnen, Ørestaden og Nordhavn, hvor befolkningsvæksten stiger markant og fortsat vil gøre det i de kommende år. Folkekirken må være der, hvor folk er.”

Læs også: Min kirke: Strategisk direktør Karne Lykkebo

I forbindelse med serien ’Min kirke’ spørger vi ofte, om interviewpersonen har et bud på, hvad folkekirken kunne blive bedre til – har du et sådant bud?

”Så skulle det nok være, at man i højere grad kunne inddrage og engagere kirkegængerne i de enkelte gudstjenester! At gøre afstanden mellem præst og deltagere endnu kortere. Dér tænker jeg, at folkekirken måske kunne skele til den katolske kirke, som er god til det.”

Tak fordi du ville afse tid til at medvirke i dette interview!

”Velbekomme, selv tak, I er velkomne.”

Læs også: Min kirke: Skuespiller Jytte Abildstrøm

Fakta: Frank Jensen

Født 1961. Opvokset i Ulsted i Vendsyssel.

Politisk karriere: Overborgmester i København siden januar 2010. Næstformand for Socialdemokratiet siden 2012. Tidligere medlem af Folketinget. Tidligere justitsminister samt forskningsminister. tBestred i sin ungdom flere poster i DSU.

Uddannelse: Cand.oecon fra Aalborg Universitetscenter (1986), hvor han efter endt uddannelse blev ansat som arbejdsmarkedsforsker.

Gift med børnehaveklasseleder Jane Frimand Pedersen. Parret har to voksne sønner samt et barnebarn.

Fakta: Christiansborg Slotskirke

Christiansborg Slotskirke, oprindeligt opført i årene 1738-1742, tilhører Kongehuset, og har dannet rammen om flere bryllupper, dåb af tronarvinger og andre ceremonier i den kongelige familie. Derudover foregår der kun sjældent kirkelige handlinger i Christiansborg Slotskirke, der ikke længere er en sognekirke. Der holdes dog rutinemæssigt gudstjeneste i kirken i forbindelse med Folketingets åbning hvert år i oktober. 

Kirken har været brændt ned flere gange og efterfølgende genopført. Den nuværende kirkebygning i klassicistisk stil blev indviet i 1826. Kirken blev i 1992 ramt af endnu en brand – angiveligt antændt af en vildfaren raket affyret under pinsekarnevalet. Denne gang var branden dog mindre voldsom, og i 1997 blev kirken genindviet i forbindelse med Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.’s 25-års regentjubilæum.

Kirken forvaltes i det daglige af Nationalmuseet, og den er åben for offentligheden om søndagen kl. 10.00 – 17.00 samt alle dage i påskeferien, juli måned og efterårsferien. Det er endvidere muligt efter aftale og mod betaling at komme på en guidet tur i kirken.

Få mere at vide om Christiansborg Slotskirke og dens arkitektur og historie på Kongehusets hjemmeside.

Tags: