Påskepassioner: Bach for nybegyndere

img_6952.jpg

Organist Ole Reuss Schmidt anbefaler at opleve Bachs påskepassioner i en af byens kirker. På billedet ses krucifikset i Mariakirken på Vesterbro, som er pakket ind i plast, mens kirkerummet bliver kalket. Foto: Sille Arendt
Organist Ole Reuss Schmidt anbefaler at opleve Bachs påskepassioner i en af byens kirker. På billedet ses krucifikset i Mariakirken på Vesterbro, som er pakket ind i plast, mens kirkerummet bliver kalket. Foto: Sille Arendt
Flere københavnske kirker fyldes i disse uger af tonerne fra Bachs påskemusik. Læs organist Ole Reuss Schmidt guide til Bachs Matthæuspassion og se, hvor du kan opleve værkerne i Københavns kirker
Ole Reuss Schmidts billede
af Ole Reuss Schmidt (organist i Korsvejskirken)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Det fremgår klart af det originale titelblad til Matthæuspassionen, hvad dette monumentale værk af Bach handler om. Her står der på latin: ”Passio Domini nostri J. C. secundam Evangelistam Matthæum” - dvs. Jesu Kristi lidelseshistorie, således som den er berettet af evangelisten Matthæus.

Helt præcist drejer det sig om Matthæusevangeliets kapitel 26 og 27, om retssagen mod og domfældelsen og korsfæstelsen af Jesus, og dermed bliver der tale om en ganske betragtelig tekstmængde, hele 141 vers i Bibelen.

Enkle midler

Bach lader en tenorsanger, en evangelist, afsynge denne tekstmængde, og hver gang han synger, sætter hele orkestret ud på nær celloen og cembaloet. Med så lidt musikledsagelse kommer teksten fra Matthæusevangeliet til at fremstå særdeles klart og tydeligt, men der er samtidig tale om, at Bach med brug af så få virkemidler har stillet sig selv en vanskelig opgave som komponist.

Lad mig her bruge et billede: Det er svært nok at bygge et rigtigt flot slot med legoklodser, men det bliver endnu sværere, hvis man kun har ganske få klodser til sin rådighed. Så bliver man nødt til at økonomisere på en helt anden måde, og man må gennemtænke ganske nøje, hvordan hver eneste klods bliver anvendt.

Det er på denne måde, Bach med ganske få virkemidler har komponeret evangelistpartiet i Matthæuspassionen, men i dette stringente og stramme univers er det lykkedes for ham at skrive en musik, der ganske nøje og på genial vis løbende skildrer stemningen i teksten.

Alle steder, hvor der er tale om direkte tale, giver evangelisten plads til en ny sanger, og på den måde bliver der også tale om en hovedrolle, der hedder Jesus. Hver gang han tager ordet, sætter Bach violinerne og bratcherne ind på en sindrig måde. Lad mig her nøjes med at nævne, hvordan der på underfuld vis breder sig en ro og balance i hele orkestret hver gang Jesus tager ordet.

Godnat til Jesus

Samtidig med dette forholdsvis enkle koncept, er der i Mathæuspassionen også tale om et stort anlagt scenarie med brug af dobbeltorkester, dobbeltkor, drengekor samt fire yderligere solister, som løbende sætter ind med kommentarer til beretningen fra Matthæus 26 og 27.

I nogle tilfælde sker det på en måde, hvor man tydeligt mærker, at også Bach er barn af den tid, han levede i. Et herligt eksempel er afslutningskoret, hvor Jesus er lagt i graven og hvor koret synger godnat til ham.

Andre steder er der tale om ”kommentarer” til lidelseshistorien, der på en mere tidløs og almengyldig måde understreger, hvordan Jesu død på korset ikke bare er et meningsløst justitsmord, med derimod selve grundlaget for vores frelse. Det drejer sig eksempelvis om arien: ”Aus Liebe will mein Heiland sterben”.

Enhver kan høre, at denne arie klinger på en helt særlig måde, sådan er den orkestreret fra Bachs hånd, og det er tydeligvis hensigten at vise, at her er budskabet noget helt særligt.

Bach Live

Må jeg til sidst anbefale, at man som forberedelse til påskehøjtiden giver sig selv tid til at lytte til Matthæuspassionen af Bach med tekst og oversættelse for hånden. Biblioteket kan fremskaffe, hvad man her skal bruge.

Må jeg endnu mere anbefale, at man dernæst går ud i en af byens kirker og hører værket ved en levende koncertopførelse.