Ny administrator af Folkekirkens Selvforsikrings-ordning

Københavns Stift bispegården

Københavns Stift har til huse på hjørnet af Studiestræde og Nørregade, hvor der er indgang i nummer 11.
Københavns Stift har til huse på hjørnet af Studiestræde og Nørregade, hvor der er indgang i nummer 11
Forsikringsenheden har overtaget administrationen af Folkekirkens Selvforsikrings-ordning

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Hvem er forsikringsenheden?

Forsikringsenheden udgøres af Helsingør stift og Københavns stift.

Overtagelse

Overtagelsen kommer til at forløbe i to etaper:

  1. Ting- og brandskadeforsikring samt ansvarsforsikring i entrepriser overtages af Forsikringsenheden pr. 1. juli 2013.
  2. Arbejdsskadeforsikring for folkekirkens ansatte og Folkekirkens erstatningsansvarsforsik-ring overtages af Forsikringsenheden pr. 1. januar 2014.

Hvad er Forsikringsenheden?

Forsikringsenheden er et resultat af, at stifterne de sidste par år har arbejdet med en kompeten-cemodel med henblik på at få omfordelt og organiseret visse opgaver i stifterne ved oprettelse af videnscentre, således at visse opgaver samles og behandles bestemte steder i landet.

Det gør sig også gældende for Forsikringsenheden, hvis opgaver vil blive varetaget af Helsingør Stift og Københavns Stift. 

Baggrunden for, at Forsikringsenheden - med forankring i stifterne - har budt ind på opgaven er funderet i, at stifterne besidder et særligt kenskab til folkekirkens opbygning til såvel organisation, lovgivning som økonomi m.v..

Endvidere har stifterne i forvejen en løbende kontakt til menigheds-rådene og ligeledes et indgående kendskab til menighedsrådenes opgaver og sammensætning.

Hvilke konsekvenser har det for menighedsrådene?

Det er vigtigt at fremhæve, at der ingen ændringer er i selve forsikringsordningen. Der er udeluk-kende tale om, at ordningen fremover vil blive administreret af Forsikringsenheden.

Det betyder, at det bliver lettere for menighedsrådene, da de fremover kun skal henvende sig ét sted uanset forsikringstype, da al kontakt vedrørende forsikringsordningen pr. henholdsvis 1. juli 2013 og 1. januar 2014 skal ske til Forsikringsenheden.

Kontakt:

Telefon: 70 20 1991

Email: fe@km.dk

Se mere på Den Digitale Arbejdsplads, hvor Forsikringshåndbogen fortsat ligger (kun adgang med login).

Tags: