1.761.933 bruger kirken i Københavns Stift

img_0617_855x485.jpg

At så mange mennesker gør brug af folkekirken skyldes ikke mindst de mange nye gudstjenesteformer som spaghettigudstjenester og babysalmesang, påpeger lektor i religionsvidenskab. Her fra forfattergudstjeneste i Skt. Jakobs Kirke. Foto: Sille Arendt
At så mange mennesker gør brug af folkekirken skyldes ikke mindst de mange nye gudstjenesteformer som spaghettigudstjenester og babysalmesang, påpeger lektor i religionsvidenskab. Her fra forfattergudstjeneste i Skt. Jakobs Kirke. Foto: Sille Arendt
Nye tal fra Københavns Stift viser, at 1.761.933 i 2013 besøgte stiftets kirker til gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter. 'Det skyldes ikke mindst de mange nye gudstjenesteformer, som er meget populære' siger lektor i Religionsvidenskab fra Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Man skal lede længe efter tomme kirkebænke i Københavns Stift. Nye tal fra Københavns Stift viser, at ikke mindre end 1.761.933 besøger kirken i Københavns Stift til gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i kirken som koncerter og foredrag. Et besøgstal som herhjemme kun overgåes af Tivoli og Dyrehavsbakken, mens både Legoland og Zoologisk Have i København har færre besøgende på et år.

"Folkekirken er ikke en turistattraktion, som konkurrerer med Tivoli og Legoland. Men som kirke og kulturinstitition er det naturligvis glædeligt, at vi er i kontakt med så mange mennesker som tilfældet er", siger biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen.

Folkekirken er ikke en turistattraktion, som konkurrerer med Tivoli og Legoland. Men som kirke og kulturinstitition er det naturligvis glædeligt, at vi er i kontakt med så mange mennesker som tilfældet er.

Godt flow

At så mange mennesker gør brug af folkekirken skyldes ikke mindst de mange nye gudstjenesteformer som spaghettigudstjenester og babysalmesang, påpeger lektor i Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen.

"Tallene fra Københavns Stift bekræfter billedet af folkekirken som en organisation med meget pæne og stabile besøgstal. En række undersøgelser har vist, at mediernes billede af en folkekirke i krise, ikke har meget på sig. Folkekirkens forskellige tilbud bruges faktisk af mange danskere", siger hun.

Den udbredte forestilling om danskerne som lejlighedskristne, der udelukkende kommer i kirken, når de modtager en invitation til bryllup eller begravelse, er heller ikke korrekt. Ser man alene på tallet for gudstjenester og kirkelige handlinger som vielser og begravelser er tallet 959.320 besøg om året. Det svarer til 42 deltagere i gennemsnit. For gudstjenester alene er tallet 58 kirkegængere i gennemsnit.

Københavns Stift i tal 2013

Antal gudstjenester: 11.479
Deltagere: 669.810

Antal kirkelige handlinger (andagter/vielser/begravelser): 11.586
Deltagere: 289.510

Antal kirkelige aktiviteter: 23.390
Deltagere: 641.403

Antal kirkekoncerter: 1.324
Deltagere: 161.210

"Der vil selvfølgelig være en række gengangere, men overordnet set er der et godt flow af mennesker i folkekirken. Intet tyder på, at kirkegangen generelt set er faldende, hvis vi inddrager alle de nye tilbud. Tværtimod", siger Marie Vejrup Nielsen.

Fokus på tal

Københavns Stift er ikke de eneste i folkekirken, som sætter fokus på tal i disse år. For nylig offentliggjorde Fyens Stift, at de i løbet af 2013 har haft 750.000 besøgende. Og fra næste år vil størstedelen af landets stifter foretage kirketællinger. Samtidig har folkekirken taget initiativ til oprettelsen af et studie- og videnscenter, som skal se nærmere på tallene. Også ved Københavns Universitet igangsættes nu et stort forskningsprojekt, som skal se nærmere på, hvad der skaber værdi for folkekirkens brugere.

Når der i disse år er så stort fokus på tal i folkekirken, hænger det ifølge Marie Vejrup Nielsen sammen med, at Danmark i mange år har haft et markant efterslæb på denne type viden sammenlignet med Norge, Sverige og Finland.

"Som forsker er det naturligvis altid interessant at få et bedre datagrundlag. Men det er også en god idé for folkekirken, at de selv sætter fokus på tal og gennemfører egne tællinger. På den måde undgår de at blive kastebold mellem eksterne aktører med holdninger til det kirkelige liv, samtidig med at de får en række nyttige redskaber til at udvikle bedre tilbud til folkekirkens brugere", siger Marie Vejrup Nielsen.

Også Peter Skov-Jakobsen følger med interesse de konklusioner, forskerne på såvel universiteter som på folkekirkens eget studie- og videnscenter når frem til.

"Tal er sjældent interessante i sig selv. Men når indsigterne fra kirketællinger og andre undersøgelser af folkekirken bruges med omtanke, har vi de bedste forudsætninger for at lave kirke på en måde, som vækker mange menneskers interesse uden at vi glemmer kerneydelserne og troens udlægning", siger han.

Tags: