Amerikanere skal puste liv i danske prædikener

andreas_kirke_2.jpg

Kan danske præster lære noget af deres amerikanske kolleger? lyder spørgsmålet til prædikenfestival 5.-6. juni i Skt. Andreas Kirke. Foto: Sille Arendt
Kan danske præster lære noget af deres amerikanske kolleger? lyder spørgsmålet til prædikenfestival 5.-6. juni i Skt. Andreas Kirke. Foto: Sille Arendt
Tung, teologisk og tør? Den danske prædiken trænger til et løft, mener arrangørerne bag ny prædikenfestival, hvor danske præster kan hente inspiration fra amerikanske undervisere og prædikanter
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Hvis du ind imellem har siddet på kirkebænken en søndag formiddag og ladet tankerne vandre, er du formentlig ikke den eneste. Kvaliteten af prædikerne i den danske folkekirke er der mange og meget forskellige meninger om.

Koncert

leslie.jpg

Countrysangeren Leslie Rodriguez.
Countrysangeren Leslie Rodriguez.

Som led i festivalen arrangeres en åben koncert i Skt. Andreas Kirke d. 5. juni 2013 kl. 19.30 med de amerikanske countrymusikere Leslie Rodriguez, John McClure og den danske basguitarist Flemming Ostermann.

Men de fleste kan blive enige om, at der er meget stor forskel på, hvordan evangeliet forkyndes herhjemme og i USA, hvor prædikanterne ofte benytter sig af en mere livlig, larmende og vidtløftig retorik.  

Spørgsmålet er, om de danske præster i virkeligheden kan lære noget af deres amerikanske kolleger? Det spørgsmål og mange andre er baggrunden for den prædikenfestival, som TPC arrangerer i Skt. Andreas Kirke 5. og 6. juni. Vi har spurgt af en af arrangørerne Charlotte Ellermann om tankerne bag festivalen.

Hvorfor arrangerer I prædikenfestival?

 - Festivalen er inspireret af et amerikansk forbillede, og derfor er det også amerikanske gæstelærere, der er indbudt til at prædike og undervise. Jeg mener nemlig efter at have hørt mange amerikanske prædikener, at vi som danske præster kan lære rigtigt meget af dem om at gøre den kristne forkyndelse tilgængelig og vedkommende.

Amerikanske prædikener handler oftest om livet i lyset af evangeliet både indenfor, men i høj grad også udenfor kirkens mure. Hos dem bliver evangeliet levendegjort som en del af vores egen menneskelige erfaring.

Hvad er for dig at se de største udfordringer med prædikenen i folkekirken?

 - Min egen oplevelse er, at mange veluddannede mennesker finder danske prædikener for abstrakte og indelukkede i det kirkelige univers, en slag rimet dogmatik og refleksion, som ikke har meget med virkeligheden at gøre.

De sidder ved de særlige lejligheder stille på bænken parate til at høre noget, og så ender de med at gå hjem med dårlig samvittighed over ikke at have forstået noget og bebrejde sig selv, at de ikke kender historierne godt nok og kommer tit nok osv. Men det er jo ikke den oplevelse, som giver dem lyst til at vende tilbage.

Man skal ikke forkaste traditionen for teologisk refleksion, men den skal bare foregå, før prædikenen skrives og ikke undervejs

Er danske prædikener for tunge og teologiske?

- Jeg mener ikke, at man skal forkaste traditionen for teologisk refleksion, men den skal bare foregå, før prædikenen skrives og ikke undervejs.

Det skal ikke forstås sådan, at formen og sproget skal indtage indholdets plads som det vigtige, men indholdet skal formidles, så det bliver vedkommende for de som lever udenfor kirkens univers. Det er amerikanerne rigtig gode til og derfor kan vi få hjælp fra dem og deres tradition til at blive bedre formidlere.

Til at få evangeliet til at handle om os og vore liv her og nu.

Hvad er det de amerikanske prædikanter kan?

 - Et eksempel - amerikanske prædikener får en historie om Jesus på besøg hos søstrene Martha og Maria til at handle om søskendeforhold generelt, om forskelle på søskendes interesser og væremåde og dermed evt. konflikter - eller de lader den handle om at være henholdsvis en handlende aktiv restløs person fremfor en passiv lyttende rolig person.

Danske prædikener vil oftest være mere konkret bundet til de to bibelske figurer og deres måde at forholde sig til Gud på, som jo er et abstrakt forhold for mange mennesker.

Og så bruger amerikanske prædikanter humor til at åbne bibelteksterne som f. eks: Farao ville ikke lade israeliterne drage ud af Egypten. Lige meget hvad Moses sagde, så ville han ikke fravige sit eget projekt, han stod fast på sin ret til at beholde dem som slaver.

Nogle af jer har måske set en Farao herude på parkeringspladsen, eller i chefstolen på arbejdet; ja måske gik nogen af jer i seng ved siden af en Farao i aftes.

Her bliver bibelteksten og vore liv bundet sammen på en måde, som er mere sjælden for danske prædikener, også det at kunne le er langt fra vores ofte alvorlige tradition.
 

Tags: