Arkitektkonkurrence: København får sin første nye kirke i over 25 år

sydhavn-sogn-foto-sille-arendt.jpg

Grunden på Teglholmen, hvor den nye kirke i Sydhavn Sogn kommer til at ligge. Foto: Sille Arendt
Grunden på Teglholmen, hvor den nye kirke i Sydhavn Sogn kommer til at ligge. Foto: Sille Arendt
Menighedsrådet i Sydhavn Sogn har nu udskrevet en arkitektkonkurrence, som skal resultere i den første nybyggede kirke i København siden 1989. Kirken skal ligge på Teglholmen, der er den nyeste bydel i Sydhavnen. Ønsket er, at kirken skal fungere som et vedkommende samlingssted for alle sognets borgere

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

For første gang i 25 år får København en ny folkekirke. Den skal ligge i Sydhavn Sogn, hvor en kraftig vækst i befolkningstallet i de kommende år også betyder flere medlemmer af folkekirken. Menighedsrådet har udskrevet en arkitektkonkurrence, som er blevet offentlggjort tirsdag den 17. maj.

Det er vigtigt for menighedsrådet i Sydhavn Sogn, at den nye kirke bliver udformet, så den kan benyttes til mange forskellige arrangementer ud over de traditionelle kirkelige aktiviteter. Det er derfor et stort ønske, at kirkerummet bliver fleksibelt, så inventaret kan flyttes alt efter, om det fx er en koncert, skattejagt med Bibeldetektiverne eller en fortrolig gravidsamtale, der finder sted.  

”Vi ønsker at bygge en kirke, der også er til hverdagsbrug. Vi har allerede nu en lang række kirkelige aktiviteter, som henvender sig til travle børnefamilier samt unge og ældre borgere. Vi håber, at alle i Sydhavnen vil tage kirken til sig og benytte den både i dagligdagen og til højtider,” siger menighedsrådsformand Lone Rasmussen. 

Kirken kommer til at ligge attraktivt med vand til to sider, og arealet mod vandet skal etableres som et indbydende rekreativt område. Arkitekterne skal derfor også tænke udendørsarealet med ind i deres forslag. Det er menighedsrådets håb, at området bliver bydelens nye mødested.

Læs også: Ny kirke i København skal ligge direkte ud til vandet

Sydhavnsånden skal bevares 

Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være for alle beboere i sognet. Det forventes derfor, at arkitekterne skaber en bygning, som både appellerer til nytilflytterne på Teglholmen og Sluseholmen samt borgerne i det gamle Sydhavn. 

”Sydhavnen er et fantastisk kvarter, som i disse år er i en rivende udvikling bl.a. takket være de nye boliger på Teglholmen og Sluseholmen. For os er det vigtigt at bygge en kirke, der arkitektonisk passer ind i omgivelserne, og samtidigt bevarer stemningen fra det gamle Sydhavn. Vi vil hellere have en kirke, der afspejler den brogede "Sydhavns ånd" end en stor prestigefyldt turistattraktion,” understreger menighedsrådsformand Lone Rasmussen, der også er formand for dommerkomiteen.

Se også: Fotos: Ny kirke i Sydhavnen

Biskoppen er spændt på arkitektkonkurrencen 

Der er ikke indviet en ny kirke i Københavns Stift siden 1989, og biskoppen er forventningsfuld, nu hvor arkitektkonkurrencen endelig er skudt i gang.

”Jeg glæder mig helt utroligt til at se, hvilke idéer der springer frem. Det må være en drøm for de fleste arkitekter, at skabe et så særligt rum, som en kirke er. Jeg håber, det bliver et smukt og spektakulært hus, som vil invitere indenfor og vække nysgerrighed og eftertænksomhed”, siger biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen.

Deadline for arkitekternes indgivelse af forslag er 31. august 2016. Den endelige vinder forventes offentliggjort den 2. november 2016.
Målet er at kunne indvie den nye kirke i juni 2019. 

Her skal kirken ligge:

Fakta og baggrund

Om Sydhavn Sogn  

Sydhavn Sogn har 17.586 indbyggere (pr. 1/1-15). Sognet strækker sig fra det nye område ved Teglholmen og Sluseholmen over Mozarts Plads, Valbyparken til Gl. Køge Landevej. Der er stor befolkningstilvækst i sognet, og med de mange nye boliger på Teglholmen og Sluseholmen, forventes der ifølge en prognose fra Københavns Kommune en befolkningstilvækst på over 15.000 beboere.  

Menighedsrådet i Sydhavn Sogn ønsker, at kirken skal være for alle. Ud over de almindelige kirkelige handlinger udvikler kirken hele tiden nye aktiviteter. Blandt aktiviteterne er der fx babysalmesang, tumlingerytmik, skattejagt og fællesspisning med Bibeldetektiverne, gravidsamtaler for vordende mødre, klatrevæg opført på kirketårnet af Frederiksholm Kirke, jazzmesser, koncerter og foredrag samt en række senioraktiviteter.  

Visionen for både den nuværende og nye kirke er at være en nærværende, levende og lokalt forankret kirke. Det er vigtigt, at kirken danner ramme om fællesskaber på tværs af alder, køn, social status etc.  
Den nuværende Frederiksholm Kirke bevares som annekskirke, efter den nye kirke er indviet.   

Tidsplan for arkitektkonkurrence og byggeri 
·     Konkurrencen udskrives: 17. maj 2016 
·     Arkitekternes frist for indlevering af forslag: 31. august 2016 
·     Konkurrenceresultatet forventes offentliggjort: 2. november 2016  
·     Kirken forventes færdigopført i juni 2019. 

De nyeste kirker i Københavns Stift:
Husum Kirke (1977), Tingbjerg Kirke (1983) og Skelgaardskirken (1989). 

Tags: