Babyer og børnefamilier bruger kirkens tilbud i stigende grad

babysalmesang.jpg

Babysalmesang i Godthaabskirken på Frederiksberg. Foto: Sille Arendt
Babysalmesang i Godthaabskirken på Frederiksberg. Foto: Sille Arendt
I de seneste fem år har sognene i København registreret en markant stigning i søgningen til kirkens tilbud om babysalmesang, legestuer og børnegudstjenester. Det mærker Brønshøj Kirke også, fortæller sognepræst Peter Nejsum
Elsebeth Grummesgaard Gjesings billede
af Elsebeth Grummesgaard Gjesing

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Sognepræst Peter Nejsum eller kollegerne Mia Lund Rao eller Maria Baastrup Jørgensen fra Brønshøj Kirke er at finde i kirken hver mandag formiddag, hvor de sammen med kirkens musikpædagog og tre hold af 12 babyer og mødre på barsel synger sig igennem salmer og sanglege og laver kirke i babyhøjde sammen. 

Som det sker flere steder i Københavns Stift i disse år, har man i Brønshøj Kirke justeret antallet af babysalmesangshold op fra to til tre ugentlige, for at imødekomme efterspørgslen. Hvert hold mødes otte gange og afsluttes med en gudstjeneste inden tre nye hold begynder. 

"Vi synes det er vigtigt, at man kan mærke, det er et kirkeligt tilbud, og vi har derfor brugt en del tid på at udvikle og tilrettelægge, hvordan babysalmesangen foregår hos os. Vi deltager ikke i præstekjole, men vi indleder med velsignelsens ord, og slutter altid med en bøn for børnene. Et fast element er også, at der hældes vand i døbefonten og så står vi rundt om den og synger ’sov sødt barnlille’ for de små. Det giver rigtig god mening at tale med mødrene i pauserne før og efter holdene, nogle af børnene har man døbt, andre skal døbes og der kommer mange gode samtaler ud af det", fortæller Peter Nejsum. 

Et enestående og stille rum

Til spørgsmålet om, hvad børn og forældre får med fra babysalmesang svarer Peter Nejsum: 

"De får fornemmelsen af et helt særligt nærvær i det musikalske rum og det kirkelige rum, de kommer ind i. De sidder med 12 babyer, der er helt stille og koncentrerede om det, der sker. Det er meget enestående. Man synger sammen med babyerne, og fordi man har børnene med sig, forsvinder den blufærlighed, man som voksen ellers kan have ved at synge sammen, så man får alt det gode med sig. Der er en stor lydhørhed og modtagelighed, når man står med et lille barn, der kommer noget næsten meditativt over det, og som sidegevinst får man et forhold til kirkerummet. 

Seneste tilbud til småbørnsforældre i Brønshøj er en fælles barselshøjskole, som Brønshøj Kirke laver i samarbejde med den nærliggende Husum Kirke. Her kan nybagte forældre fordybe sig i eksistentielle spørgsmål og få ny indsigt og viden, samtidig med at børnene er med. 

Læs også: Nyt initiativ: Forældre på barsel på højskolebænken i Husum

Fakta: Tilbud til børn bliver flittigt brugt

De seneste fem år – fra 2011 til 2015 – er der i sognene i Københavns Stift registreret et stigende antal deltagere til både babysalmesangs-, børne- og familiegudstjenester og til babysalmesang og legestue.

Antallet af gudstjenester for børn ligger stabilt på ca. 1.400 årligt, men deltagerantallet er steget fra ca. 72.000 til ca. 90.000 over en 5-årig periode.

Babysalmesang og legestue i kirken med fx sognemedhjælper, musikpædagog eller kirkens organist er i perioden gået fra 2.283 arrangementer med ca. 47.000 deltagere i 2011 til 4.053 arrangementer med ca. 80.000 deltagere.

For tallene gælder, at der ikke kan tælles ’unikke deltagere’. Tallene rummer også gengangere, som kommer på et hold over et antal gange, samt børn og voksne, som deltager i mere end én gudstjeneste.  

Babysalmesang er nyhed på DR

DR's regionale nyheder bringer onsdag den 28. september flere indslag om babysalmesang:

Læs nyhedsartikel om babysalmesang fra DRs regionale nyheder

Kort interview med præst i Valby Søndre Sogn, Malene Flensborg

Kort interview med lektor i teologi Marie Vejrup Nielsen:  

Tags: