Biskop Peter Skov-Jakobsen ny formand for Porvoo-fællesskabet

img_0792.jpg

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen er ny formand for Porvoo Fællesskabet. Foto: Sille Arendt
Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen er ny formand for Porvoo Fællesskabet. Foto: Sille Arendt
Samarbejdet mellem de lutherske kirker i Norden og Baltikum og de anglikanske kirker på de britiske øer og Irland får nyt lederskab. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen deler formandsposten med den anglikanske biskop, Martin Wharton
af Thorsten Rørbæk (Folkekirkens mellemkirkelige Råd)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Porvoo-fællesskabet har et såkaldt ’delt formandskab’, hvilket vil sige, at der både er en luthersk og en anglikansk formand som i fællesskab leder arbejdet. Det er Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, som overtager den lutherske formandspost efter Karl Sigurbjörnson, tidligere biskop på Island.

Der er tradition for, at de lutherske kirker i samarbejdet fordeler formandsposten imellem sig efter rotationsprincip. Peter Skov-Jakobsen kommer til at dele formandskabet med Martin Wharton, som er anglikansk biskop i Newcastle, England.

”Porvoo-samarbejdet er en vigtig relation. Det er naturligt, at folkekirken også tager ansvar for samarbejdet efter tiltrædelsen af Porvoo Erklæringen i 2010,” udtaler Peter Skov-Jakobsen.

Hvad er Porvoo-fællesskabet?

Porvoo-samarbejdet er en vigtig relation. Det er naturligt, at folkekirken også tager ansvar for samarbejdet

Den danske Folkekirke har deltaget som observatør helt fra samarbejdets begyndelse i 1992. Samarbejdet adskiller sig strukturelt fra andre økumeniske organisationer derved, at der ikke findes hverken selvstændig økonomi eller et sekretariat til at organisere samarbejdet. I stedet er der nedsat en kontaktgruppe med ét medlem fra hver kirke samt de to formænd.

Peter Skov-Jakobsens første ledelsesmæssige opgave i dette regi bliver, sammen med sin anglikanske kollega, at forberede og lede det kommende kirkeledermøde, som finder sted på Island i slutningen af oktober i år.

Her vil medlemskirkernes repræsentanter drøfte de enkelte kirkers udvikling og udfordringer, ligesom de forventes at give inspiration til det videre arbejde i Porvoo Fællesskabet. Efter kirkeledermødet samles kontaktgruppen med henblik på den videre koordinering.

Luthersk-anglikansk samarbejde

Kirkerne, som har tilsluttet sig Porvoo-samarbejdet, har fuldt kirkeligt fællesskab, herunder også nadverfællesskab. Da man har fuld gensidig anerkendelse af hinandens embeder, betyder det i praksis, at der er mulighed for udveksling af præster.

Porvoo-samarbejdet består i dag af tretten medlemskirker. Herudover har tre lutherske kirker pt. observatørstatus i forhold til Porvoo Fællesskabet. Det drejer sig om Den lutherske Kirke i Letland, Den lutherske Kirke i Storbritannien samt Den lettisk-lutherske Udlandskirke.

Tilsvarende regionale aftaler mellem lutherske og anglikanske kirker findes forskellige steder, bl.a. den canadiske Waterloo Declaration og den amerikanske aftale Called to Common Mission.

Herudover findes der lignende men knap så vidtrækkende luthersk-anglikanske samarbejdsaftaler som Meissen-aftalen mellem Den anglikanske Kirke i England og Den tyske evangeliske Kirke, samt Reuilly-erklæringen mellem anglikanerne på de britiske øer og i Irland og de lutherske og reformerte i Frankrig.

Siden er opdateret med nyt link august 2018

Tags: