»Det overrasker mange af mine venner, hvor åben og demokratisk folkekirken er«

anders_svendsen.jpg

Folkekirken kan godt være bureaukratisk, men er samtidig også en meget demokratisk og åben, mener tandlæge Anders Svendsen, der sidder i menighedsrådet i Lutherkirken på Østerbro. Foto: Sille Arendt
Folkekirken kan godt være bureaukratisk, men er samtidig også en meget demokratisk og åben, mener tandlæge Anders Svendsen, der sidder i menighedsrådet i Lutherkirken på Østerbro. Foto: Sille Arendt
44-årige Anders Svendsen er interesseret i kirken som institution. Så da han blev opfordret til at gå ind i menighedsrådet i Lutherkirken på Østerbro, slog han til. Han er engageret i de sociale aktiviteter: Nu overvejer han at arbejde med personaleansvar - også for at udvikle kompetencer i sit arbejde som tandlæge

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Navn: Anders Svendsen
Alder: 44 år
Beskæftigelse: Tandlæge
Civilstatus: Gift med Tina, datter Ida 13 år
Bopæl: Østerbro
Har siddet i menighedsrådet i Lutherkirken på Østerbro i fem år

Hvordan kom du med i menighedsrådsarbejdet? 

Min datter gik i menighedsbørnehave. En udflytterbørnehave der havde opsamlingslokaler i Lutherkirken. Menighedsrådet i børnehaven ønskede at opsige børnehaven, da de ønskede at bruge lokalerne til andre formål. Sådan gør man ikke på Østerbro, hvor størstedelen af forældre er akademikere med ledelseserfaring. Det gamle menighedsråd blev decimeret ved det næste valg, og et nyt ungt råd trådte til. Jeg blev opfordret til at stille op, da flere af de nyvalgte medlemmer ikke ønskede at genopstille, da den første eufori havde lagt sig. Jeg havde længe haft en interesse for kirken som institution og var interesseret i at opleve den indefra.

Hvorfor sidder du i menighedsrådet? 

Jeg kan godt lide tanken om at være med til at præge en institution som folkekirken, og at være med i det liv der er i menigheden. Særligt at gøre kirken interessant, for folk der normalt ikke ville være kommet i kirken. Jeg tror ikke folkekirken generelt ses som et særligt demokratisk sted, og det overrasker mange af mine venner, når jeg fortæller om hvor åben og demokratisk kirken er som insttitution. Men det er også en institution med et fantastisk bureaukrati. Selv efter fem år opdager jeg stadig nye blindgyder.

Hvilke områder interesserer dig særligt og hvad bidrager du med i menighedsrådet?

Jeg interesserer mig mest for de sociale aktiviteter i kirken. Særligt den årlige julekalender, hvor vi 24 dage i træk har alle mulige aktiviteter i kirken. Der er musik, foredrag, andagt, banko, oplæsning, glögg med mere, og den engagerer mig. Det er også interessant, at jeg møder alle mulige slags mennesker i kirken.

Ï vores menighedsråd har der ikke ligefrem været kamp om at være kontaktperson for det ansatte personale. Men nu overvejer jeg meget, om det måske skal være min nye rolle efter det kommende valg. Erfaringer med personaleledelse vil jeg klart kunne bruge i mit arbejde i dagligdagen.

Læs også: Timme Bisgaard Munk om sit forhold til Københavns Domkirke

Hvad tiltaler dig særligt ved opgaven? 

Mødet med menigheden ved sociale aktiviteter er altid herligt. Jeg kommer sjældent til de almindelige kirkelige handlinger som fx. højmessen og andagter. Det er de andre aktiviteter som fx koncerter, fastelavn, sankthans-aften, julekalenderen,. der byder mig ind.

Hvilke gode råd vil du give andre, der overvejer at gå ind i et menighedsråd? 

Man skal ikke træde ind i menighedsrådsarbejdet for hæder og ære. Der bliver ikke lagt meget mærke til et menighedsråds arbejde i dagligdagen. Det meste af opmærksomheden går med rette til præsterne. Det er dem, der hver dag møder menigheden. Menighedsrådet er bestyrelsen, der forhåbentligt får det daglige arbejde til at køre.

Tags: