DSUK vælger ny udlandsprovst

Fra nytår bliver 61-årige Pia Sundbøll leder for præster i de danske kirker verden over

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) har netop annonceret, at den 61-årige Pia Sundbøll tiltræder i en nyoprettet stilling som udlandsprovst i organisationen. Hendes opgave bliver at lede de danske præster, der arbejder for DSUK verden over.

Pia Sundbøll bor på Amager og arbejder pt. som hospitalspræst på Hvidovre Hospital. Tidligere har hun været udsendt for DSUK som præst i Luxembourg (2008-2012) og har en lang og mange-facetteret erfaring som præst og som teologisk udviklingschef på Diakonissestiftelsen.

Derudover har Pia Sundbøll flere faglige efteruddannelser, som blandt supervisor, en diplomuddannelse i psykologi og en akademiuddannelse i ledelse.

Gensidig og global inspiration

Pia Sundbøll ser frem til sin nye rolle som udlandsprovst:

”Jeg glæder mig til at være med til at fastholde DSUK og de danske kirker i Sydslesvig som gode arbejdspladser for de udsendte og deres familier, fastholde kirkerne som naturlige rammer for samvær og netværksdannelse. Jeg ser sig også frem til at være med til at udbygge den gensidige inspiration mellem menighederne og præsterne og udvikle organisationen i takt med globaliseringen og de særbehov, der måtte opstå rundt om i verden,” siger Pia Sundbøll.

Se voxpop: Mød tre unge, der bruger Den Danske Kirke i Paris

Fra generalsekretær til udlandsprovst og sekretariatsleder

I 2017 erstattes stillingen som generalsekretær for DSUK af to nyoprettede stillinger:

Dels en udlandsprovst med ansvar for de præster i udlandet, der er udsendt af DSUK, dels en leder af DSUK’s sekretariat i Danmark. Sidstnævnte stilling forventes besat i 2017. 

DSUK ER VERDEN OVER

DSUK varetager den kirkelige betjening af danskere i udlandet. Fra sekretariatet på Frederiksberg ansættes og udsendes præster og øvrige medarbejdere for nydannelse og opretholdelse af danske kirker og menigheder over hele verden. 

DSUK er desuden bindeled mellem folkekirken og Dansk Kirke i Sydslesvig. DSUK har pt. en tilstedeværelse 53 steder i verden, spændende fra det nyeste tiltag for danskere i Dubai til danske 3. generationsefterkommere i Argentina og Canada. 

DSUKs udsendte arbejder for meget forskelligrettede danske kolonier, der, udover førnævnte, tæller det danske mindretal i Sydslesvig, ex-pats i verdens hovedstæder og søfarende under dansk flag. Herudover udfører DSUK en særlig indsats rettet mod unge danskere, der studerer, arbejder eller rejser i udlandet. 

Læs mere på DSUKs hjemmeside.

Tags: