Et anderledes valg

helligaandskirken.jpg

Helligåndskirken
Helligånds Sogn var blandt de fire sogne med afstemningsvalg i Københavns Stift
Menighedsråd er folkekirkens mindste administrative enhed. Men ikke den mindst magtfulde. Tirsdag d. 13. november afholdes menighedsrådsvalg i 87 sogne over hele landet. I Københavns Stift er der afstemningsvalg i fire sogne
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Menighedsrådsvalget 2012 er på mange måder et anderledes valg.

I september valgte 162 sogne nyt menighedsråd ved en såkaldt ’valgforsamling med ventil’, en slags generalforsamling. 157 sogne har valgt at forsøge sig med en to-årig valgperiode i stedet for den traditionelle fire-årige valgperiode.

Begge tiltag er lanceret for at imødegå de seneste års faldende interesse for at deltage i menighedsrådsarbejdet. Og selvom en endelig evaluering endnu ikke har fundet sted, tegner begge forsøg til at være en succes, siger formanden for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen.

Tidligere på året lancerede landsforeningen en større landsdækkende kampagne for at skabe øget opmærksomhed om menighedsrådsvalget, ligesom de i samarbejde med frie kirkelige organisationer arrangerede en række debatmøder om folkekirkens fremtid, herunder menighedsrådenes rolle.

- De mange nye tiltag skal få flere mennesker til at interessere sig for menighedsrådsarbejdet og det kirkelige liv. Og vurderet på mediernes stærkt stigende interesse for dette års menighedsrådsvalg tyder meget på, at det er lykkedes, siger Inge Lise Pedersen.

Kvalificerede folk

Langt de fleste menighedsråd vælges ved aftalevalg.

I disse tilfælde er de fremmødte ved et opstillingsmøde blevet enige om at vælge en enkelt liste af menighedsrådsmedlemmer. Kun i sogne med to eller flere lister afholdes et egentligt valg. På tirsdag d. 13. november gælder det for 87 menighedsråd i hele landet.

I Københavns Stift afholdes afstemningsningsvalg i 4 af i alt 93 menighedsråd.

I alle fire sogne er to lister opstillet.

De fire sogne er:

  • Helligånds Sogn
  • Korsvejens Sogn
  • Blågårdens Sogn
  • Vesterbro Sogn

I 2008 var der afstemningsvalg i 9 ud af 106 råd.

Kilde: km.dk

I Københavns Stift er der 4 sogne med to lister, som skal vælges af folkekirkemedlemmer i sognet.

Selvom det tal tidligere har været højere, så er det ifølge Inge Lise Pedersen ikke et tegn på faldende interesse for kirken i København. Hun er selv menighedsrådsformand i Lindevang Sogn på Frederiksberg og oplever dér en stigende interesse for det kirkelige liv.

- Da jeg selv begyndte som menighedsrådsmedlem i 1980’erne, skulle folk virkelig trækkes ind i menighedsrådsarbejdet. Sådan er det ikke længere. Flere steder er der adskillige kandidater, der selv har meldt sig, og det er meget kvalificerede folk, siger Inge Lise Pedersen.

Medlemspleje

Og kvalificerede folk er netop, hvad der er brug for i kirken i de kommende år, hvor flere store opgaver venter. Det gælder i særdeleshed arbejdet med folkekirkens struktur og økonomi med krav om effektivisering og nye indsatsområdet. Men det gælder også arbejdet for det kirkelige liv i sognet.

For Inge Lise Pedersen er en af kirkens største aktuelle udfordringer ikke de meget omtalte udmeldelser, men derimod den faldende dåbsprocent. Og ifølge hende er det i høj grad en opgave for menighedsrådene at vende den udvikling.

- I København er ca. 65 % medlemmer af folkekirken. Men dåbsprocenten er helt nede på 40 %. Menighedsrådene skal finde på nye måder at komme i kontakt med denne gruppe, så den forskel kan udlignes. Ikke som missionsfremstød, men som medlemspleje, siger Inge Lise Pedersen.

Tags: