Fælles front mod unges ensomhed

Ninna Thomsen Erik Meier Andersen Rillo Rud

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, sekretariatsleder i Ventilen Rillo Rud og sognepræst Erik Meier Andersen foran Københavns Rådhus, hvor konferencen afholdes den 11. november. Foto: Sille Arendt
Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, sekretariatsleder i Ventilen Rillo Rud og sognepræst Erik Meier Andersen foran Københavns Rådhus, hvor konferencen afholdes den 11. november. Foto: Sille Arendt
Tværfagligt samarbejde styrker indsatsen mod unges ensomhed. Det mener både Københavns sundhedsborgmester Ninna Thomsen og sognepræst Erik Meier Andersen, der er blandt initiativtagerne til en åben minikonference om problematikken den 11. november
Lars Erik Franks billede
af Lars Erik Frank (Digital redaktør)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Københavns Rådhus danner den 11. november ramme for minikonferencen ”Ung og ensom”, der skal forsøge at komme nærmere et svar på spørgsmålet om, hvad vi som samfund gør, når alt for mange unge føler sig ensomme? En videnskabelig undersøgelse foretaget af lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet i 2010 Mathias Lasgaard viser således, at op mod hver tiende folkeskole- og gymnasieelev hele tiden eller næsten hele tiden føler sig ensom. Næsten halvdelen af eleverne oplever følelsen ind i mellem.

Det er Københavns Stifts udvalg for diakoni – kirkens sociale arbejde -  som har taget initiativ til minikonferencen.

Folkekirken har i forvejen fokus på ensomhed, men det er oftest målrettet andre grupper som fx ældre medborgere, og mange københavnske kirker oplever stor interesse for initiativer som ældreklubber og café-eftermiddage.

Der findes også tilbud for unge, men generelt har arbejdet i kirken med unge ensomme ikke været så fokuseret på samme måde. Det er den udfordring, der nu bliver nu taget op blandt andet gennem mini-konferencen på Københavns Rådhus.

Skærpet fokus på unge

Konferencen er et resultat af, at Københavns Stifts udvalg for diakoni på det seneste har valgt et klart fokus på ensomhed. Et blik ned over konference-programmet afslører dog, at det ikke kun er oplægsholdere med kirkelig baggrund, der vil dele viden og erfaringer. Også politikere, universitetsforskere og socialarbejdere fra andre foreninger og organisationer deltager, ligesom ”Ung og ensom” er åben for alle, der uanset baggrund arbejder med eller interesserer sig for problematikken om unges ensomhed.

Vi har brug for, at alle bidrager, og her tror jeg, at kirken kan spille en ny og spændende rolle.

Den tilgang er helt bevidst og har været med til at skærpe konferencens fokus på unge, fortæller Erik Meier Andersen, der er sognepræst ved Adventskirken i Vanløse og medlem af Københavns Stifts udvalg for diakoni:

”Udvalgets tanke var i første omgang at sætte fokus på ensomhed generelt. Ikke kun som et kirkeligt anliggende, men som et fælles anliggende for alle, der arbejder for og blandt ensomme. Derfor var det naturligt at tænke fx den nye Folkebevægelse mod Ensomhed ind, ligesom det var oplagt at indgå et samarbejde med Københavns Kommune. I arbejdet med de andre organisationer blev det klart for os, at der er stigende opmærksomhed på de unges ensomhed. Derfor var det også naturligt med en konference om den problematik og at invitere uKirke og Ventilen med,” siger Erik Meier Andersen med henvisning til, at kirken for unge på Vesterbro og den frivillige organisation Ventilen, der driver tilbud for unge ensomme, også er en del af ”Ung og ensom”.

Naturligt med dialog

Når konferencen inddrager andre organisationer, foreninger og offentlige myndigheder, sker det også ud fra et ønske om, at man som  som kirke kan lære af andres tilgange til arbejdet med unge og ensomhed. Her kan der være vigtig viden og gode erfaringer at hente, fortæller Erik Meier Andersen.

”I Stiftsudvalget for Diakoni er vi bevidste om, at vores baggrund er det kirkelige felt. Ensomhedsproblematikken er som sådan ikke vores fagområde. Vi har stor respekt for de organisationer og kommunale instanser, der arbejder med en fagbetonet indgang og synes, det er naturligt at inddrage dem i en dialog om, hvordan man kan afhjælpe problemet med ensomhed,” siger Erik Meier Andersen.

Ny og spændende rolle til kirken

En af de konferencedeltager, der kommer med en ikke-kirkelig baggrund, er Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF). Når Københavns Kommune har sagt ja til at være medarrangør og hun selv vil åbne konferencen med en kort velkomsttale er det ikke kun fordi, den overordnet vil sætte fokus på et alvorligt og stigende samfundsproblem. ”Ung og ensom” er også en mulighed for at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Og her Ninna Thomsen folkekirken som en interessant samarbejdspartner:

FAKTA: UNG OG ENSOM – hvem, hvorfor og hvordan?

Onsdag den 11. november 2015 kl. 16.00 -18.30 i Rådhussalen på Københavns Rådhus.

Konferencen sætter fokus på en udfordring, som kræver handling og opmærksomhed fra både institutioner, foreninger og borgere.

Gennem oplæg og diskussion deler fagfolk og eksperter viden og erfaringer om problemet og udvikler idéer til dets løsning.

Konferencen er gratis og åben for alle, der har lyst til at blive klogere og påvirke debatten.

Tilmelding senest den 6. november.

 

”Jeg mener, at hele civilsamfundet - herunder også folkekirken - bør påtage sig et socialt ansvar i arbejdet med at sikre, at alle får lige muligheder for at få et godt og sundt liv. Som kommune kan vi ikke løfte opgaven alene, vi har brug for, at alle bidrager, og her tror jeg, at kirken kan spille en ny og spændende rolle ligesom mange andre institutioner og frivillige organisationer”, siger Ninna Thomsen (SF). 

Lokal forankring er en styrke

Også sekretariatsleder i Ventilen, Rillo Rud, ser frem til at deltage i konferencen, hvor hun skal interviewe et ungt menneske, der har erfaringer med ensomhed. Det er første gang organisationen indgår i et så tæt samarbejde med folkekirken, men hun ser den som en vigtig aktør, i kampen mod ungdomsensomhed:

”Folkekirken er i sig selv et stort fællesskab med god lokal forankring, hvor unge, der måske ellers føler sig udenfor, kan føle, at de hører til og er accepteret. Folkekirken er også et naturligt sted at opsøge råd og vejledning for mange, også unge – hvorfor det er vigtigt, at ensomhed ikke er et ukendt eller tabubelagt emne. Og sidst, men ikke mindst ved vi, at folkekirken er i berøring med rigtig mange mennesker, der måske selv er ensomme eller som kender eller kan møde en, der føler sig ensomme. Derfor synes vi, det er dejligt, at folkekirken går med i at afholde mini-konferencen og skaber opmærksomhed om emnet,” siger Rillo Rud.

Erik Meier Andersen ser også folkekirkens lokale forankring som en af de styrker, eksterne samarbejdespartnere hæfter sig ved.Men også den høje grad af frivilligt arbejde skaber respekt:

”I samarbejdet om konferencen har vi erfaret, at der både vises anerkendelse og respekt omkring vores engagement. Kirken har mange steder en stor gruppe af frivillige, der på forskellig vis er med til at bære kirkens diakonale og sociale arbejde. Med deres kontakt til lokalsamfundet er de med til at nå mennesker, hvor de er. Ved samtidig at indgå i samarbejde omkring samfundsrelaterede problemer, kan de frivillige være brobyggere mellem kirke og samfund,” siger Erik Meier Andersen.

Tags: