Fakta om ny kirkestruktur

img_6069.jpg

Københavns Stift planlægger opførelse af kirker i de nye bydele, som skyder op: Sydhavn, Ørestad og på sigt Nordhavn. Foto: Sille Arendt 2012
Københavns Stift planlægger opførelse af kirker i de nye bydele, som skyder op: Sydhavn, Ørestad og på sigt Nordhavn. Foto: Sille Arendt 2012
Tirsdag den 5. februar skal stiftsrådet i København tage stilling til, hvilke af de 17 udpegede kirker i hovedstaden, de anbefaler biskoppen at indstille til Ministeriet for Ligestilling og Kirke med henblik på at blive taget ud af brug. Samtidig planlægger man i Københavns Stift opførelse af kirker i de nye bydele, som skyder op: Sydhavn, Ørestad og på sigt Nordhavn
Elsebeth Grummesgaard Gjesings billede
af Elsebeth Grummesgaard Gjesing

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Tirsdag den 5. februar skal stiftsrådet i København tage stilling til, hvilke af de 17 udpegede kirker i hovedstaden, de anbefaler biskoppen at indstille til Ministeriet for Ligestilling og Kirke med henblik på at blive taget ud af brug.

I de seneste år har antallet af medlemmer af folkekirken i København været let stigende. Men på grund af de seneste 50 års massive fraflytning fra Københavns og Frederiksberg kommuner, sammen med tidligere års medlemstilbagegang, er der lagt op til at lukke 17 kirker i de to kommuner.

Samtidig planlægger man i Københavns Stift opførelse af kirker i de nye bydele, som skyder op: Sydhavn, Ørestad og på sigt Nordhavn.

For mere information, kontakt Presse & kommunikation i Københavns Stift:

Kirsten Weiss Mose, mobil: 2320 5031 - kmm@km.dk

Elsebeth Grummesgaard Gjesing, mobil: 2320 5041 - egg@km.dk

Fakta om ny kirkestruktur

De 17 kirker, som stiftsrådet den 5. februar skal træffe beslutning om:

Lutherkirken (Østerbro)
Davids Kirke (Østerbro)
Fredens Kirke (Østerbro)
Ansgarkirken (NV)
Tagensbo Kirke (København NV)
Samuels Kirke (Nørrebro)
Blågårds Kirke (Nørrebro)
Ålholm Kirke (Valby)
Gethsemane Kirke (Vesterbro)
Absalons Kirke (Vesterbro)
Enghave Kirke (Vesterbro)
Bavnehøj Kirke (Vesterbro)
Utterslev Kirke (Brønshøj)
Solbjerg Kirke (Frederiksberg)
Sct. Lukas Kirke (Frederiksberg)
Sankt Andreas Kirke (København K)
Sankt Pauls Kirke (København K)

Københavns borgere i tal

Fra 1860 og frem mod 1960 voksede København til en befolkning på 890.000 mennesker.
I 1960’erne flyttede 350.000 mennesker (svarende til hele Århus befolkning) ud af København, primært til Helsingør Stift, hvor der siden 1960 er bygget 44 kirker. I samme periode er der lukket en enkelt kirke i København (Sjælør Kirke)

Fra 1990 og frem til i dag er befolkningstallet i Københavns og Frederiksbergs Kommuner vokset med 150.000. Særligt i de nye bydele vil befolkningstallet stige kraftigt de kommende år: I Sydhavnen forventes en stigning fra 4.993 (2012) til 16.628 (2027); i Nordhavnen fra 3.395 (2012) til 11.580 (2027) og i Ørestaden (city/nord) fra 5.332 (2012) til 15.220.

Antallet af kirker i København

Indtil 1860 var der i København 14 kirker. I 2013 ligger tallet på 90 kirker.

Kilde: Københavns Stift samt tal samt Københavns Kommune. (Red.Kirsten Weiss Mose og Elsebeth Gjesing) 

5 holdninger til kirkelukninger

Vi har spurgt en række mennesker – både i og udenfor kirken – om deres holdning til de strukturændringer, som vil føre til lukningen af flere kirker i København.

Kirken er selvfølgelig nødt til at forholde sig til den demografiske udvikling og den økonomiske virkelighed. Men lukningen af kirker besvarer ikke det vigtige spørgsmål – hvor skal kirken hen? Hvis kirken fremadrettet skal være en både kulturbærende og innovativ institution, er den nødt til at udtænke nogle visioner og offensivt forfølge dem – måske med udgangspunkt i eksisterende rammer.
- Ivan Rod, menighedsrådsmedlem, Rosenvængets sogn

Det er bestemt ikke rart, at flere kirker nu skal lukkes. Men når man ser på befolkningsudviklingen i København, giver det faktisk god mening. Og ligesom så mange andre, er også folkekirken nødt til at spare og prioritere sine midler i disse år. Det giver til gengæld mulighed for, at alle kirker ikke nødvendigvis behøver at lave det samme og i stedet kan fokusere på at lave kirke på nye måder.
- Helene Ferslev, sognepræst i Frederiksholm Kirke

Jeg synes, man skal bevare kirkerne åbne, og i stedet skrue ned for aktiviteterne. Hvis nogle kirker skal lukke, er det vigtig, at de bliver brugt til noget, alle har gavn af, som fx et kulturhus. Det må ikke ende som en skobutik.
- Christel Nielsen, Aabenraa

Hvis der ikke er penge til at drive dem, er det ok at lukke nogle af kirkerne. Når der ikke er gang i forretningen, går det simpelthen ikke. Så må de andre kirker tage sig sammen.
- Lone Hilming, København

Det er en super god idé at lukke nogle kirker. Tomme kirker har vi ikke noget at bruge til.
- Jens Nielsen, Kolding

Johannes Henriksen

Tags: