Himmelske Dage: Alvorlige samtaler og leg med det guddommelige

peter_skov-jakobsen_.jpg

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Foto: Sille Arendt
Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Foto: Sille Arendt
Himmelske Dage folder sig ud i hovedstadens gader først i maj. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, skriver her om sine forventninger til kirke- og kulturfestivalen, som han håber giver os overraskelser, inspiration og styrker evnen til at tale med hinanden
pesjs billede
af Peter Skov-Jakobsen (Biskop i Københavns Stift)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Mennesker leger med det himmelske, med det guddommelige, med det evige og så sandelig også med livet. At leve er at være en del af et drama, der udspiller sig mellem liv og død, mellem tilblivelse og destruktion, mellem hæslighed og skønhed.

Vi holder gudstjeneste for at få mod til at spille med i dramaet og synger derfor i den første salme i vores salmebog:

Guds menighed, syng for vor skaber i løn!
engle synge med
Han gav os til frelser sin enbårne søn.
Så liflig lege vi for vor Herre! 

Himmelske Dage er en udfoldelse af den leg. De forskellige kristne trossamfund i Danmark går hvert tredje år sammen for at lade ideerne blomstre ved Danske Kirkedage, som vi i København har valgt at kalde Himmelske Dage. Himlen er nemlig over os alle sammen. Med Himmelske Dage vil vi gerne vise københavnerne, turisterne, alle, hvad kirke også er!

Fakta: Himmelske Dage

Finder sted i København i dagene 5. - 8. maj 2016.

Gudstjenester, diskussion og samtale

I Kristi Himmelfartsdagene 5.-8. maj fejrer vi gudstjenester af alle slags og udfolder legen med det guddommelige på mange forskellige måder, lige fra gospel og jazz til kantategudstjenester, natgudstjenester og katolsk vesper.

Men Himmelske Dage er ikke kun gudstjenester. Det er samtidig et mødested mellem tro og politik, tro og samtid, tro og kultur.

I løbet af dagene vil der være diskussioner og samtaler af alle slags på pladser og i vores huse. Vi vil vise, at kristendommen ikke er noget, der foregår i det skjulte, men er den offentlige proklamation af, at der er født et håb i verden, og at verden er blevet anderledes efter den opstandelse, for nu er det, som om det Guds Rige, Jesus talte om, også ligger menneskene på tungen.

Vi får besøg af udenlandske gæster, som vil vække vores eftertanke. De vil komme med udlægninger af de bibelske tekster, vi ikke havde drømt om, var mulige. De vil komme med en erfaring af forfølgelse, krig og klimakatastrofe.

Plads til alvor og eftertanke

Først og fremmest håber jeg, at Himmelske Dage må være med til at vække vores eftertanke for samtiden og give os inspiration til at gå ind i hverdagen.

Vi befinder os for tiden i en hverdag, i et land, på et kontinent, som oplever store omvæltninger, og som også i de kommende år vil være dybt præget af krige rundt omkring os, af klimakatastrofer og politiske og økonomiske katastrofer. Foreløbig sender angsten sine skygger hen over Europa. Fanatismens onde vilje til død har også ramt os. Den død, der hedder terror, er blevet en del af vores liv.

Angsten skal modsiges, for hvis ikke den bliver det, sætter den sig i mennesker som magtesløshed. Foran os har vi mange samtaler om håb, samfund, tro, demokrati, politik, økonomi, og fra kirkens side er det mit håb, at der vil lyde en klar røst ind i samtiden om, at verden er mere end politik.

Vi skal lægge et fundament af tillid til, at der er en kærlighed, og når mennesker vender deres ansigt og sind mod den og elsker Gud, så ser vi også vores medmenneske, og vi aner konturerne af hjælpens kultur. Der er så mange, der bejler til vores had, men de skal ikke få det. Forhåbentlig kan vi bygge et Europa, hvor mennesker af forskellig tro og mennesker uden tro kan leve i agtelse for hinanden.

Men for at kunne styrke vores rummelige Europa er der behov for at vi skærper vores evne til at tale med og lytte til hinanden. Derfor er et af de væsentligste formål med Himmelske Dage at danne ramme for de samtaler, der tager vores fælles anliggende som samfund alvorligt, og som er afgørende for, hvilken retning det danske samfund i de kommende år vil tage. 

Vel mødt til Himmelske Dage!

Peter Skov-Jakobsens tekst er også udgivet i den seneste udgave af Menighedsrådenes Blad. Læs mere om det her.

Tags: