Indtryk fra Innovation Camp

pia_855x485.jpg

Sognepræst i Vanløse Kirke Pia Mi Ran Poulsen var én af de 17 præster fra Københavns Stift, som deltog i Innovation Camp d. 27.-28. januar. For hende var campen udtryk for vigtigheden af turde betræde nye veje. Foto: Sille Arendt
Sognepræst i Vanløse Kirke Pia Mi Ran Poulsen var én af de 17 præster fra Københavns Stift, som deltog i Innovation Camp d. 27.-28. januar. For hende var campen udtryk for vigtigheden af turde betræde nye veje. Foto: Sille Arendt
På den netop afholdte Innovation Camp deltog 72 præster, heraf 17 fra Københavns Stift. Vi har spurgt tre af dem om deres indtryk fra den meget omtalte workshop, som skal komme med idéer til fremtidens folkekirke
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Annette Molin Brautsch, sognepræst i Flintholm Kirke

Folkekirkens opgave er at være tilstede hvor folk er og campen tog netop udgangspunkt i at tænke kirke ud fra det synspunkt.

Det var skønt at møde præster fra hele landet både kendte ansigter fra studietiden, som man ikke ser mere og nye, som man fik bygget relationer til. Det er netop det netværk, som kan gøre, at man får let ved at skabe nye initiativer på tværs af landet. Tanker og ideer om kirken, som man selv går og roder med, får pludselig ben at gå på, når man som på innovation camp får tid og rum til at tale om dem.

Den største gevinst ved campen er derfor det fællesskab der opstår, når mennesker mødes og taler sammen, lærer hinanden at kende og finder ud af, at de refleksioner man har vedr. kirkens aktualitet i forskellige sammenhænge, kan realiseres.

I øvrigt var jeg glad for at mærke den fælles opbakning, der er til campen fra både kirkeministeriet, præsteforeningen og biskopperne, som alle havde deltagende repræsentanter i de to dage.

Martin Herbst, sognepræst i Korsvejskirken

I Ordsprogenes Bog i Det Gamle Testamente står der, at visdommen dansede for Gud på skabelsens morgen og glædede sig over menneskene. Hvad kan det betyde? Hvis ikke, at den højeste kreativitet forløses i refleksionen og udfolder sig som en leg til fælles glæde?

Refleksion, kreativitet, leg og fælles glæde var kodetemaer på Innovation Camp. Hvor var det godt at få tjenestefri til at stoppe op, undre sig over den virkelighed, vi lever i, udveksle ideer og erfaringer med kollegaer og blive inspireret/provokeret/tvunget til at forvandle idé til handling. Hvor var det godt at se kirkens øverste ledelse skabe et genuint rum for nytænkning.

Hvor var det godt at mødes med dygtige, nej dejlige kollegaer og lytte og lære. Og frem for alt, hvor var det godt at se deltagerne tage hjem ikke blot med konkrete ideer, men også med det mod, i fraværet af hvilket, man ikke kan gøre det, man ved, der skal gøres. Det er egentlig pudsigt. Vi taler hele tiden om, hvor vigtigt det er, at folk stopper op, mødes ansigt til ansigt og lytter til hinanden. Hvornår gør vi det selv?

Vi taler hele tiden om en mand, der gjorde verdens anliggende til sit eget med den risiko, det indebar. Hvad har vi lært af ham?

Spørgsmålet er ikke, om kirken har tid og råd til at engagere sig i projekter som Innovation Camp. Spørgsmålet er, om kirken har tid og råd til at lade være. Og der er ikke tale om en fiks idé. Husk på, at på skabelsens morgen dansede visdommen for Gud, og den gjorde det for at skabe glæde blandt menneskene.

Pia Mi Ran Poulsen, sognepræst i Vanløse Kirke

Det er ikke altid, at nye veje er så nemme at betræde. Der er blevet talt og skrevet en del om folkekirkens Innovation Camp. Men i grund og bund er sagen ganske enkel.

"Det er ikke særlig kompliceret. Det handler om netværk, om at komme med gode idéer, hvilken vej skal I? Det er en fantastisk mulighed for at bygge noget nyt op med hinanden, inspirere hinanden og tænke tanker og inspirere os andre", sagde én af arrangørerne minister for ligestilling og kirke Manu Sareen i sin åbningstale på Innovation Camp’en i Haslev.

Bolden blev kastet op til leg, og den blev i den grad grebet af de mange deltagere. For der var masser af lyst, kreativitet og idérigdom til at se muligheder. Idéer blev afprøvet, nogle blev forkastet, mens andre blev videreudviklet og udarbejdet til prototyper.

Både biskop Peter Fischer-Møller og biskop Steen Skovsgaard var begejstret for campen: "Det var en fornøjelse at være med og se og mærke al den kreativitet og engagement!", lød det fra sidstnævnte.

Også Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen var glad: "Det var opløftende at være med. Vi havde det på fornemmelsen, at der var masser af potentiale ude rundt omkring, og det er blevet bekræftet her på campen."

Der var mange af deltagerne, der udtrykte glæde og begejstring for camp’en. Flere henvendte sig til ministeren og spurgte, hvornår de kunne komme på camp igen.

Campen viste, at det faktisk var let og sjovt at betræde nye veje! Og den viste, at det var godt at mødes på tværs af stifter, provstier og sogne, men også at det er vigtigt for præsterne at mødes med biskopperne, Præsteforeningen og Kirkeministeriet. Og ikke mindst at der rundt omkring i landet findes masser af præster i alle aldre, der har engagement, kreativitet og viljen til at skabe fremtidens kirke.

Tags: