Inge Lise Pedersen genvalgt som formand for stiftsrådet

img_8113.jpg

Stiftsrådet i Københavns Stift 2013-2017. Formand Inge Lise Pedersen er nr. 2 fra venstre i forreste række. Næstformand Margrethe Winther-Nielsen er nr. 5 fra venstre i forreste række. Foto: Sille Arendt
Stiftsrådet i Københavns Stift 2013-2017. Formand Inge Lise Pedersen er nr. 2 fra venstre i forreste række. Næstformand Margrethe Winther-Nielsen er nr. 5 fra venstre i forreste række. Foto: Sille Arendt
Ved tirsdagens stiftsrådsmøde blev Inge Lise Pedersen genvalgt som formand for Københavns Stiftsråd. Med handleplaner som et af tiltagene vil det nye stiftsråd sætte fokus på arbejdet i stiftsudvalgene, ligesom det fortsatte arbejde med strukturændringer i stiftet skal færdiggøres
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Mens de sidste stemmer blev afgivet ved tirsdagens kommunal- og regionsvalg mødtes også det nyvalgte stiftsråd i Københavns Stift til konstituerende møde i Helligåndshuset.

På mødet blev stiftsrådets tre nye medlemmer – Leif G. Christensen, sognepræst i Helligånds Sogn, Niels Underbjerg, sognepræst i Fredens-Nazaret Sogn og Gorm Skat Petersen, repræsentant for Valby-Vanløse Provsti, budt velkommen.

Inge Lise Pedersen, der sidder i stiftsrådet som repræsentant for Frederiksberg Provsti, blev genvalgt som formand. Også på næstformandsposten var der genvalg til Margrethe Winther-Nielsen, som er repræsentant for Bispebjerg-Brønshøj Provsti.

Strukturarbejde fortsætter

Tidligere på efteråret besluttede kulturminister Marianne Jelved, at kun 8 af de i alt 14 kirker, som Københavns biskop havde indstillet til lukning, blev taget ud af kirkelig brug. Men det mangeårige arbejde med at tilpasse strukturen og antallet af kirker i Københavns Stift fortsætter, understreger Inge Lise Pedersen.

Når lovgrundlaget foreligger, ser vi i stiftsrådet frem til at fortsætte det helt nødvendige arbejde med tilpasning af strukturen i Københavns Stift

”I første omgang må vi afvente det lovgrundlag for lukning af kirker, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har varslet. Når det lovgrundlag foreligger, ser vi i stiftsrådet frem til at fortsætte det helt nødvendige arbejde med tilpasning af strukturen i Københavns Stift”, siger Inge Lise Pedersen.

Fokus på udvalgsarbejde

Derudover ønsker stiftsrådet i de kommende år især at sætte fokus på arbejdet i stiftsudvalgene. På mødet tirsdag fremlagde et særligt nedsat udvalg et forslag, hvor hvert af de i alt otte stiftsudvalg – der dækker alt fra religionspædagogik og kommunikation til religionsmøde og mellemkirkeligt arbejde – fremover skal udarbejde selvstændige handleplaner med konkrete initiativer til udvalgsarbejdet.

”Med forslaget ønsker vi først og fremmest at styrke arbejdet i stiftsudvalgene. Handleplanerne og fokus på konkrete initiativer giver et godt grundlag for den dialog mellem stiftsrådet og de enkelte stiftsudvalg, som fremover skal være med til sikre et dynamisk og frugtbart udvalgsarbejde”, fortæller Inge Lise Pedersen.

Tags: