Kirke på nye måder

brorsons.jpg

Rockgudstjeneste i Brorsons Kirke. Foto: Sille Arendt 2012
Rockgudstjeneste i Brorsons Kirke. Foto: Sille Arendt 2012
Ny kirkestruktur. Befolkningsudviklingen og økonomien er ikke de eneste argumenter for de aktuelle strukturændringer i Københavns Stift. Det handler i ligeså høj grad om muligheden for at lave kirke på nye måder
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

I de seneste ugers debat om strukturændringerne i Københavns Stift har talnørder haft kronede dage. Argumenterne for Københavns nye kirkestruktur har nemlig først og fremmest handlet om den demografiske udvikling i København og tidens økonomiske udfordringer.

Men økonomien og demografien er ikke de eneste væsentlige argumenter for at prioritere ressourcerne anderledes, påpeger Sabine Kleinbeck, som er udviklingschef i Vesterbro Bykirke. Det handler nemlig i ligeså høj grad om at skabe mulighed for at lave kirke på nye måder, påpeger hun.

”I sidste ende drejer de aktuelle strukturændringer sig om, hvordan vi bedst forvalter vores ressourcer i forhold til det, som er vores centrale anliggende; nemlig den kristne forkyndelse. Og hvis den skal give mening for mennesker i København i dag, er vi nødt til hele tiden at tilpasse formen”, siger Sabine Kleinbeck.

At lave kirke på nye måder og i nye former er ikke muligt uden ressourcer. Og derfor er den aktuelle prioritering af midlerne også et spørgsmål om at frigøre ressourcer til denne nytænkning.

Se også

Læs mere om arbejdet med at lave kirke på nye måder på Vesterbro Bykirkes og Brorsons Kirkes hjemmesider

 

 

”Vi skal ikke lukke og slukke, men netop analysere og prioritere benhårdt, samtidig med at vi skal være kreative og tænke nyt. Det gør vi ikke nødvendigvis ved at bevare kirkebygninger for enhver pris. For mig handler kristendom heller ikke om bygninger, men derimod om liv og aktivitet”, siger Sabine Kleinbeck.

Fra sit eget sogn fremhæver hun uKirke som et eksempel, hvor det er lykkedes at skabe noget helt nyt. Ukirke er indrettet i den tidligere Gethsemane Kirke på Vesterbro og tilbyder en lang række aktiviteter for unge på alle tidspunkter af døgnet.

Visioner på Nørrebro

Også på Nørrebro er fokus rettet fremad. Mikkel Gabriel Christoffersen er menighedsrådsformand i Blågårdens sogn, hvor Blågårds Kirke er indstillet til lukning. Ifølge ham handler det nu om at fokusere kræfterne i sognets to øvrige kirker Brorsons Kirke og Hellig Kors Kirke.

”For os handler det ikke længere om struktur og lukninger, men om hvordan vi vil lave kirke på Nørrebro. Vi har lige nu en unik mulighed for at præge fremtiden som ét sogn med to stærke profiler i Brorsons og Hellig Kors kirker, som hver især har mange forskellige menigheder”, siger Mikkel Gabriel Christoffersen.

Samtidig med at kirkerne hver især skal udvikle deres egne profiler, er det ifølge ham også vigtigt at kunne gøre ting i fællesskab. Det gælder eksempelvis et fælles påskeprogram, ligesom den fastelavnssøndag også var et fælles arrangement med optog fra Brorsons Kirke til Hellig Kors Kirke, hvor tøndeslagningen fandt sted.

Lige nu er fokus i sognet rettet mod en nytænkning af visionerne for fremtidens kirke på Nørrebro. Visioner, som blandt andet øger fokus på frivillighed, hvor menighederne i højere grad inddrages i gudstjenesterne. Og så handler det ifølge Mikkel Gabriel Christoffersen om at udfolde en åben, diskuterende og imødekommende kristendom.

Helt konkret handler det dog for Blågårdens Sogn i første omgang om ansættelsen af to nye præster.

”Når både visionerne og personerne er på plads, er vi stærkt rustet til at skabe fremtidens kirke på Nørrebro”, siger Mikkel Gabriel Christoffersen.

Tags: