Kirkelukninger: Nye datoer er på plads

vesterbrogade-2.jpg

’Man lukker ikke bare kirker fra den ene dag til den anden’. Foto: Sille Arendt
’Man lukker ikke bare kirker fra den ene dag til den anden’. Foto: Sille Arendt
For at sikre en ordentlig proces er den endelige beslutning om, hvilke kirker Københavns Stift vil anbefale lukket, blevet flyttet til 5. februar. Biskop Peter Skov-Jakobsen understreger vigtigheden af, at menighedsrådene får god tid til at forholde sig til det uddybende materiale, som bliver sendt til dem fredag den 9. november
Kirsten Weiss Moses billede
af Kirsten Weiss Mose

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Oprindeligt skulle Københavns Stiftsråd mandag den 19. november behandle spørgsmålet om, hvilke københavnske kirker de vil anbefale taget ud af brug.

Opgaven har imidlertid vist sig at være mere omfattende end først antaget, og for at sikre en ordentlig proces er høringsperioden udvidet og datoen for den endelige stillingtagen flyttet til den 5. februar.

Breve med uddybende materiale om de enkelte kirker og biskoppens bemærkninger til menighedsrådenes høringssvar bliver sendt til de berørte menighedsråd fredag den 9. november 2012.

’Man lukker ikke bare kirker fra den ene dag til den anden’

Der er tale om et omfattende materiale, som menighedsrådene modtager på mail på fredag og med brevposten lørdag eller mandag.

- Opgaven har vist sig at være mere omfangsrig, end vi først antog. Der er tale om omfattende dokumenter, som indgår i brevene til de berørte menighedsråd, fordi det er et stort indgreb, vi er i færd med at foretage. Man lukker jo ikke bare kirker fra den ene dag til den anden, siger biskop Peter Skov-Jakobsen.

Centrale datoer i processen

19. april 2012: Stiftsrådet og biskoppen beslutter hvilke kirker de anbefaler taget ud af brug

15. juni 2012: 1. høringsfrist for menighedsrådene

9. november 2012: Brev sendes til de berørte menighedsråd med uddybende svar

16. januar 2013: 2. høringsfrist for menighedsrådene

5. februar 2013: Stiftsrådsmøde hvor stiftsrådet og biskoppen på baggrund af høringsperioden træffer beslutning om, hvilke kirker de vil anbefale Kirkeministeriet at tage ud af brug.

Udvidet høringsperiode og udskydelse af indstilling

Ud over biskoppens bemærkninger til menighedsrådets høringssvar indeholder brevet en redegørelse for folkekirkens udvikling i København og biskoppens visioner for fremtidens folkekirke i stiftet, information om områdets, sognets og kirkens historie og situationen i dag samt statistik og økonomi.

- Det er afgørende, at menighedsrådene får god tid til at forholde sig til det uddybende materiale, som stiftet har brugt de seneste måneder på at udarbejde.

Derfor har vi besluttet at udvide høringsperioden til den 16. januar 2013 og dermed også flytte datoen for stiftsrådets og biskoppens endelige beslutning om, hvilke kirker vi vil anbefale Ministeriet for Ligestilling og Kirke at lukke, til den 5. februar 2013, udtaler Peter Skov-Jakobsen.

Visionsmøde 27. november

Der er allerede afholdt ét visionsmøde om den fremtidige folkekirke i Københavns Stift tirsdag den 25. september i Sct. Andreas Kirke.

Den 27. november kl. 19.30 afholdes endnu et visionsmøde i Lindevang Kirke, hvor alle er velkomne. Distriktsforeningen af menighedsråd på Frederiksberg er arrangør.

Tags: