»Kirken har altid forholdt sig til fattigdom, så det skal den naturligvis også i dagens Danmark«

peter-skov-jakobsen.jpg

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Foto: Sille Arendt
Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Foto: Sille Arendt
At hjælpe socialt udsatte er en del af den folkekirkelige selvforståelse, mener Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Kirkens Korshær arbejder ud fra et kristent menneskesyn, og der er således en tæt relation mellem folkekirken og Kirkens Korshær.

Og at Kirkens Korshær og dermed Folkekirken på sin vis hjælper socialt udsatte og fattige, er en naturlig del af den folkekirkelige selvforståelse, siger biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen:

"Kirken har altid forholdt sig til fattigdom, så det skal den naturligvis også i dagens Danmark, og det gør den blandt andet igennem Kirkens Korshærs arbejde."

Altid mulighed for at hjælpe

Det Nye Testamente kommer med flere eksempler på, at Jesus formaner sine tilhængere til at rette deres opmærksomhed mod de fattige. Et af de bedst kendte eksempler på dette er lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

Men det er ikke det eneste sted i Det Nye Testamente, hvor der bliver forkyndt hjælp til de fattige, siger Peter Skov-Jakobsen:

"Et andet sted står der, at de fattige har vi altid hos os. Det betyder, at der er nogle, der har krav på vores opmærksomhed, også nu. Det gælder også i det moderne samfund, hvor der ofte kræves hurtig respons. Der skal vi stadig have øje for dem, der ikke hurtigt ændrer sig. Dem skal vi også huske på."

Også dem, man ikke kender

Kirkens Korshær hjælper socialt udsatte og fattige i Danmark. Alligevel mener Peter Skov-Jakobsen, at man kan se noget afgørende ved kirkens hjælp til fattige, hvis man betragter forholdene i Kina:

"I Kina er der tradition for, at man hjælper dem i sin familie eller slægt. Men de kristne i Kina hjælper dem, de ikke kender, de kristen hjælper for eksempel fattige, de ingen relation har til. Det er et tegn på, at kirkens opgave også er at hjælpe dem, man ikke står i relation til."

Hjertelaget

I grundloven står: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Dermed er der en særlig relation mellem kirke og stat i Danmark. En relation folkekirken nyder godt af, men som ifølge Peter Skov-Jakobsen også er til gavn den anden vej rundt:

"Når kirke og stat er så tæt knyttet i vores land, så er det fordi, staten fra gammel tid gerne vil have et hjerte. Folkekirken er en del af statens hjerte.

Inviterer inden for

Peter Skov-Jakobsen mener, man skal være varsom med at udtale sig om, hvordan det er at leve i fattigdom, når man ikke selv gør det, og hans egen livssituation beskriver han som privilegeret. Men alligevel ser han nogle tendenser i tiden, som folkekirken og kirkelige organisationer som Kirkens Korshær bør have øje for:

"Det er ikke sjovt at være barn i fattigdom, at være uden for fællesskabet. Jeg tror, der er nogle, der føler sig mere og mere marginaliserede nu om dage, og det skal vi være opmærksomme på. I min barndom brugte vi vendingen: det har vi ikke råd til. Det siger man ikke nu til dags. Men der er vitterligt mennesker, der ikke har råd, og de føler sig udenfor."

Og her har folkekirken og de kirkelige organisationer noget at byde ind med, mener Peter Skov- Jakobsen:

"Det bliver i mange sammenhænge og på mange måder lavet godt socialt arbejde eller diakoni, som det hedder i kirkelig sammenhæng, der inviterer inden for i fællesskabet."

Fortsatte forventninger

I den offentlige debat bliver der flere og flere, der taler for at adskille kirke og stat. Ligeledes falder medlemsprocenten. Men til trods for dette så mener Peter Skov-Jakobsen, at der er en forventning til folkekirken og dermed de kirkelige, sociale organisationer, om, at de fortsætter deres arbejde for socialt udsatte og fattige:

"Den brede offentlighed vil også fremover forvente, at vi gør noget på dette område. For uanset hvor lidt man har hørt om Jesus fra Nazaret, så forventer man, at kirken hjælper de udsatte og fattige."
 

Fattigdom i fokus i Korshærsbladet

Interviewet med Peter Skov-Jakobsen stammer fra Kirkens Korshærs magasin Korshærsbladet.

Forud for organisationens landsindsamling til fordel for fattige i Danmark sidst i november bringer Korshærsbladet i det seneste nummer blandt andet en række interviews om holdninger til fattigdom. 

Læs Korshærsbladet her

Tags: