Kirkens Korshær strækker julehjælpen

Kirkens Korshær modtager væsentligt flere ansøgninger om julehjælp i år end i 2012. Organisationen følger nu op på hjælpen på den anden side af højtiden med støtte til enlige forsørgere og familier.
Lars Erik Franks billede
af Lars Erik Frank (Digital redaktør)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Billedet er i år det samme hos flere af de hjælpeorganisationer og kirker, der yder julehjælp til de dårligst stillede i det danske samfund: Stadigt flere har brug for mad, legetøj og mindre pengebeløb til at klare sig igennem julen.

1.000 kroner til en familie på fem

Modtagerne af julehjælp på Kirkens Korshærs varmestue på Drejervej i København modtager et kontant beløb, der varierer efter familiens størrelse. Sidste år fik en familie med tre børn eller flere 1.000 kr. til at fejre jul for.  Familierne kan også få fx Lego, morgenmadsprodukter og chokolade. Alt sammen donationer fra diverse firmaer.

Også Kirkens Korshær oplever den udvikling. Organisationen, der er tilknyttet folkekirken og arbejder med socialt udsatte, har i 2013 registreret en stigning i ansøgningerne om julehjælp på hele 50 procent.

Alene Kirkens Korshærs varmestue på Drejervej i Københavns Nordvest-kvarter har i år fået 500 personlige henvendelser om julehjælp. Presset er her så stort, at det desværre kun er hver tredje ansøgning, der kan imødekommes. De, der primært har fået hjælp, er enlige forsørgere med børn, der endnu ikke er begyndt i skolen.

Ansøgere overvinder modvilje

Den kraftige stigning i ansøgninger om julehjælp har flere årsager, mener Jesper Rønn-Simonsen, der er udviklingschef i Kirkens Korshær:

”For det første er der ganske enkelt flere mennesker, der har det hårdt. For det andet er der nok flere, der har oplevet, at krisen har bidt sig fast. Nu har de så overvundet den modvilje, der kan være forbundet med at henvende sig til fx Kirkens Korshær, og bedt om hjælp til at klare sig igennem julen.”

Julehjælp med opfølgning

Kirkens Korshær har i år modtaget en stor donation fra Velux Fonden. Med donationen søsætter hjælpeorganisationen nu et projekt, hvor enlige forsørgere og familier, der modtager julehjælp, også kan få støtte i en længere periode efter højtiden.

Projektet kaldes for ”opfølgende familieindsats” og drejer sig om at møde julehjælpsmodtagerne, hvor de er, og at styrke både forældrenes og børnenes situation på længere sigt. Det kommer blandt andet til at ske med tilbud om rådgivning, hjælp til at lægge budgetter, tilbud om bisiddere i møder med offentlige myndigheder og ved sociale arrangementer, der udvider og styrker familiernes netværk.

Det opfølgende arbejde efter julehjælpen er en god ide, mener Jesper Rønn-Simonsen:

”Det er julehjælp på den gode måde. Det gør det nemlig muligt for os at hjælpe mennesker også på den anden side af jul, hvor deres problemer jo fortsætter og er ligeså alvorlige. Vi håber på den måde at kunne hjælpe enlige forsørgere og familier til at få det bedre på længere sigt," siger han.

Tags: