Konference: Hvordan lukker man en kirke?

img_5617_855x485.jpg

Med sit 'indlysende kirkelige ydre og oprindelige inventar' bør Hellig Kors Kirke på Nørrebro ifølge Nationalmuseet bevares som kirke. Foto: Sille Arendt
Med sit 'indlysende kirkelige ydre og oprindelige inventar' bør Hellig Kors Kirke på Nørrebro ifølge Nationalmuseet bevares som kirke. Foto: Sille Arendt
Konference på Nationalmuseet d. 22. april sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, når en kirke tages ud af drift.
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Hvad skal der ske med kirker, som tages ud af drift? Hvad med inventaret? Og hvad med kirkegårdene?

Debatten om kirkelukninger rummer en række spørgsmål af både principiel og praktisk karakter. De mange spørgsmål har en arbejdsgruppe under Ministeriet for Ligestilling og Kirke nu set nærmere på, og arbejdsgruppens rapport blev offentliggjort d. 2. april.

Hvordan lukker man en kirke?

Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Nationalmuseet indbyder til konference om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug mandag den 22. april 2013 kl. 10-12.

Tilmelding sker ved at sende en mail til KirkeKonference@km.dk med oplysning om navn, institution/ansættelsessted, e-mail adresse og tlf. nr.

I forlængelse af rapporten holder Ministeriet for Ligestilling og Kirke i samarbejde med Nationalmuseet en konference den 22. april. Her er politikere, eksperter og repræsentanter inviteret til debat.

En af oplægsholderne ved konferencen er formanden for Landsforeningen af Menighedsråd og formand for stiftsrådet i København Inge Lise Pedersen.

Hun peger på at arbejdsgruppens rapport lægger op til, at der lempes på lov om kirkers brug, så nogle kirker kan anvendes til andre formål.

"Men der er meget stor forskel på, om der er tale om land- eller bykirker. På landet er der typisk en kirkegård at tage hensyn til, ligesom der sjældent er andre oplagte anvendelsesmuligheder. I byerne derimod er der sjældent kirkegårde, der er andre kristne kirker som kan overtage kirken og flere andre anvendelsesmuligheder", siger Inge Lise Pedersen.

Men også i de tilfælde vil der være en række spørgsmål, som det er vigtigt at få en afklaring på, understreger hun.

"Det gælder ikke mindst spørgsmålet om menighedsrådets rolle. Skal menighedsrådet eksempelvis fortsat stå for driften af bygningen, selv om den benyttes til andre formål? Konferencen på Nationalmuseet er et vigtigt skridt i retning af den afklaring", siger Inge Lise Pedersen.

Tags: