Latinka lærte dansk i kirken

moedested_amager_latinka_bajkova.jpg

I videoen her fortæller Latinka Bajkova om, hvordan hun lærte dansk i Mødested Amager

Latinka Bajkova lærer dansk i Mødested Amager

Mødested Amager giver nydanskere et sted at lære det danske sprog og møde kristendommen i øjenhøjde

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Af Jeppe Kiel Revsbech

Kontoret gemmer sig i et fjernt hjørne af Kvarterhuset midt på Amagerbro, men på gadeplan er Mødested Amager alt andet end ukendt hos de fleste amagerkanere.

Siden 2003 har folkene bag det sociale projekt forsøgt at skabe en lang række aktiviteter i lokalmiljøet, hvor flygtninge, indvandrere og asylansøgere kan mødes på tværs af deres kulturelle og religiøse overbevisning.

Det har eksempelvis udmøntet sig i sprogundervisning og lektiehjælp for brugerne af Mødested Amager, men under projektet løber også et ønske om at udbrede det kristne evangelium til lokalbefolkningen på Amager og de mange nydanskere, der benytter sig af tilbuddene fra tilholdsstedet i Kvarterhuset.

”Vi forsøger at have en gå-ud-kirke-tankegang og være synlige i gadebilledet så meget som overhovedet muligt. Det handler om at gøre folk opmærksomme på, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde”, fortæller sogne-og indvandrerpræst Ellen Gylling, der sammen med kollegaen Jens Lind Andersen og tværkulturel sekretær Hanna Hirslund driver Mødested Amager.


Hjælp fra frivillige

Én af de borgere, som især har haft glæde af Mødested Amagers sproglige og sociale tilbud, er bulgarske Latinka Bajkova.

Hun kom til Danmark for knap tre år siden og kendte på daværende tidspunkt hverken det danske sprog eller andre danskere, da hun landede i det amagerkanske landskab.

”Jeg har brugt stedet til at få kontakt med andre mennesker, og så var det en god mulighed for mig at få hjælp til at lære det danske sprog”, siger Latinka Bajkova.

Undervisningen har blandt andet bestået i samtaler med pensionisten Kirsten Arvad, som er én af de 30 frivillige, Mødested Amager har tilknyttet de forskellige tilbud omkring Kvarterhuset.

”Vi snakker sammen eller læser aviser sammen, og hvis det er et ord eller en sætning, som Latinka ikke forstår, forsøger jeg at forklare det, og ellers tager vi ordbogen til hjælp. Jeg synes, det er en god måde at lære nye kulturer at kende på, og samtidig har jeg fået en hel del nye venner gennem det frivillige arbejde,” fortæller Kirsten Arvad.

Et mangfoldigt område

Foruden lektiehjælp og sprogundervisning inkluderer aktiviteterne også natkirke to gange om måneden i Sundby Kirke, internationale gudstjenester i Nathanaels Kirke samt projektet Mahabba, der har til hensigt at skabe et forum, hvor lokale kristne kan møde deres muslimske naboer.

”Amager er et meget mangfoldigt område, hvor folk af forskellig oprindelse og religiøs baggrund lever tæt op ad hinanden. Vi vil gerne skabe en menighed af kristne indvandrere, hvor vi samtidig forsøger at forkynde evangeliet over for muslimer og ikke-døbte danskere i området”, forklarer Jens Lind Andersen.

Vejen til netop at udbrede det kristne budskab hos lokalbefolkningen handler om fortsat at vise sig i det amagerkanske bybillede, mener sognepræsten.

”Det vigtigste er at skabe et netværk til de forskellige grupper og minoriteter på Amager, men jeg tror efterhånden, at folk godt ved, hvem vi er. Selv de unge børster i lokalmiljøet råber ”hej præst”, når de ser én af os nu,” bemærker Jens Lind Andersen.

Mødested Amager

Mødested Amager har eksisteret siden 2003 og er et folkekirkeligt arbejde blandt indvandrere, flygtninge og asylansøgere, som er støttet af 15 sogne fra begge provstier på Amager, samt Amagerbro Provsti (som selvstændigt bestyrelsesmedlem).

Formålet er at møde mennesker i øjenhøjde, på tværs af kulturel og religiøs baggrund, både ved opsøgende arbejde og ved forskellige arrangementer.

Aktiviteterne strækker sig fra natkirke to gange om måneden i Sundby Kirke og international gudstjeneste den første søndag i hver måned i Nathanaels Kirke til sprogundervisning på tomandshånd og udflugter for brugere og frivillige.

Blandt tilbuddene finder man tillige dialogaftener og kristendomsundervisning.

Se Mødested Amagers hjemmeside her

Tags: