Legater: Fonde åbner for ansøgninger

fonde.jpg

fonde
Foto: Sille Arendt
Københavns Stift har i april/maj 2018 åbent for ansøgninger til flere forskellige fonde. Læs om ansøgningsfrister og kriterierne for at komme i betragtning til legat her

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Nu er det igen muligt at indsende ansøgninger til fire af de fonde, som Københavns Stift administrerer. 

Fondene har forskellige ansøgningsfrister i maj måned 2018.

Selvom to af fondenes har navne, der lægger op til en  forholdsvist snævert ansøgningsfelt af pårørende til henholdsvis afdøde folkeskolelærere og afdøde folkekirkepræster, skal det bemærkes, at de også andre uden for de kategorier kan komme i betragtning

Richard ny Nordhuus Fond støtter økonomisk trængte kvinder, der bor i de tre københavnske provstier, der i store træk dækker bydelene Nørrebro. Vesterbro, Sydhavn, Indre By og Østerbro. Fondets midler kan også gå  til sociale organsisationer og foreninger, der her arbejder med socialt udsatte kvinder.

Du kan læse mere om den enkelte fonds ansøgningskriterier herunder. 

Har du kendskab til enkeltpersoner eller organisationer, der kunne falde indenfor kriterierne, opfordrer vi dig til at gøre dem opmærksom på, at ansøgningperioden nu er åben.

Læs mere om Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole, der kan ansøges frem til den 31. maj 2018.

Bemærk: Selvom fondens navn lægger op til et forholdvist snævert ansøgerfelt, kan også ansøgere uden nære familiære relationer til afdøde folkeskolelærere også komme i betragtning.

Læs mere om Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i den danske folkekirke, der kan ansøges frem til den 8. maj 2018.

Bemærk: Selvom fondens navn lægger op til et forholdvist snævert ansøgerfelt, kan også ansøgere uden nære familiære relationer til afdøde folkekirkepræster komme i betragtning.

Læs mere om Magister Richard ny Nordhuus Fond, der kan ansøges frem til den 8. maj 2018. 

Fonden blev i 2016 nyoprettet og kan blandt andet søges af kvinder og organisationer, som støtter kvinder, der har mistet deres forsørgelsesgrundlag.

Læs mere om Københavns Bispeembedes Fond, der kan ansøges frem til den 31. maj 2018.

Fonden kan søges af værdigt trængende børn og efterladte ægtefæller til ansatte eller tidligere ansatte præster i den danske folkekirke. 

Tags: