Mere kirke for pengene

frivillige_brorsonskirke.jpg

Brorsons Kirke på Nørrebro er en af de kirker, som bruger frivillige ved gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Brorsons Kirke på Nørrebro er en af de kirker, som bruger frivillige ved gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
"Folkekirken kan godt være effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten", siger projektleder Vivi Rolskov Jensen. Nyt projekt fra Landsforeningen af Menighedsråd vil sætte fokus på, hvordan vi får mere kirke for pengene
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Hvordan kan vi bruge både penge og de menneskelige ressourcer, så der kommer mest muligt lokalt kirkeliv ud af anstrengelserne? Det spørgsmål stiller Landsforeningen  menighedsrådene i projektet: "Hvad virker, når vi vil have mere kirke for pengene - Best practice katalog".

For antropolog Vivi Rolskov Jensen, som er projektleder på 'Mere kirke for pengene', handler det først og fremmest om at samle gode eksempler på prioritering af ressourcerne fra menighedsrådene og gøre dem tilgængelige for alle landets sogne.

"I dag begynder mange kirker forfra, når der skal laves kirke på nye måder. Med projektet her ønsker vi at skabe nogle rammer, hvor kirkerne kan tage afsæt i det, som har virket godt andre steder. Derfor handler det heller ikke om at spare penge, men om at skabe mere kvalitet for de eksisterende ressourcer", siger Vivi Rolskov Jensen.

Folkekirken kan godt være effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Projekt 'Mere kirke for pengene' blev lanceret i januar og forløber over en tre-årig periode. Allerede på nuværende tidspunkt er der indsamlet mere end 40 konkrete idéer i et best practice-katalog. De spænder ligefra øget brug af frivillige i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter til øget samarbejde om alt fra regnskab til personale i fx et pastorat eller et provsti.

"Projektet tager udgangspunkt i praksis - i dét, der virker. Det drejer sig ikke om at centralisere eller ensrette, men om at folkekirken godt være effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten. Simpelthen ved at blive bedre til at fortælle hinanden om vores succeser og sætte fokus på dét, der virker", siger Vivi Rolskov Jensen.

Erfaringer søges

'Mere kirke for pengene' finansieres via den folkekirkelige Fællesfond, og i styregruppen sidder repræsentanter for Ligestillings- og Kirkeministeriet, Danmarks Provsteforening, Stiftskontorcheferne og Landsforeningen af Menighedsråd.

Styregruppen bag projektet er fortsat meget interesseret i at høre om gode projekter ude i de enkelte sogne og kirker og modtager gerne både små og store eksempler. Det kan være erfaringer med energistyring, anderledes prioritering, omfordeling af lønkroner, samarbejde - eller noget helt femte.

Det væsentlige er, at erfaringerne er fra virkelighedens verden - og at de har ført til mere værdi for jer lokalt.

Tags: