Ny kirke i København skal ligge direkte ud til vandet

sydhavn_sogn_ny_kirke_855.jpg

Foto: Sille Arendt
Foto: Sille Arendt
Sydhavnen skal have ny kirke, som kommer til at ligge på Teglholmen. Menighedsrådet i Sydhavn Sogn underskriver fredag d. 30. oktober købskontrakten på en smuk grund helt ud til Frederiksholmsløbet

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Folkekirken skal være, hvor folk er, og de kommende år vokser befolkningstallet i Sydhavnen eksplosivt. Grunden til områdets kommende kirke ligger centralt i sognet, og vil desuden være let at komme til med offentlig transport, uanset hvor man kommer fra. 

”Den nye kirke skal samle et meget stort sogn, så for os er det vigtigt at placere kirken så centralt som muligt. Samtidig er det afgørende, at kirken er let at komme til, også for folk uden for sognet. Vi har en del arrangementer, som er relevante for alle københavnere og med metroen lige om hjørnet, kan det vist ikke blive nemmere,” udtaler menighedsrådsformand Lone Rasmussen. 

Kirken er et levende hus og skal være der, hvor mennesker bor og har brug for den. Det er i høj grad tilfældet med den kommende kirke i Sydhavnen.

Kirkegrunden har vand til to af siderne, så der bliver rig mulighed for fx at sejle et brudepar til kirken i båd. Grunden flankeres på den ene side af Man Diesel-fabrikken og lige i nærheden ligger Skolen i Sydhavnen, daginstitutioner, boligområder og den kommende metrostation, så kirken kommer til at ligge et sted med masser af lokal aktivitet.

Biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen glæder sig over udsigten til den første nybyggede kirke i Københavns Stift i 25 år – stiftets yngste kirke er fra 1989: 

”Kirken er et levende hus og skal være der, hvor mennesker bor og har brug for den. Det er i høj grad tilfældet med den kommende kirke i Sydhavnen,” siger Peter Skov-Jakobsen.

En markant og synlig kirke

Menighedsrådet i Sydhavn Sogn ønsker en moderne kirke med en markant og synlig profil som kvarterets pejlemærke. En kirkebygning som, med sin placering ved vandet, er enkel i sin udformning og i harmoni med det omkringliggende byrum. Pladsen omkring kirken skal indbyde til ophold, og kirken skal være tilgængelig for offentligheden, også når der ikke er kirkelige handlinger. 

”Kirken skal være en relevant medspiller i folks hverdag med både religiøse og kulturelle tilbud, og vi ser kirken som en del af det moderne byrum på lige fod med skoler, institutioner, caféer, butikker osv. Helt overordnet skal den imødekomme nutidens og fremtidens krav til et åndeligt rum - fx arbejder vi ud fra tanken om et interaktivt og fleksibelt kirkerum med mobile elementer, så der kan dannes forskellige rum alt efter arrangement. Vi har selvfølgelig en masse visioner for kirkens arkitektur og indretning, og vi glæder os meget til at se arkitekternes bud på fremtidens kirke,” udtaler menighedsrådsformand Lone Rasmussen. 

Menighedsrådet i Sydhavn Sogn forventer at igangsætte en arkitektkonkurrence i første halvdel af 2016 og håber, at kirken kan stå færdig i 2018. 

Fakta: Ny kirke i Sydhavnen

- Befolkningstallet for Københavns Kommune ventes at stige markant i de kommende år. Den nye kirke i Sydhavnen er et led i strukturreformen i Københavns Stift, der skal sikre et kirkeliv, som er tilpasset københavnerne og byens demografi i dag. 

- En række kirker er taget ud af brug i de områder, hvor folk i stort antal er flyttet ud af København, og medlemstallet ikke længere kan sikre en fornuftig økonomi. Samtidig bygges der nye kirker i de områder, hvor befolkningstilvæksten stiger. 

- Fra 2015 til 2030 forventer Københavns kommune en stigning på ca. 120.000, fra 580.295 (2015) til 700.691 (2030). 

- Langt hovedparten af væksten forventes at finde sted i bydelene Amager Vest, Vesterbro/Kgs. Enghave og Østerbro med en samlet stigning på 68.350. Derfor vil der også blive bygget kirker i Nordhavnen og Ørestad.

- Kirkebyggeriet i Sydhavnen sker på baggrund af den forventede udvikling i indbyggertallet i Sydhavnen. I Sydhavn Sogn (som pt. dækker Kgs. Enghave-området og de nye boligområder på Teglholmen og Sluseholmen) er det nuværende indbyggertal 17.586 (pr. 1. januar 2015). 5.974 af dem bor på Sluseholmen og Teglholmen.

- En prognose fra Københavns Kommune fremskriver det nuværende tal for de nye boligområder i Sydhavnsområdet på 5.974 indbyggere til at være 21.100 i 2030, altså en stigning på 15.126 beboere. 

- Dertil kommer befolkningen i Kgs. Enghave-området (det ”gamle” Sydhavn), hvor den eksisterende kirke i Sydhavn Sogn, Frederiksholm kirke, ligger. Det er tanken at bevare den lille kirke som annekskirke. 

Tags: