Ny kirkesangbog udvikler sangtraditionerne

kirkesangbogens_redaktion._foto_af_carsten_lundager.jpg

Redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen: Henrik Marstal, Helene Dam, Rasmus Nøjgaard og Inge Marstal. Foto: Carsten Lundager
Redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen: Henrik Marstal, Helene Dam, Rasmus Nøjgaard og Inge Marstal. Foto: Carsten Lundager
Kirkesangbogen er på gaden den 26. maj. De over 200 både helt nye og klassiske sange og salmer går til troen på en spørgende måde. Sangbogen skal være med til at udvikle den stærke tradition for fællessang i de danske kirker

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Den Danske Salmebog får en lillesøster. Det sker fredag den 26. maj  2017, når Det Kgl Vajsenhus udsender  Kirkesangbogen som et supplement til Den Danske Salmebog.

Den nye sangbog indeholder i alt 229 både nye og klassiske sange og salmer. Den byder på bidrag i komposition og tekst fra stærke aktuelle kunstnere som fx Anne Linnet, Dy Plambeck, og Steffen Brandt. 

Redaktionen har også udvalgt ældre dansk poesi og bedt komponister sætte melodi til tekster fra eksempelvis Ole Sarvig og Tove Ditlevsen.

En ny vej i sangtraditionen

Kirkesangbogen går således nye veje for at imødekomme det 21. århundredes kirke- og kulturliv. Ambitionen er at videreudvikle og dermed styrke den helt unikke danske tradition for kirkelig fællessang. Kirkesangbogen præsenterer mangfoldige tolkninger af kristent trosliv og eksistens.

Kirkesang-bogen udstikker et nyt spor mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen

Intentionen er at videreudvikle fællessangen og bygge bro mellem nye og ældre salme- og sangtraditioner. Salmernes udtryk vil være genkendeligt for både vante og nye kirkegængere og skabe sammenhæng mellem samtidens livsforståelse og musikalske virkelighed, og salmens traditionelle univers.

Tro på en spørgende måde

Redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen tæller stærke kræfter på både den musikalske og teologiske side. Den har gennemgået et tusindtal stort materiale af især danske salmer og sange fra de seneste cirka 50 år med henblik på at udvælge de bedst egnede. Nye frugtbare samarbejder mellem sangskrivere, digtere og komponister er desuden blevet indgået på en række workshops.

Rasmus Nøjgaard, som er sognepræst i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro og formand for redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen, ser frem til udgivelsen:

Kirkesangbogen udstikker et nyt spor mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen og formidler kristen tro på en spørgende og søgende måde. Den præsenterer en bred vifte af musikalske og tekstlige udtryksformer, der skal videreføre og styrke den vigtige danske fællessangstradition," siger Rasmus Nøjgaard.

En rejse i nyt land

Også Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen glæder sig over, at det grundige redaktionsarbejde nu kan omsættes i sang  - også i hovedstadens kirker:

”Kirkesangbogen er et nyt trin ind i virkeligheden. Her mødes salmer og sange. Her mødes forskellige genrer. Her er nyt og gammelt, digtet og gendigtet, kendt og ukendt. Jeg glæder mig til rejsen ind i dette nye land, hvor noget vil passe mig – andet udfordre mig. Jeg synes hele tiden øjnene falder ned over tekster, der taler og nynner, og jeg hører melodier, der ikke vil lade mig være i fred,” siger Peter Skov-Jakobsen.

Udgivelsen af Kirkesangbogen bliver fejret med alle insteresserede ved en festlig salmegudstjeneste i Holmens Kirke  søndag den 28. maj 2017 kl. 16.

FAKTA: Kirkesangbogen

Udkommer den 26. maj 2017 på Det Kgl. Vajsenhus

Indeholder 229 sange og salmer. 75 er helt nyskrevne.

Redaktionsgruppen består af 

  • Rasmus Nøjgaard, formand, sognepræst, cand. theol. et phil.
  • Inge Marstal, næstformand, professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Helene Dam, sognepræst, cand.theol. et phil. i retorik
  • Henrik Marstal, ph.d. og lektor ved Rytmisk Musikkonservatorium, musiker

Her kan du læse meget mere om Kirkesangbogen og se hvilke sange og salmer den indeholder.

Tags: