Nyt initiativ: Forældre på barsel på højskolebænken i Husum

iben_soerensen_husum_kirke.jpg

Unge børnefamilier flytter til villakvarterne i Husum i stor stil i disse år. En tilknytning til kirken gennem barselshøjskolen kan være med til at styrke deres nye lokale identitet, mener sognepræst i Husum Kirke, Iben Sørensen. Foto: Sille Arendt
Unge børnefamilier flytter til villakvarterne i Husum i stor stil i disse år. En tilknytning til kirken gennem barselshøjskolen kan være med til at styrke deres nye lokale identitet, mener sognepræst i Husum Kirke, Iben Sørensen. Foto: Sille Arendt
Nu kan forældre til helt små børn komme på barselshøjskole i Husum Kirke. Her håber sognepræst Iben Sørensen på, at det nye initiativ kan give dem tilknytning til hinanden, kirken og kvarteret
Lars Erik Franks billede
af Lars Erik Frank (Digital redaktør)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Det er ikke fordi, de rejser udenbys på længerevarende ophold et sted på Fyn eller i det sønderjyske, når der står ”højskole” ved efterårsmånederne i kalenderen hos flere forældre på barsel i Husum. Men det er de skal. Dog skal de ikke bevæge sig længere væk end til Korsager Allé – tæt på Frederikssundsvej, der løber igennem hele bydelen i den nordvestlige del af Københavns Kommune.

Her ligger Husum Kirke. Og det er den, der har inviteret både fædre og mødre på barsel til at deltage i højskolen, der strækker sig over en række mandage i efterårets løb. Cafe Tid -  hedder barselshøjskolen meget passende. For i lighed med babysalmesang, som også er en velbesøgt aktivitet i Husum Kirke, så vil der være tid og rum til børnene på barselshøjskolen, selvom dens program er rettet mod forældrene. Men et bleskift midt i et foredrag er altså ikke noget problem.

Et er jo, hvad vi i kirken tror, behovet er. Noget andet er, hvad forældrene rent faktisk godt kunne tænke sig.

Hvem er en Husumborger?

Ideen til barselshøjskolen er opstået i samarbejde mellem Husum Kirkes præster og menighedsråd og bliver bakket op af både personale og frivillige, fortæller sognepræst Iben Sørensen. En af kirkens oveordnede strategiske ambitioner er at skabe tilknytning til et lokalområde, der i disse år gennemgår store forandringer i beboersammensætningen. Og her kan barselshøjskolen være med til at bane vejen:

”Som bydel ændrer Husum sig meget i de her år. Et stort antal unge tilflytterfamilier fra fx Østerbro køber hus herude. Mange af dem kender ikke så meget til Husum i forvejen – og derfor ved de heller ikke noget om mulighederne i kirken. En tilknytning til kirken kan samtidig være med til at skabe en lokal identitet også. Når der oven i købet ikke er det samme udbud af aktiviteter for barselsforældre, som andre steder i København, så var det oplagt at forsøge os med en aktivitet som barselshøjskolen,” fortæller Iben Sørensen, der også ser en spændende mulighed for at komme i samtale med forældre, der overvejer om deres børn skal døbes eller ej gennem det nye initiativ.

Forældrene med på råd

En ting er Husum Kirkes ønske om at skabe relationer til barselsforældre, der måske ikke kender noget til dens tilbud og aktiviteter eller overvejer dåb af deres børn. En anden er, om ønsket går den anden vej? 

Her har kirken lavet et grundigt forarbejde. Udover at have gennemgået videnskabelige undersøgelser om småbørnsforældres forhold til kirke og dåb, har de ansatte også taget sig tid til at tale med nogle af de potentielle barselshøjskoleelever. I mindre fokusgrupper er de blevet spurgt om, de var interesserede i tilbuddet, og om kirken overhovedet var et sted, de ville have lyst til at komme fast. Fokusgrupperne gav også Husum Kirke et værdifuldt indblik i det helt særlige i at være på barsel i Husum.

”Interessen for barselshøjskolen og kirken viste sig at være der,” fortæller Iben Sørensen. Men Husum Kirke gik videre end den konstatering ved at spørge ind til, hvordan højskolen kunne forløbe og hvad programmet kunne indeholde. ”Et er jo hvad vi i kirken gerne vil eller tror behovet er. Noget andet er, hvad forældrene rent faktisk godt kunne tænke sig,” siger Iben Sørensen.

Forskellige ønsker på bordet

I dialogen med forældrene kom der ønsker frem, som umiddelbart var meget forskellige:

”Nogle ville gerne, at Café Tid skulle være en ”børne-fri zone”, forstået på den måde at højskolens program ikke skulle omhandle emner, der har med børn at gøre. De ville gerne stimuleres intellektuelt med eksempelvis en film og tale sammen ud fra den. Andre ønskede sig derimod oplæg, der knytter sig til deres nuværende livssituation – om fx forældreskab,” fortæller Iben Sørensen.

Hun tilføjer, at et behov hos de fleste fokusgruppedeltagere var at få et større kendskab til Husum og den lokale historie. Flere udtrykte også, at de godt kunne få en følelse af ensomhed under deres barselsorlov, og at en social aktivitet som Café Tid kunne være med til at dæmme op for den.

En kirke er selvfølgelig en kirke

Idéudviklingen, forarbejdet og samtalerne med de potentielle højskoledeltagere i Husum Kirke har mundet ud i et varieret barselshøjskoleprogram, som strækker sig over fem mandage nu i efteråret – altid midt på dagen efter brugernes ønske. Programmet afspejler de ideer og ønsker, som er kommet frem i samtalerne med barselforældrene. Så der vil fx både være filmforevisning, oplæg om forældreskab og Husums historie.

Der ligger også en vigtig diakonal indsats i at skabe et socialt rum, hvor mennesker kan finde sammen.

Også spørgsmålet om dåb vil blive taget op i højskoleforløbet. For Husum Kirke er det vigtigt, at programmet bærer præg af rammen, det udfolder sig i: en kirke. 

”Vi står selvfølgelig ved, at vi er en kirke. Det er deltagerne jo helt bevidste om og interesserede i. Derfor er en diskussion om dåb også med som et natuligt programpunkt. For os giver barselshøjskolen i det hele taget mening i det kirkelige arbejde på mange måder.  Der ligger fx også en vigtig diakonal indsats i at skabe et socialt rum, hvor mennesker kan finde sammen, slippe den ensomhedsfølelse, som de måske forbinder med deres barsel og opbygge en større tilknytning til lokalområdet gennem kirken,” siger Iben Sørensen. 

Film, foredrag og fortællinger for alle

Café Tid slår første gang dørene op mandag den 21. september, når psykolog og teolog Helle Schimmel holder oplæg om forældreskab. Og ellers byder efteråret på andre aktuelle foredragsholdere, livsfortællinger, lokalhistoriske øjenåbnere og engagerende film. 

Og bliver der selvfølgelig det samvær med andre forældre og deres små børn, som mange har efterlyst. 

Interesserede kan stadig nå at tilmelde sig hele forløbet, eller fra gang til gang. Og så er det gratis at deltage, fortæller Iben Sørensen:

”Café Tid er et tilbud for alle forældre på barsel, og udover interessen og lysten, kræver det ingen forudsætninger at være med. Heller ikke økonomiske. Og skulle nogen et andet sted i byen tænke, at barselshøjskolen kunne være noget for dem, så er de altså også velkomne,” understreger Iben Sørensen, der ser frem til barselshøjskoleforløbet:

”Det er et helt nyt initiativ, vi prøver af med Café Tid. Jeg glæder mig til at møde forældrene og deres børn i barselshøjskolens ramme. Forhåbentligt kan den være med til, at de oplever, at Husum Kirke også er deres kirke og et sted, de måske får lyst til at komme i andre sammenhænge også.”

Café Tid

Husum Kirkes barselshøjskole for forældre på orlov. Her kan barslende mødre og fædre i bedste højskoleånd møde aktuelle foredragsholdere, livsfortællinger, lokalhistoriske øjenåbnere, engagerende film og meget mere. Barselshøjskolen er på udvalgte mandage fra kl. 10-13 i efteråret 2015: 

Man kan tilmelde sig til hele forløbet her eller man kan tilmelde sig til udvalgte mandage her

PROGRAM

21. september: 
Foredrag med lektor i psykologi Helle Schimmell: Styrk forældreskabet - Viden der gør en forskel i din familie.

19. oktober: 
Dåb eller ej? Sognepræst Iben Sørensen fortæller om barnedåbens historie og betydning.

2. november: 
Vi ser den rørende og morsomme franske film De urørlige. Oplæg ved infomedarbejder Espen Bock. 

23. november: 
Organist og underviser i babysalmesang Kirsten Thorup kommer med musikalske indspark.

7. december: 
København en hovedstad med vokseværk. Etnolog Sine Penthin holder foredrag om Husums udvikling som en del af København.

Det er gratis at deltage og der vil naturligvis også være tid og rum til at passe de små - og til hyggeligt samvær og gode samtaler med de andre forældre. Der vil være kaffe/te og frisk frugt og første gang vi mødes er der brunch. 

Man kan også tilmelde sig hos kirkens infomedarbejder Espen Andersen på tlf. 24420399. 

Tags: