Nyt initiativ: Sjælesorg på nettet

img_1317_855x485.jpg

Johanne Haastrup, provst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, er én af initiativtagerne til Sjælesorg på nettet. Foto: Sille Arendt
Johanne Haastrup, provst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, er én af initiativtagerne til Sjælesorg på nettet. Foto: Sille Arendt
To provster i Københavns Stift har taget initiativ til projektet Sjælesorg på nettet, som skal gøre det muligt for danskerne at møde folkekirkens præster på nettet
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Folkekirken skal være dér, hvor folk er. Og danskerne er på nettet. Faktisk viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at hele 87 procent af danskerne har en computer med bredbåndsforbindelse, hvilket er langt over EU-gennemsnittet på 73 procent. 2,7 mio. danskere har en profil på et socialt netværk.

Det er baggrunden for projektet Sjælesorg på nettet, som frem over skal gøre det muligt for danskerne at møde folkekirkens præster på nettet. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen glæder sig til at følge projektet:

”Det er helt afgørende, at folkekirken er til stede – også hvad angår sjælesorg og den personlige samtale – dér, hvor folk er. Det gælder i dag ikke mindst på nettet. Derfor er Sjælesorg på nettet et vigtigt initiativ”, siger han.

Det er helt afgørende, at folkekirken er til stede – også hvad angår sjælesorg og den personlige samtale – dér, hvor folk er.

Opbakning fra biskopperne

Sammen med de øvrige biskopper nedsatte han sidste år en arbejdsgruppe bestående af såvel som præster, psykologer og kommunikationseksperter, som nu har udarbejdet en rapport, der lægger op til et tre-årigt forsøgsprojekt.

På bispemødet tidligere på måneden drøftede biskopperne arbejdsgruppens indstilling og gav udtryk for deres opbakning til det fortsatte arbejde.

Om Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet er et nyt folkekirkeligt projekt for internetbaserede samtaler med præster.

Der findes allerede netbaserede samtalemuligheder med en præst i alle de lande, vi normalt sammenligner os med, og vi er i kontakt med Tyskland, Finland, Norge og Sverige, hvor en ny tjeneste lanceres i september 2014.

Arbejdsgruppen bag Sjælesorg på nettet:

Nadja Pass cand. mag. i retorik, co-founder af Borgerlyst, kommunikationskonsulent, innovator, copywriter, editor
Hatla Færch Johnsen cand. scient. soc., organisationskonsulent, medlem af Depressionsforeningens bestyrelse
Jesper Roesgaard Mogensen cand. psych., psykolog og forskningsmedarbejder hos Børn, Unge & Sorg, samt supervisor på Livsliniens netrådgivning og telefonrådgivning
Hanne Marie Houkjær cand. theol., sognepræst i Risskov, tidl. hospicepræst
Poul Bo Burkal Sørensen cand. theol., provst for Amagerland provsti
Johanne Haastrup cand. theol., provst for Bispebjerg-Brønshøj provsti

Arbejdsgruppen opererer aktuelt med to modeller for projektet – en model med tre fuldtidsansatte præster til at bemande den online platform og en model med en styregruppe, hvor en større gruppe præster bruger en del af deres arbejdstid på Sjælesorg på nettet. Hvilken model, der vælges vil afhænge af finansieringen, som skal drøftes i løbet af 2014.

Sammen med provst i Amagerland provsti Poul Bo Sørensen er Johanne Haastrup, provst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, initiativtager til projektet.

For hende er Sjælesorg på nettet en mulighed for at sætte fokus på en væsentlig del af præsternes arbejde – nemlig den personlige samtale – som få mennesker i dag er tilstrækkeligt opmærksomme på.

”Et stort antal danskere er i kontakt med kirken i forbindelse med livets store begivenheder; dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Men mange glemmer, at præsten altid står til rådighed som en samtalepartner. Måske ved de slet ikke, at det er en mulighed. Det vil vi gerne være med til at ændre på”, siger Johanne Haastrup.

Et stort antal danskere er i kontakt med kirken i forbindelse med livets store begivenheder; dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Men mange glemmer, at præsten altid står til rådighed som en samtalepartner

Omsorg for sjælen

Derfor er målgruppen for Sjælesorg på nettet heller ikke først og fremmest mennesker med stærke sociale og psykiske problemer, som folkekirken allerede i dag er i kontakt med via eksempelvis Sct. Nikolaj Tjenesten, fortæller hun.

I stedet handler det om at nå ud til de mange helt almindelige danskere, som måske synes, at det er lidt for eksotisk og anderledes at troppe op hos den lokale præst, men som alligevel kunne have lyst til at tale med en præst om alt mellem himmel og jord.

”Det betyder ikke, at præsten skal komme med fikse, kristne løsninger på hverdagens problemer og konflikter. Det handler i stedet om at stille sig til rådighed for en samtale, som nok tager afsæt i præstens kristne livs- og menneskesyn, men som i øvrigt kan handle om alt fra problemer i familien, på jobbet til de store spørgsmål om livet, døden og kærligheden ”, siger Johanne Haastrup.

Den samtale er mange af folkekirkens præster rigtig gode til, understreger hun. Sjælesorg er en klassisk kirkelig disciplin, som stadig er en central del af danske præsters uddannelse og efteruddannelse.

Af samme grund har folkene bag projektet også valgt at fastholde betegnelsen sjælesorg, der kommer af det tyske ’Seelsorge’ – omsorg for sjælen. Vel vidende, at ikke alle danskere kender til ordets præcise betydning.

”Når vi har valgt at bevare betegnelsen sjælesorg, er det ikke kun, fordi det er et anderledes og smukt ord, som stadig bruges i kirken. Men også fordi det adskiller sig fra de mere kliniske former som terapi og samtale, som benyttes af andre faggrupper,” siger hun.

Tags: