Nyt stiftsråd valgt

stiftsraadsmoede4.jpg

Stiftsrådet i Københavns Stift holder sine møde i Helligåndshuset. Foto: kirkenikbh.dk
Stiftsrådet i Københavns Stift holder sine møde i Helligåndshuset. Foto: kirkenikbh.dk
Flere nye medlemmer i det nyvalgte stiftsråd i Københavns Stift, som mødes første gang tirsdag d. 19. november 2013. Her vælges formand og næstformand for den kommende fireårige valgperiode
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Valget til stiftsrådet i Københavns Stift er netop afsluttet.

Hvert stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

En stor del af repræsentanter blev valgt uden modkandidater, mens der var afstemningsvalg i Holmens-Østerbro provsti og Bispebjerg-Brønshøj provsti samt til de tre pladser som præsterepræsentanter.

Nye medlemmer

Nye medlemmer i Stiftsrådet er således Gorm Skat Pedersen (Valby-Vanløse provsti) og de to præster Leif G. Christensen og Niels Underbjerg.

Stiftsrådets formand og næstformand vælges blandt de valgte menighedsrepræsentanter ved det nye stiftsråds første møde tirsdag d. 19. november 2013.

Stiftsrådets møder afholdes i 2014 på følgende datoer:

  • 22. januar 2014
  • 13. marts 2014
  • 13. maj 2014
  • 9. september 2014
  • 19. november 2014

Det samlede stiftsråd for Københavns Stift i perioden 2013-2017 ser ud som følger:

Stiftsrådet i Københavns Stift 2013-17

 

Læge repræsentanter:

 

Vor Frue-Vesterbro provsti

Jens Andersen

Holmens og Østerbro provsti

Ole Pagels

Nørrebro provsti

Erik Andreassen

Frederiksberg provsti

Inge Lise Pedersen

Bornholms provsti

 Anette Kaas

Bispebjerg-Brønshøj provsti

Margrethe Winther-Nielsen

Valby-Vanløse provsti

Gorm Skat Petersen

Amagerbro provsti

Michael Riis

Amagerland provsti

Tom Allan

Præsterepræsentanter:

 

Sognepræst, Frederiksberg Søndre Pastorat

Helle Krogh Madsen

Sognepræst, Helligånds Pastorat

Leif G. Christensen

Sognepræst, Fredens-Nazaret Pastorat

Niels Underbjerg

Provsterepræsentant:

 

Provst, Valby-Vanløse provsti

Finn Vejlgaard

Fødte medlemmer:

 

Biskop i Københavns Stift

Peter Skov-Jakobsen

Domprovst, Vor Frue-Vesterbro provsti

Anders Borre Gadegaard

Om Stiftsrådet

Stiftsrådets formål er at medvirke til at styrke det kirkelige liv i sognene.

Stiftsrådet fastsætter bl.a., hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag og beslutter, hvad beløbet skal bruges til. Stiftsbidraget kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
2. Formidling af kristendom
3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet kan tillige rådgive biskoppen om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stiftsrådet fastlægger også stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalgene.

Læs mere om stiftsrådets øvrige opgaver

Tags: