Præsten står klar til at lytte midt i studieræset

nicolai_halvorsen_studenterpraest.jpg

Nicolai Halvorsen er studenterpræst på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Henrik Dons Christensen
Nicolai Halvorsen er studenterpræst på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Henrik Dons Christensen
En præst er måske ikke det, man forbinder med de naturvidenskabelige uddannelser. Men som en af Københavns fem studenterpræster sidder Nicolai Halvorsen på Panum Instituttet klar til at lytte, når de studerende har brug for en samtale om livet

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Af Jeppe Kiel Revsbech 
 
Umiddelbart forbinder man Panum Instituttet med naturvidenskabens højborg.

Men bag facaden på det monstrøse byggeri på Nørrebro har en 54-årig præst også sin faste gang som støtte for de 7700 studerende, der holder til på De Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.  

Sammen med sine kolleger er Nicolai Halvorsen én af i alt tre studenterpræster på Københavns Universitet, og som titlen antyder, indebærer jobbet blandt andet at stå til rådighed, når livet gør ondt midt i et hektisk studieliv.   

”Jeg har en forpligtelse til at være præst for de studerende på De Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Det betyder i udgangspunktet, at jeg tilbyder samtaler med de studerende, og så laver jeg forskellige aktiviteter sammen med vores studentermenighed. Det kan være studieture eller filosofiske diskussioner, som også handler om at gøre opmærksom på vores eksistens,” fortæller Nicolai Halvorsen. 

Ondt i eksistensen 

I hverdagen er det primært sjælesorgssamtalerne, der fylder hos den københavnske studenterpræst, og emnerne kan have ganske forskellig karakter. 

”Det er typisk eksistentielle problemer, de studerende ønsker at tale om. Det kan eksempelvis være, man bærer på et traume fra barndommen, eller man har oplevet sygdom og dødsfald i familien. Det kan også være, man har svært ved at følge med på studiet, men ofte er det en kombination af flere ting, som har udløst behovet for en samtale,” forklarer Nicolai Halvorsen.

Stress på fremmarch 

Han trådte første gang ind på Panum Instituttet tilbage i 1999, og et særligt ét tema gør sig i dag mere end nogensinde gældende hos den generation, der banker på døren til studenterpræstens kontor.   

”Perfektionisme og stress fylder mærkbart mere hos de studerende, end det gjorde, da jeg begyndte som studenterpræst. Der er lavet studietrivselsundersøgelser, som har vist, at lidt over 50 procent af de studerende har fysiske symptomer på stress i dagligdagen. Det er en ret voldsom udvikling, som jeg også kan mærke på de samtaler, jeg har med de studerende,” siger Nicolai Halvorsen. 

Plads til at være menneske 

Én af de studerende, som netop har brugt studenterpræsterne til at få bugt med studielivets snigende stress og utilstrækkelighed, er Peter, der til daglig læser på Det Humanistiske Fakultet. 

”Jeg begyndte at få mange tanker omkring min fremtid, efter min bacheloruddannelse var overstået. Det var en følelse af, at virkeligheden bankede på forude, og jeg blev nervøs for, om jeg overhovedet kunne få et arbejde, fordi konkurrencen er så skarp i dag. Samtidig var der også et uddannelsesloft at tænke på, så det hele blev til sidst en meget stressende følelse for mig,” fortæller Peter. 

For at komme tankemylderet til livs tog han kontakt til fakultetets studenterpræst, som inviterede ham på en uformel sludder over en kop kaffe. Det blev siden til flere samtaler om dét at være studerende – og ikke mindst menneske.  

”Jeg fandt ud af, at det er i orden at føle sig utilstrækkelig og være i tvivl om sin fremtid. I modsætning til en psykologsamtale synes jeg, studenterpræsten betragter mig som et menneske og ikke som en patient. Det var ret befriende, og der var samtidig plads til at tale åbent og frit om andre emner end lige studiet, som for eksempel kærlighed og tro,” forklarer Peter. 

Bibelhistorier med omhu 

Selv om netop troen umiddelbart står indskrevet i stillingsbetegnelsen som studenterpræst, forsøger Nicolai Halvorsen som udgangspunkt ikke at forkynde over for de mange studerende, der dagligt opsøger ham på De Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.  

”Hvis jeg føler, at det kan give mening for den pågældende person, så kan jeg godt finde på at henvise til en fortælling fra Bibelen, som måske kan være et spejl på de problemer, som fylder hos den studerende. Det kunne for eksempelvis være fortællingen om Peter, der svigter Jesus tre gange og kan give et billede på, hvad det vil sige at svigte og tilgive,” uddyber Nicolai Halvorsen.  

”Men at gå ind i samtalen med forkyndelse som mål ville først og fremmest bryde det tillidsforhold, der er nødt til at være i en sjælesorgssamtale”, slutter Nicolai Halvorsen.  

Fakta: Studenterpræster i København

Der er ansat tre studenterpræster på Københavns Universitet og yderligere to på Frederiksberg, som dækker Copenhagen Business School og andre højere uddannelser i bydelen. 
 
Jobbet indebærer blandt andet at tilbyde personlige samtaler for de studerende på hovedstadens videregående uddannelser. 
 
Samtalerne kan dreje sig om store og små eksistentielle spørgsmål. Det kan for eksempel være sorg, angst, ensomhed, stress, udbrændthed, parforhold, tro, religion, skyld og skam. 
 
Foruden samtaler arrangerer studenterpræsterne også forskellige aktiviteter sammen med studentermenigheden i København.

Den studerende, 'Peter' har ønsket at være anonym. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.

Tags: