Pressemeddelelse: Sognepræst undskylder misforståelige udtalelser

Sognepræst Per Ramsdal skal indgå i et mentorforløb efter udtalelse om nødløgn og misforståelige udtalelser om trosbekendelsen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

I et interview i Jyllands-Posten den 25. december 2014, kom sognepræst i Frederiksholm Kirke, Per Ramsdal, med en række udtalelser knyttet til hans virke som præst, som affødte en indkaldelse til tjenstlig samtale hos Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen.   

Peter Skov-Jakobsen udtaler:

”Sognepræst Per Ramsdal har i en alvorlig samtale med mig undskyldt og distanceret sig fra begrebet nødløgn i forbindelse med præstens forkyndelse og har bekræftet, at han står ved sit præsteløfte og på ingen måde ønsker at distancere sig fra folkekirkens vide bekendelsesgrundlag.

Per Ramsdal har lovet fremover at leve op til sin fortolkningspligt i forbindelse med forkyndelsen og sin øvrige pastorale tjeneste. For at støtte denne bestræbelse indgår sognepræsten i et mentorforløb på foreløbigt 6 måneder. I løbet af den tid vil flere nyere fremstillinger af den kristne troslære blive læst og drøftet. I løbet af og efter endt mentorforløb vil domprovst Anders Gadegaard og jeg deltage i den teologiske samtale med sognepræsten. I tillid til Per Ramsdals ord har domprovsten og jeg indgået denne aftale.”

Peter Skov-Jakobsen oplyser, at mentorforløbet varetages af professor, dr. theol. Theodor Jørgensen.

Erklæring fra sognepræst Per Ramsdal:

”Jeg undskylder min udtalelse vedrørende nødløgn i forbindelse med bisættelser og begravelser og beder de folkekirkemedlemmer om forladelse, som jeg måtte have frataget håbet med disse udtalelser. Jeg trækker udtalelsen tilbage, for naturligvis siger jeg aldrig noget i en prædiken eller begravelsestale, jeg ikke selv fuldt ud står inde for.

Jeg erklærer, at jeg står ved det af mig aflagte præsteløfte og erkender efter samtalen med biskoppen, at mine udtalelser vedrørende den apostolske trosbekendelses første artikel om Gud som himlens og jordens skaber, den anden artikel om opstandelse og evigt liv samt udtalelserne om bøn er misforståelige, og at det derfor kan se ud som om jeg vil distancere mig fra folkekirkens bekendelsesgrundlag. Det ønsker jeg på ingen måde. Jeg beklager disse udtalelser.

Jeg erkender, at jeg har forsømt den fortolkningspligt, som jeg som en Ordets tjener med baggrund i akademiske studier, har lovet at udøve i forbindelse med forkyndelsen af Guds ord og min pastorale tjeneste.

Jeg vil derfor følge det mentorforløb, som biskoppen har tilbudt mig, og jeg lover at ville dygtiggøre mig inden for det vide bekendelsesgrundlag som er folkekirkens.”

For pressehenvendelser til Københavns Stift, kontakt presserådgiver Elsebeth Grummesgaard Gjesing: 23205041 / egg@km.dk