Psykisk syge læser og skriver sig til bedre livskvalitet

boeger_9.jpg

Litteratur og læsegrupper kan være med til at styrke psykisk syges livskvalitet. Arkivfoto
Litteratur og læsegrupper kan være med til at styrke psykisk syges livskvalitet. Arkivfoto
Et nyt projekt i samarbejde mellem Natkirken i Vor Frue Kirke, Forfatterskolen PS og Læseforeningen skal tilbyde læse- og skrivegrupper til en bred målgruppe af psykisk sårbare.Tilbuddet er støttet af Det Obelske Familiefond og skal ære med til at bryde med stigmatisering og mindreværd

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Erfaringer fra danske og internationale forsøg med læsegrupper for psykisk syge viser, at deltagerne ikke alene oplever forbedret selvtillid og selvtilfredshed, men at også kognitive funktioner som koncentration, hukommelse og evnen til at fokusere forbedres.

En følgevirkning af en række psykiske lidelser som for eksempel psykose og depression er ofte nedsat kognitivt funktionsniveau. Mange mennesker med en sindslidelse oplever derfor gentagne gange at måtte afbryde ting, de egentlig gerne ville i deres liv.

Læsning og skrivning træner de kognitive funktioner og kan medvirke til at gøre psykisk sårbare mere livsduelige og forhindre, at den psykiske lidelse opsluger hele deres identitet og kommer til at hæmme deres livsudfoldelse.

Læsegrupper bryder selvstigmatisering

Et nyt projekt i samarbejde mellem Natkirken i Vor Frue Kirke, Forfatterskolen PS og Læseforeningen tilbyder læse- og skrivegrupper til en bred målgruppe af psykisk sårbare, som i kortere eller længere perioder er ramt af for eksempel angst, depression eller skitzofrenilidelser.

Intentionen med projektet er at bidrage til bedre livskvalitet for den enkelte med psykisk sygdom og til at bryde den selvstigmatisering, der kan komme som følge af en psykisk lidelse.

Metoden er blandt andet velfunderet i England, hvor der er et stort miljø for læsegrupper. Alene i Liverpoolområdet er der siden 2001 oprettet mere end 300 ugentlige læsegrupper.

Psykisk sygdom er ikke stationær

Det værdimæssige fundament for projektet er, at psykisk sygdom ikke er en stationær tilstand, men noget der kan udvikle sig gennem aktiv medskaben, og som med de rigtige redskaber kan minimeres eller ligefrem kureres.

I første omgang kommer læsegrupperne til at holde til i Natkirken i Vor Frue Kirke i København, hvor målgruppen - 70-90 deltagere - sammen med fire uddannede facilitatorer vil få glæde af projektet i opstartsfasen.

Det er meningen, at modellen på længere sigt skal udfoldes i resten af landet også, som Det Obelske Familiefond i første omgang har støttet opstarten i København med 295.000 kr. 

Tags: