Rekordmange skoleklasser tilmeldt folkekirkelig undervisning

skoletjeneste_855x485.jpg

   Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder ikke-forkyndende, folkekirkelig undervisning til børn og unge i folke- og privatskoler. Arkivfoto: Sille Arendt
Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder ikke-forkyndende, folkekirkelig undervisning til børn og unge i folke- og privatskoler. Arkivfoto: Sille Arendt
550 skoleklasser fra København og Frederiksberg er dette skoleår tilmeldt undervisningsforløb fra Folkekirkens Skoletjeneste. Det er 200 klasser flere end i de foregående år
Elsebeth Grummesgaard Gjesings billede
af Elsebeth Grummesgaard Gjesing

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Kan man volde nogen ondt, når man har set hinanden rigtigt i øjnene? Hvad kan man bruge frihed til? Hvordan er kirken og salmerne en del af vores fælles kulturhistorie? 

Der er almen dannelse på skemaet, når Folkekirkens Skoletjeneste tilrettelægger gratis, tværfaglige undervisningstilbud til skolerne. I år er et rekordstort antal på 550 skoleklasser tilmeldt et eller flere forløb. 

Lærerne sætter pris på det dannende aspekt i tilbuddene, og en væsentlig faktor i den øgede søgning hænger blandt andet sammen med skolereformen. Den betyder dels flere undervisningstimer til læreren, som skal fyldes ud med undervisning af høj kvalitet, dels at man som skole i endnu højere grad går i dialog med det omgivende samfund.

Ikke-forkyndende, folkekirkelig undervisning

I lighed med andre kulturinstitutioner som Nationalmuseet og Zoologisk Have er der inden for folkekirken landet over etableret skoletjenester. Formålet er at styrke samarbejdet mellem lokale kirker og skoler.  Undervisning og kurser er ikke-forkyndende og sker på skolens vilkår og tager udgangspunkt i det oplysende, dannende, etiske og moralske.  

Etiske spørgsmål og salmesang i høj kurs

Sognepræst Helle Krogh Madsen ved Frederiksberg Kirke arbejder sammen med pædagogisk konsulent John Rydahl i Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiksberg og Københavns kommuner. Hun glæder sig over antallet af tilmeldte klasser, som ligger højere end forventet.

Der er en bred tilmelding til alle deres forløb og lærerkurser, men i år er noget af det, der særligt hitter, blandt andet temaet ’Ansigt til Ansigt’, som lægger op til etiske samtaler om forholdet mellem mennesker og lader børnene skabe selvportrætter under vejledning af en professionel kunstner.  Også ’Et møde med den danske salme’ hvor en stor, fælles afslutning i Københavns Domkirke er fast tradition, er populært. Temaet for dette skoleår er ’årstider’, og 56 skoleklasser har indtil videre meldt sig på banen. 

Hos folkekirkens Skoletjeneste kan jeg rigtig godt lide den måde, man lægger menneskelivet frem for eleverne.

 Skoler glade for undervisningstilbud

Helle Spanggaard er souschef og pædagogisk leder på Skolen ved Søerne på Frederiksberg, som bruger mange af Folkekirkens Skoletjenestes tilbud. Hun fortæller om elever og lærere, der kommer begejstrede hjem fra de steder, de har besøgt:

”Arrangementerne, der udbydes, giver os langt flere muligheder, end vi som skole selv vil være i stand til at arrangere og eleverne får mulighed for at se og lære ting, de ellers ikke ville have kunnet i faget.”

Også Peder Lykke Skolen på Amager vender årligt tilbage til eksempelvis. ’Et møde med den danske salme’ og benytter flere andre af skoletjenestens undervisningsforløb, fortæller afdelingsleder Bjarne Ackey:

 ”Vores skole tæller 40 % muslimske elever, og vi har fokus på at give eleverne indblik i hinandens kulturbaggrund og religion.”

Ud over skoletjenestens undervisning, tager klasserne på moské-besøg, ligesom der er et godt samarbejde med de lokale folkekirker, Sundby Kirke og Højdevangens Kirke.

"Alle vores elever deltager for eksempel i julegudstjenesten", slutter Bjarne Ackey.

Grunden til de mange tilmeldte klasser skyldes ifølge Helle Krogh Madsen flere ting:

”Forløbene har fokus på dannelse, og det fornemmer vi har stor betydning. Med skolereformen skal lærerne forholde sig til meget nyt, og her er det rart med materiale, man kender, noget der er struktur på. Vores tilbud passer særlig godt ind i skolens arbejde med hensyn til det tværfaglige aspekt. Vi koncentrerer os ikke kun om kristendomsfaglige forløb, men inddrager også fx billedkunst, historie, madkundskab og musik. 

Dannelsesaspektet er under pres

Næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange mener, at dannelsesaspektet i folkeskolen er under pres i disse år:

Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg

Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frb. er grundlagt i 1992 og udvikler og udbyder undervisningstilbud til folke- og privatskoler i København og Frederiksberg kommuner.

Desuden tilbydes hjælp til udviklingsarbejde og pædagogiske arrangementer, samt kurser til lærere, præster m.fl.. 

”Lærere ønsker ikke at nedprioritere dannelse, men det er en fare for at det sker, når man fra centralt hold laver ’tjeklister’ for undervisning og fokuserer kraftigt på kompetencemål. Det er enormt styrende for undervisningen. Lærerne skal undervise så stor en del af deres arbejdstid, at det ikke levner meget tid til at overveje ’hvad har den her klasse brug for, for at komme videre?’ 

Dorte Lange var den 6. september en af oplægsholderne på en konference om dannelse i folkeskolen, arrangeret af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i samarbejde med landets biskopper og Landsforeningen af menighedsråd, og betegner landets forskellige skoletjenester som et ’fantastisk tilbud’.

 ”Hos folkekirkens Skoletjeneste kan jeg rigtig godt lide den måde, man lægger menneskelivet frem for eleverne, og bruger den kreativt-musiske tilgang til at give dem forståelse for store livstemaer som fx sorg eller venskaber, uden at det nødvendigvis er noget man bagefter skal tjekke om de nu også har lært. Det er ikke målbart og det skal det netop heller ikke være," siger Dorte Lange.

Tags: