Reportage: Menighedsrådsvalg i Københavns Stift

img_1466.jpg

Stemmeboksen er tom og kan forsegles med gaffertape, konstaterer valgbestyrelsens formand i Blågårdens Sogn Svend Hovard. Foto: Sille Arendt
Stemmeboksen er tom og kan forsegles med gaffertape, konstaterer valgbestyrelsens formand i Blågårdens Sogn Svend Hovard. Foto: Sille Arendt
Tirsdag d. 13. november bød på fire afstemningsvalg i Københavns Stift. Kirken i København fulgte det folkekirkelige demokrati ved valgstederne i Blågårdens og Korsvejens sogne
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Stemmeboksen er tom og kan forsegles med gaffertape, konstaterer valgbestyrelsens formand i Blågårdens Sogn Svend Hovard. Forinden har han, som valgloven foreskriver, erklæret valghandlingen for åben, ringet med klokken både ude og inde og oplyst navnene på de opstillede kandidater og deres stillere. Demokrati er også ritualer. Menighedsrådsvalget i Københavns Stift er ingen undtagelse.

Læs mere

Se valgresultatet i de to øvrige sogne med afstemningsvalg her

Kærlighedspartiet

Blågårdens Sogn er et af de fire sogne i Københavns Stift, hvor der i år holdes afstemningsvalg. Selvom de senere års kirkelige debat i sognet, som omfatter Brorsons Kirke, Hellig Kors Kirke og Blågårds Kirke, har været præget af den kommende lukning af en af sognets kirker, så er det ikke kirkelukningen, som ligger til grund for valget.

Det skyldes derimod, at det tidligere menighedsrådsmedlem Allan Anarchos igen opstiller på sin egen liste, Kærlighedspartiet. Den anden liste, Fælleslisten, består af repræsentanter for alle tre kirker, herunder sognets nuværende menighedsråd.

Resultatet af tirsdagens valg gav et enkelt mandat til Kærlighedspartiet, på grund af valgtekniske forhold dog til listens nr. 2, Claus Bo Johansen. Fælleslisten fik de resterende 9 mandater. Valgdeltagelsen i Blågårds Sogn blev rekordlav med 4,7 %. Ved valget i 2008 lå valgdeltagelsen på 7,9 %, som på det tidspunkt var det hidtil laveste niveau.

Når det nye menighedsråd er konstitueret i løbet af de kommende uger, bliver der nok at tage fat på. Til næste år skal sognet ansætte to nye præster, ligesom processen med overdragelse af Blågårds Kirke til Kirkefondet skal gennemføres.

Høj valgdeltagelse

Det mest omtalte menighedsrådsvalg i stiftet fandt sted i Korsvejskirken på Amager. Her var mediedækningen massiv fra morgenstunden. En del af de valgtilforordnede var tydeligt beklemte af den megen opmærksomhed. Men både den stedlige sognepræst Martin Herbst og valgbestyrelsens formand Tom Allan fremhævede de positive sider ved den interesse, valget havde vakt i sognet.

”Vi har ikke haft afstemningsvalg siden 1976, så det er naturligvis en ny situation for os. Men vi har en meget aktiv menighed, som alle har fokus på at skabe de bedste rammer om det kirkelige liv her i sognet. Når valget er ovre, er jeg sikker på, at vi har de bedste forudsætninger for at fortsætte det arbejde”, siger Tom Allan.

En af menighedsrådets første opgaver bliver også her at ansætte en ny præst i stedet for den afgående sognepræst Agnethe Zimino. Netop ønsket om indflydelse på ansættelsen af den nye præst er baggrunden for, at Grethe Jensen stillede op på sin egen liste, Grundtvigslisten.

Det siddende menighedsråd havde tilbudt hende en plads som suppleant, men med stor risiko for ikke at indtræde i menighedsrådet før efter ansættelsen af den nye præst, valgte Grethe Jensen at stille op sin egen liste.

Med 80 % af stemmerne fik samtlige fem personer på Grundtvigslisten valg. De resterende 6 pladser i menighedsrådet gik til Den kirkelige liste. Den omfattende medieomtale op til valget havde fået mange til stemmeurnerne, og valgdeltagelsen i Korsvejens Sogn blev på 12 %.

Tags: