Status: Ny brug af københavnske kirker

il6a9943_855x485.jpg

Ud over eksperimenterende gudstjenester huser Fredens Kirke på Østerbro i dag en international menighed, International Christian Community. Foto: Sille Arendt
Ud over eksperimenterende gudstjenester huser Fredens Kirke på Østerbro i dag en international menighed, International Christian Community. Foto: Sille Arendt
Der er et år siden, at kirkeminister Marianne Jelved meddelte, at en række københavnske kirker skulle lukke. Men hvad er der sket siden da? Vi bringer en statusoversigt:
Kirsten Weiss Moses billede
af Kirsten Weiss Mose

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Den 13. september 2013 meddelte kulturminister Marianne Jelved, at en række københavnske kirker skulle lukke som et led i en ny kirkestruktur i Københavns Stift. Siden har menighedsråd og andre interessenter arbejdet på at finde nye anvendelsesmuligheder for kirkerne. En kirke er solgt, fire kirker er sat til salg, og tre kirker er i færd med at undersøge, om der er grundlag for at bevare kirkerne i tilknytning til folkekirken.

Fredens Kirke, Østerbro

Ønske fra menighedsrådet at bevare Fredens Kirke som en af to sognekirker. 

Januar 2015: 3-årig forsøgsperiode indledes, som skal give tid til at undersøge, om arbejdet med alternative gudstjenesteformer, som har været i gang i en årrække, vil kunne skabe det liv i Fredens Kirke, som kan berettige, at kirken bevares som sognekirke. Ud over eksperimenterende gudstjenester huser kirken i dag en international menighed, International Christian Community, Tværkulturelt Center, to voksengospelkor og Kristeligt Forbund for Studerendes Københavnsafdeling.

Sankt Andreas Kirke, København K

1. januar 2012: Sognesammenlægning mellem Sankt Andreas og Vor Frue sogne. Udfasning af søndagshøjmesserne påbegyndtes. Herefter annekskirke for områdets beboere i forbindelse med bisættelser og bryllupper.

I dag fortsat anvendt til kirkelige handlinger, baby- og børnesalmesang, sangaftener, foredrag og koncerter. Ønske fra menighedsrådet at indgå i et samarbejde om et bibliarium, et bibelsk oplevelsescenter a la Eksperimentariet med fortsat er plads til en række lokale sognekirkelige aktiviteter. Et præsidium med Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen som formand arbejder på at skaffe de 200 mio. kr., som det vurderes, at det vil koste at etablere bibliariet. Indtil det – måske – bliver til noget, udlejer menighedsrådet kirkens lokaler ud, så økonomien kan løbe rundt.  International Church of Copenhagen, en amerikansk menighed, holder gudstjeneste hver søndag kl. 10, mens Byens Valgmenighed holder gudstjeneste i kirken den første søndag i måneden. 

Gethsemane Kirke, Vesterbro

Januar 2012: uKirke får til huse i kirken med eksperimenterende gudstjenesteformer og alternativ indretning af kirkerummet. 

Vesterbro Sogns menighedsråd har ansøgt Kirkeministeriet om lov til at indgå i en forsøgsperiode på to år, som endnu ikke er godkendt. I løbet af perioden ønsker menighedsrådet at undersøge, om sognet kan drive kirken som en fond i samarbejde med de to lokale aktører Settlementet, en erhvervsdrivende fond, og SFO’en Vestervang. 
Ud over uKirkes aktiviteter i kirken lejer Settlementet og SFO’en Vestervang sig i dag ind i kirken.

http://www.ukirke.dk

Bavnehøj Kirke, Vesterbro

1. december 2013: Sidste søndagshøjmesse i kirken
15. april 2014: Menighedsrådet sælger kirken til Den serbisk-ortodokse Kirke for 2.55 mio. kroner. 

Utterslev Kirke, København NV

8. september 2013: Sidste gudstjeneste i Utterslev Kirke. 
Oktober 2013: sat til salg for 10.2 mio. kr.

Klausul fra Københavns Kommune betyder, at bygningen skal anvendes som kirke. Menighedsrådet forventer at kunne underskrive en salgsaftale inden årets udløb.

Samuels Kirke, Nørrebro 

Foråret 2013: Sat til salg først i et lukket udbud (hvor størrelsen på de konkrete bud kun bliver kendt af sælger).
1. juni 2013: Sidste almindelige søndagshøjmesse fejret i kirken. 
Marts 2014: sat til salg for 9.5 mio. kr.
Juni 2014: Betinget købsaftale underskrevet af boligselskabet Vibo til indretning af ungdomsboliger. Salget af kirken betinget af, at Københavns Kommune giver tilladelse til, at der bliver opført ungdomsboliger i bygningen.

http://www.kingosamuel.dk/samuels-kirke

Blågårds Kirke, Nørrebro

Oktober 2009: Firmaet ’Koncertkirken’ lejer sig ind i kirken.
Foråret 2013: Sat til salg i et lukket udbud (hvor størrelsen på de konkrete bud kun bliver kendt af sælger).
Marts 2014: sat til salg for 9.5 mio. kr.
29. december 2013: Sidste søndagshøjmesse og afindvielse.

Koncertkirken lejer fortsat kirken. Samtidig har Blågårdens Sogn fortsat bespisning af ca. 100 mennesker tre gange om ugen i kirkens krypt. 
Kirkefondet forhandler pt. med interesserede købere. 

Absalons Kirke, Vesterbro

1. juni 2013: Sidste søndagshøjmesse i Absalons Kirke.
Marts 2014 sat til salg for 9.7 mio. kr.

Kirkefondet forhandler pt. med interesserede købere. 

Tags: