Stiftsrådsvalg 2013

stiftsraadsmoede4_855x485.jpg

Stiftsrådet opkræver bl.a. stiftsbidrag fra provstierne, som bruges til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation, formidling af kristendom eller udviklingsprojekter. Foto: kirkenikbh.dk
Stiftsrådet opkræver bl.a. stiftsbidrag fra provstierne, som bruges til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation, formidling af kristendom eller udviklingsprojekter. Foto: kirkenikbh.dk
I dette efterår er der valg til både provstiudvalg og stiftsrådet i Københavns Stift. Læs mere om valget og de fem kandidater til valg af præsterepræsentanter i stiftsrådet
Johannes Henriksens billede
af Johannes Henriksen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

I efteråret 2013 er der valg til både provstiudvalg og stiftsråd i Københavns Stift. Det er to vigtige valg for menighedsrådene, fordi begge organer har indflydelse på menighedsrådenes arbejde.

Provstiet fastsætter blandt andet driftsrammerne for de lokale kirkekasser og bevilger penge til større anlægsprojekter. Der er i alt 9 provstier i Københavns Stift.

Flest kandidater til valg af præstekandidater

Stiftsrådet har til formål at styrke folkekirkens liv og vækst. Det kan rådet blandt andet gøre ved at opkræve et stiftsbidrag fra provstierne, som skal bruges til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation, formidling af kristendom eller udviklingsprojekter.

De valgte medlemmer af stiftsrådet er

  • 1 repræsentant for stiftets provster,
  • 3 repræsentanter for stiftets præster samt
  • 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti

Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer af stiftsrådet.

Til stiftsrådsvalget i Københavns Stift findes det største antal kandidater til valget af præsterepræsentanter. I alt skal vælges tre repræsentanter blandt de fem opstillede kandidater. Præsterepræsentanterne vælges af stiftets præster.

Nedenfor kan du se de fem kandidater og læse mere om, hvorfor de stiller op til stiftsrådsvalget.

Kandidatliste nr. 1 – Amagerlisten

 

Det er vigtigt, at den ledelsesforståelse, der implementeres i folkekirken ikke kun importeres fra den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Ledelsesopfattelsen skal på en naturlig måde udspringe af teologisk-filosofisk tænkning, kirkelige tradition og praktisk virkelighed.

Tager man ikke højde for det, kan kirkens ledelsesopfattelse hurtigt komme til at handle om intet andet end virksomhedsstyring, produktion og målbare resultater, og så er vi kommet ind på en uheldig glidebane.

- sognepræst Martin Herbst, Korsvejens Pastorat

Kandidatliste nr. 2

 

Jeg vil gerne være med til at følge op på det arbejde med bl.a. udvalgsstrukturen i stiftet, som det nuværende stiftsråd har påbegyndt.

Jeg har fra mit arbejde i Folkekirkens Skoletjeneste et bredt kendskab til kirkerne i store dele af stiftet, hvilket jeg finder nyttigt i et råd, der skal have blik for stiftet som helhed.

Jeg vil gerne gøre en indsats i et forum, hvor læge og gejstlige sammen og på tværs af teologiske, lokale og andre forskelle kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for et kirkeliv, der modsvarer tidens udfordringer.

- sognepræst Helle Krogh Madsen, Frederiksberg Søndre Pastorat og Folkekirkens Skoletjeneste København og Frederiksberg

Jeg har de seneste 18 år været sognepræst ved Helligaandskirken på Strøget ved Amagertorv.

Mit kendskab til Københavns stift har jeg også fra en tidligere ansættelse som sognepræst i Amagerland provsti.  Har også tidligere været medlem af distriktsforeningens bestyrelse og Det mellemkirkelige stiftsudvalg.

Som præsternes repræsentant i Stiftsrådet vil jeg bl.a. arbejde for udbygge og fastholde folkekirkens naturlige tilknytning til det øvrige institutionsliv i stiftet - herunder sognenes naturlige tilknytning til lokale skoler, virksomheder og foreningsliv.

- sognepræst Leif G. Christensen, Helligånds Pastorat

Kandidatliste nr. 3

 

Med afsæt i 23 års arbejde som sognepræst og stiftspræst vedr. kirkens møde med nyreligiøsiteten ønsker jeg:

at arbejde for, at Folkekirken i de kommende år manifesterer sig som en platform, som det er naturligt for stiftets borgere at søge hen til med trosspørgsmål og andre eksistentielle spørgsmål

at sikre at kirkens kerneydelser ikke bliver væk i de mange, gode aktiviteter i sognene

at fremme evnen til at præsentere kirkens budskab og kerneværdier i et samfund med mange religiøse kulturer

at forberede sognene på at kunne præsentere sig troværdigt som en konstruktiv modkultur i et stadigt mere sekulært samfund

- sognepræst Niels Underbjerg, Fredens-Nazaret Pastorat

Kandidatliste nr. 4

 

Københavns stift er geografisk lille, men der er alligevel store forskelle fra bydel til bydel. Hvad der fungerer i den ene bydel, fungerer ikke i den anden. Derfor er det vigtigt med bredde i Stiftsrådet, også blandt præsterepræsentanterne.

Jeg har været præst i 19 år, de sidste 12 år i Grøndalskirken i Vanløse. Jeg stiller op til Stiftsrådet, hvor jeg gerne vil repræsentere de præster, der står med det brede, sognekirkelige arbejde. Det tiltrækker sig ikke nogen stor opmærksomhed, selvom det udgør en betydelig del af det københavnske kirkeliv og er et fundament i folkekirken.

Derfor er det vigtigt, at der også er fokus på det i Stiftsrådet.

- sognepræst Torben Jeppesen, Grøndals Pastorat
 


 

Tags: