Tættere på himmelen i Sydhavnen

Sognepræst Helene Ferslev

Sognepræst Helene Ferslev foran Frederiksholm Kirke, som søndag den 7. september tager en ny klatrevæg på kirkens tårn i brug. Foto: Sille Arendt
Sognepræst Helene Ferslev foran Frederiksholm Kirke, som søndag den 7. september tager en ny klatrevæg på kirkens tårn i brug. Foto: Sille Arendt
Søndag den 7. september indvier Frederiksholm Kirke en klatrevæg på dens tårn. For sognepræst Helene Ferslev handler det om at skabe fællesskab og mærke følelsen af at være spændt ud mellem himmel og jord. Ligesom i troen
Lars Erik Franks billede
af Lars Erik Frank (Digital redaktør)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Området ved Frederiksholm Kirke summer af aktivitet i disse dage. Søndag den 7. september inviterer kirken i Sydhavn nemlig for andet år i træk til en stor ”Septemberfest”og forberedelserne er i fuld gang.  Søndagens program starter med en udendørs gudstjeneste, hvor Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen deltager. Og her kommer til at være en lang række aktiviteter, hvor både sydhavnerne og andre interesserede i alle aldre er velkomne.

Septemberfest i Sydhavn Sogn

Klatrevæggen på Frederiksholm Kirkes tårn indvies af domprovst Anders Gadegaard til kirkens store Septemberfest søndag den 7. september.

Dagen starter kl. 11.00 med en udendørs gudstjeneste, hvor biskop Peter Skov-Jakobsen deltager. Udover klatring og rappelling på kirketårnet byder dagen på et stort program med blandt andet jazz, skattejagt og ponyridning.

Læs mere på Sydhavn Sogns hjemmeside.

Et par store kranlifte på kirkepladsen afslører dog, at søndagen kommer til at byde på mere end fx tonerne fra et jazz-orkester og ponyridning og skattejagt for børn.

For lader man blikket glide opad, toner nogle håndværkere frem. De befinder sig op langs kirkens tårn. Her er de lige nu ved at gøre en udendørs klatrevæg færdig.  Den skal stå klar til, at domprovst Anders Gadegaard kan indvie den. Og så kan alle, der ellers har lyst klatre op til 15 meter op i luften. Og rappelle sig mod jorden igen, som det hedder i sportens verden, når man firer sig ned med reb. I begge retninger under ledelse af kyndige instruktører, selvfølgelig

Udfordringer over jorden

Helene Ferslev er præst ved Frederiksholm Kirke og initiativtager til klatrevæggen: Hun glæder sig til, at kirken kan tage den nye klatrevæg i brug på søndag. Men også til, at klatrevæggen bliver en permanent installation på kirken, som kan bruges i det kirkelige arbejde. For hende, de øvrige ansatte og menighedsrådet afspejler klatrevæggen nemlig den følelse af mentale og åndelige udfordringer, som man gerne må få, når man kommer i Frederiksholm Kirke. Fremover kan de også blive suppleret af en fysisk udfordring på vej op ad grebene på tårnets ydermure:  

”I bund og grund handler tro om tillid og håb. På klatrevæggen kan man udfordre sit mod og sin tillid. Klatrevæggens fysiske udfordring minder om den bevægelse, man fortager i det indre, når man tror. Vil man tro, må man turde slippe jorden og søge efter svar og mening i noget, der er større end en selv. På samme måde slipper man helt konkret den faste grund under fødderne, når man klatrer og rappeller,” fortæller Helene Ferslev. Hun ser muligheder for at fx at bruge klatrevæggen til udendørs gudstjenester, som et supplement til kirkens almindelige højmesser og aktiviteter. 

Når man står for foden af klatrevæggen er vi alle lige. Det kræver det samme mod og den samme tillid at stige til vejrs, lige gyldig hvem du er.

Klatrevæggen får også betydning for Frederiksholms Kirkes sociale arbejde og stærke engagement i lokalsamfundet. Kirkens projektkoordinator er i gang med en plan for, hvordan klatrevæggen kan blive brugt fremover. 

En af ideerne er at arbejde sammen med andre aktører i området. Det kan være projekter for udsatte unge og lokale institutioner, som kan få glæde af klatrevæggen og kirken i deres arbejde. Sydhavn Sogn vil nemlig gerne skabe fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel i bydelen, der med mange nye boliger langs havnefronten er under kraftig forandring i disse år:

”Når man står for foden af klatrevæggen er vi alle lige. Det kræver det samme mod og den samme tillid at stige til vejrs, lige gyldig hvem du er. Det giver rigtig god mening i Sydhavn Sogn, som er et meget broget sted at være. Her bor høj såvel som lav, og vi vil gerne skabe nogle aktiviteter, der skaber tillidsfulde fællesskaber, hvor der ikke er fokus på hinandens forskelligheder, men på omsorgen og omtanken for hinanden,” fortæller Helene Ferslev.

Hele byen kan klatre

Helene Ferslev lægger også vægt på, at de øvrige kirker i Københavns Stift selvfølgelig vil kunne lægge billet ind på klatrevæggen til fx konfirmand- og ungdomsarbejde. For en tur op og ned ad klatrevæggen er en oplagt mulighed for at tænke over og føle fællesskab og tro, mener Helene Ferslev:

”Når man hænger der i en tynd nylonsele højt oppe i luften, og mærker den enorme himmel over sig og afgrunden under sig, så føler man, at man er spændt ud mellem himmel og jord. Man får en kropslig oplevelse af, hvad det vil sige at have tillid og håb til, at der er noget, der bærer en oppe. Helt konkret er man dybt afhængig af dem, man klatrer med. Man forpligter sig til at tage vare på de andre i gruppen og styrke og støtte hinanden, når man klatrer. Det minder meget om næstekærligheden, som kristendommen kræver af os,” fortæller Helene Ferslev.

Tags: