Ansatte i folkekirken

lise-leiko-yoshida.jpg

Sognemedhjælper Lise Leiko Yoshida introducerer teaterstykke i Godthaabskirken. Foto: Sille Arendt 2013
Sognemedhjælper Lise Leiko Yoshida introducerer teaterstykke i Godthaabskirken. Foto: Sille Arendt 2013
Fra kirkegårdspersonale til kirkesangere. Læs mere om folkekirkens forskellige ansatte, og hvad de laver.

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Kirkefunktionærer:

Fællesbetegnelse for folkekirkens lokalt ansatte, uordinerede (ikke-gejstlige) personale. 

Hertil regnes kordegne, organister, kantorer, kirketjenere, kirkekorsangere, kirkegårdspersonale samt sognemedhjælpere.

Den moderne betegnelse kirkefunktionærer er en smule misvisende, idet kun en mindre del er ansat på funktionær-lovgivningsvilkår. 

(Kilde: www.denstoredanske.dk).

Kordegnen

- modtager og registrerer anmeldelser om fødsler og dødsfald i kirkebogen for sognets indbyggere. Det er også kordegnen, der udfærdiger attester i forbindelse med de kirkelige handlinger, som for eksempel dåbsattester og vielsesattester.

Mange steder læser kordegnen ind- og udgangsbønnen ved gudstjenester og fungerer som sekretær for menighedsrådet og kasserer for de kirkelige kasser, der hører under menighedsrådet.
(Kilde: kristendom.dk)

Kirketjeneren

- sørger for alt det praktiske ved kirken og dens omgivelser. Det gælder også en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af gudstjenesten. Kirketjeneren ringer med kirkens klokker og er med til forberedelsen og udførelsen af de kirkelige handlinger.
(Kilde: kristendom.dk)

Organisten

- ud over at sidde ved orgelet ved kirkens gudstjenester står organisten for tilrettelæggelsen af gudstjenestens musik. Organisten planlægger desuden kirkens koncerter og leder evt. kirkens kor.

Sognemedhjælperen

- varetager en lang række udadvendte folkekirkelige arbejdsopgaver, fx undervisning, sjælesorg, besøg, menighedspleje o.l.

Kirkegårdsansatte

- står for vedligeholdelsen af kirkegården og forbereder og vedligeholder gravsteder.

Kirkesangere

- synger ved kirkens gudstjenester

 

Tags: