Menighedsråd

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet og har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar i sognet.

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet. Menighedsrådet har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar i sognet.

Menighedsrådet har ansvar for sognets kirke, kirkegård og præsteboliger. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, det vil sige alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne.

Rådet har dertil det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.

Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen, og består af 5-15 almindelige medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på ledelsen af sognet.

Tags: