Præster og provster

poulsker_kirke_8.jpg

Billede fra præsteindsættelse i Poulsker på Bornholm. Foto: Sille Arendt 2015
Billede fra præsteindsættelse i Poulsker på Bornholm. Foto: Sille Arendt 2015
I Københavns Stift er der ca. 210 præster. De virker i 95 sogne med 106 kirker og sammen med 101 menighedsråd, der hører til i 9 provstier

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Præster

I Københavns Stift er der ca. 210 præster. De virker i 108 sogne med 113 kirker og sammen med 101 menighedsråd. De hører til i 9 provstier.

De fleste præster fungerer i egne sogn eller pastorater med menigheden og eventuelle kolleger. Mellem sognene, eller pastoraterne, aflaster præsterne hinanden, så de kan have fem-dages arbejdsuger.

I Københavns Stift findes en række præster med særlige opgaver. Det kan f.eks. være fængsels- og hospitalspræster eller præster for hørehæmmede. Se oversigt over præster med særlige opgaver i Københavns Stift ved at følge linket til højre.

Her kan du også finde link til kort over alle stiftets kirker med oplysninger om sogn og provsti.

Yderligere information om stiftets sognepræster kan findes på sogn.dk

Provster

Et provsti er en administrativ gruppering af sogne, der sammen med andre provstier udgør et stift.

Provsten er præsternes direkte foresatte for så vidt angår de gejstlige sager. I administrative anliggender er provsten mellemled mellem biskoppen på den ene side og provstiets præster og menighedsråd på den anden.

Et provsti ledes af en provst i samarbejde med et folkevalgt provstiudvalg. Provstiudvalget består af provsten og et antal lægmedlemmer, der er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget er altså delvist, indirekte folkevalgt. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne. Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet eller kommunen.

Københavns Stift består af følgende 9 provstier:

Læs også om provstierne på provsti.dk

Tags: