Biskop

peter_skov-jakobsen_koebenhavns_biskop.jpg

Peter Skov-Jakobsen er biskop i Københavns Stift.
Peter Skov-Jakobsen er biskop i Københavns Stift. Foto: Sille Arendt, 2016
Læs om biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsens, myndighedsopgaver

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Biskop Peter Skov-Jakobsen er den øverste myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål, og vælges hertil af stiftets menighedsråds-medlemmer og valgmenighedsbestyrelser.

Som øverste gejstlige myndighed er biskoppen blandt andet ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet, at ansætte nye præster, afholde ordination og føre tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager prædikeembedet, sjælesorgen og forvalter sakramenterne.

Biskoppen fører også tilsyn med stiftets menighedsråd. Biskoppen er klageinstans i bl.a. sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Biskoppen varetager en væsentlig formidlingsrolle i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. Biskoppen fører tillige tilsyn med præster i Danske Sømands- og Udlands Kirker (DSUK) og med de 3 værnsprovster samt værnspræsterne.

Biskoppen er også den, der skal godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer og brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger.

kbhstift_logo.jpg

Københavns biskops segl
Københavns biskops segl

Derudover forestår biskoppen selv en lang række kirkelige handlinger, herunder bispevielse, kirkeindvielse, provstekreering m.v.

Biskoppen er den samlende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv.

Biskoppen er født medlem af stiftsrådet

Peter Skov-Jakobsen blev indsat som biskop over Københavns Stift den 1. september 2009.

Tags: