Organisation

Stiftet i tal

Københavns Stift er et af landets ti stifter og omfatter ved udgangen af 2012:


- 9 provstier
- 113 kirker
- 95 sogne
- 101 menighedsråd
- ca. 210 præster

Stiftets historie

Motiv fra Reformationsmonumentet i Nørregade

Københavns Stift i historisk perspektiv - skrevet af fhv. landsarkivar, dr. phil.