Medarbejdere

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Københavns Stiftsadministration

Nørregade 11,
1165 København K
Tlf. 33 47 65 00
Telefax: 33 14 39 69
E-mail: kmkbh@km.dk
Giro nr. 5 91 00 05
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00.
Fredag kl. 9.00 - 15.00.

Telefontid:

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00.
Fredag kl. 10.00 - 14.00.

Medarbejdere:

Stiftskontorchef,  cand.jur. Helle Ostenfeld

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen

Direkte telefon: 33 47 65 04

Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Anne Margrethe Andersen

Strukturarbejde, sekretariatsarbejde for stiftsrådet, stiftsmidler

Direkte telefon: 33 47 65 15

Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Jeanette Bjørnlund Nielsen 

Rådgivning om kirkefunktionærer, rådgivning om menighedsrådsarbejdet, byggesagsbehandling, plansager, askedeling mv.,

Direkte telefon: 33 47 65 19

Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Julia Quitzau-Jakobsen

Rådgivning om præster og deres arbejdsforhold, rådgivning om Folkekirkens Selvforsikringsordning, sekretær for Arbejdsmiljøudvalget m.v

Direkte telefon: 33 47 65 28

Kontorfuldmægtig Anne-Marie Hansen

Sekretær for biskoppen, Præsteansættelser, Landemode, Provstemøder, Bispemøder/bispevielser

Direkte telefon: 33 47 65 03

Kontorfuldmægtig Anne Weichardt

Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer, visitering af byggesager, præsters befordringsgodtgørelse,

Direkte telefon: 33 47 65 17

Kontormedarbejder Mette Østfeldt

KIS-ansvarlig, journalisering, sekretær for stiftskontorchefen, sekretær for stiftsfond, receptionist

Direkte telefon: 33 47 65 08

Kontormedarbejder Marianne Holm Hansen

Visitering af byggesager, bogholderi, FLØS/kirkefunktionærer

Direkte telefon: 33 47 65 37

Kontormedarbejder Vibeke Signe Paaske

FLØS/løn, rådgivning i lønspørgsmål. Kirkefunktionærer, De Døves Kirke. Hørehæmmede øst for Storebælt

Direkte telefon: 33 47 65 36

Kontormedarbejder Lise Kirk Jørgensen

Receptionist, husansvarlig, journalfører og sekretariats opgaver for fonde og revision

Direkte telefon: 33 47 65 22

Kontormedarbejder Bettina Faust

Direkte telefon: 33 47 65 34

FLØS/præster, rådgivning om Folkekirkens Selvforsikringsordning

Studentermedhjælper Maja Søe

Studentermedhjælp, fondsmedarbejder

Direkte telefon: 33 47 65 38

Tags: