Medarbejdere

Her finder du en oversigt over medarbejderne i Københavns Stiftsadministration

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Københavns Stiftsadministration

Nørregade 11,
1165 København K
Tlf. 33 47 65 00
E-mail: kmkbh@km.dk
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00.
Fredag kl. 9.00 - 15.00.

Telefontid:

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00.
Fredag kl. 10.00 - 14.00.

Medarbejdere:

Stiftskontorchef,  cand.jur., Helle Ostenfeld

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen

Direkte telefon: 33 47 65 04

 

Stiftsfuldmægtig, cand.jur., Marianne I. Carstensen

Sekretariatsarbejde for stiftsrådet, stiftsmidler, forsikring

Direkte telefon: 33 47 65 15

Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Jeanette Bjørnlund Nielsen 

Rådgivning om kirkefunktionærer, rådgivning om menighedsrådsarbejdet, byggesagsbehandling, plansager, askedelingmenighedsrådsvalg mv.

Direkte telefon: 33 47 65 19

Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Julia Quitzau-Jakobsen 

Rådgivning om præster og deres arbejdsforhold, rådgivning om Folkekirkens Selvforsikringsordning, sekretær for Arbejdsmiljøudvalget m.v

Direkte telefon: 33 47 65 28

Kontorfuldmægtig Anne-Marie Hansen

Sekretær for biskoppen, Præsteansættelser, Landemode, Provstemøder, Bispemøder/bispevielser

Direkte telefon: 33 47 65 03

Kontorfuldmægtig Anne Weichardt

Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer, byggesager

Direkte telefon: 33 47 65 17

Kontormedarbejder Mette Østfeldt

KIS-ansvarlig, journalisering, sekretær for stiftskontorchefen, præsters befordringsgodtgørelse, receptionist

Direkte telefon: 33 47 65 08

Kontormedarbejder Marianne Holm Hansen

Visitering af byggesager, bogholderi, rådgivning vedr. kirkefunktionærer

Direkte telefon: 33 47 65 37

Kontormedarbejder Vibeke Signe Paaske

Det mellemkirkelige stiftsudvalg, Det kirkelige udvalg for hørehæmmede i Østdanmark, Forsikringsenheden. regnskabsopgaver, bogholderi

Direkte telefon: 33 47 65 36

Kontormedarbejder Lise Kirk Jørgensen

Receptionist, husansvarlig, journalfører og sekretariats opgaver for fonde og revision

Direkte telefon: 33 47 65 22

Kontormedarbejder Bettina Faust

Direkte telefon: 33 47 65 34

Præstespørgsmål herunder telefon, befordring, flytning, tjenestebolig, løn

Cand. theol og sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen

Uddannelseskonsulent for nyuddannede præster

Studentermedhjælper Rakulan Sivananthan

Forsikrings- og fondsarbejde

Tags: