Orientering om Folkekirkens Katastrofeberedskab (FKK)

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Folkekirken her siden 1990 bidraget med sjælesorg og trøst ved større civile hændelser. Selve det forhold, at mennesker - ramt af en ulykke - spørger efter håb og svar på mange eksistentielle spørgsmål, kalder på kirkens tydelige tilstedeværelse i forbindelse med større civile hændelser.

Kontakt til katastrofeberedskabet i Region Hovedstaden

Beredskabets alarmeringsnummer i Region Hovedstaden er 40 20 42 85

Opkald besvares af sognepræst ved Skovlunde Kirke, Henriette Thorup Ringgaard, eller stedfortræder, Leif Georg Christensen, som er præst ved Helligaandskirken i København.

Det landsdækkende backup-nummer er: 40 20 21 01. Det kan benyttes, hvis regionens nummer ikke besvares.

Ligeledes har offentligheden en klar forventning om, at Folkekirken og dens præster bidrager med hjælp og i nødvendigt omfang står til rådighed, både i den akutte fase og under den senere opfølgning, f.eks. ved at afholde gudstjenester.

Den overordnede opgave for det kirkelige katastrofeberedskab er som Folkekirkens formål i øvrigt. Dette indebærer bl.a. at

  • forkynde Guds trøst til dem, som sørger
  • tilbyde sjælesorg til overlevende, pårørende, efterladte og hjælpepersonel
  • holde gudstjenester og evt. begravelser/bisættelser
  • sætte berørte af hændelsen i kontakt med deres egen lokale sognepræst eller med religiøse ledere i andre trossamfund, som de måtte tilhøre yde almindelig medmenneskelig hjælp til de berørte af hændelsen
  • eventuelt formidle kontakt til f.eks. psykiatere, psykologer, læger

De udpegede beredskabspræster kan tilkaldes af Sundhedsvæsenets kriseterapeutiske beredskab eller andre med ansvar for at tilbyde krisehjælp til de berørte af en større civil hændelse ex. politiet. 


 

Tags: