Præster med særlige opgaver

studenterpraest_cbs_soeren_bruun_charlotte_cappi_grunnet_foto_sille_arendt_.jpg

Studenterpræsterne på CBS, Frederiksberg: Søren Kjær Bruun og Charlotte Cappi Grunnet. Foto: Sille Arendt
Studenterpræsterne på CBS, Frederiksberg Søren Kjær Bruun og Charlotte Cappi Grunnet. Foto: Sille Arendt

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

En række præster i København Stift har særlige opgaver og funktioner. Nogle af dem udfører opgaverne i forbindelse med deres arbejde som sognepræster, mens andre kun beskæftiger sig med deres særområde. 

En præst kan fx været tilknyttet institutioner som hospitaler, fængsler eller videregående uddannelser. Arbejdet kan også bestå i at have fokus på særlige grupper og områder, som fx unge eller etniske minoriteter.

Herunder finder du en oversigt over de særlige funktionspræster, deres kontaktinfo og links til hjemmesider, hvor du blandt andet finder træffetider og mere information om deres arbejde.

 

HOSPITALSPRÆSTER

 

Christian Juhl Busch

Rigshospitalet

Tlf.: 35 45 48 28
Mobil: 20 41 01 83
christian.busch@regionh.dk
Web

Henning Nabe-Nielsen

 Rigshospitalet

Tlf.: 35 45 48 27
Mobil: 23 26 59 33
henning.nabe-nielsen@regionh.dk
Web

Lotte Blicher Mørk

Rigshospitalet

Tlf.: 35 45 48 03
Mobil: 22 28 56 67
lotte.blicher.moerk@regionh.dk
Web

Mette Born Djurhuus

Rigshospitalet

Web

Maria Baastrup Jørgensen 

Bispebjerg Hospital

Tlf.: 29 21 19 30
mbaj@km.dk
Web
 

Karsten Flemming Thomsen

Bispebjerg Hospital

Tlf.  35 31 63 85/26 37 11 68
kft@km.dk
Web

Birgitte Bjørn Stimpel

Frederiksberg Hospital

Tlf.: 29 10 27 97
bbst@km.dk 
Web

Henriette Ry Nielsen

Bornholms Hospital

Tlf.: 29 12 72 74
hern@km.dk
Web

Julie Ragn Jensen

Amager Hospital

Tlf.: 50 51 15 86
ajrj@km.dk 
Web

Desirée Anastasia Pi Risum

Amager Hospital

Tlf.: 30 46 20 40 
dr@km.dk 
Web

   
 

KONTAKTPRÆST VEDRØRENDE SELVMORD

 

Paul Heden Friis

Præst i Simeons -Sankt Johannes Sogn på Nørrebro

Tlf.: 38 33 10 21
Mobil: 51 25 97 94
phf@km.dk 

 

 

HOSPICEPRÆST

 

Stillingen er pt ubesat

Diakonissestiftelsen på Peter Bangsvej

   
 

PRÆST I DEN FOLKEKIRKELIGE AIDS-TJENESTE

 

Stillingen er pt ubesat

   
 

PRÆSTER FOR PLEJEHJEM

 

Birger Bavnhøj

De Gamles By på Nørrebro

Tlf.: 21 35 12 15
bba@km.dk
Web

Jeppe Carsce Nissen

Sølund og De Gamles By på Nørrebro

Tlf.: 23 23 03 48
jcni@km.dk
Web

Nikolaj Kjærby Hartung

Husum Kirke og præst for Egebo og Lærkebo samt det socialpsykiatriske botilbud Rønnebo - alle i Bystævneparken i Brønshøj

Tlf. 41 57 51 22

nikolaj@hartungkjaerby.dk
Web

   
 

STUDENTERPRÆSTER

 

Charlotte Cappi Grunnet

Alle vidergående uddannelser på Frederiksberg  - fx Copenhagen Business School (CBS) og Læreruddannelsen Metropol

Tlf: 30 30 64 94
ccg@km.dk 
Web

Søren Kjær Bruun

Alle vidergående uddannelser på Frederiksberg  - fx Copenhagen Business School (CBS) og Læreruddannelsen Metropol

Tlf.:30 30 31 95
skbr@km.dk
Web

Inger Lundager

KUA (Københavns Universitet på Amager)

Tlf: 40 14 64 26 
ilk@km.dk
Web

Nicolai Halvorsen

Det Sundhedsfaglige Fakultet og Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Tlf: 28 75 70 94
praest@sund.ku.dk
Web

   
 

DØVEPRÆSTER

 

Lise Lotte Kjær

De Døves Kirke på Frederiksberg

Teksttelefon: 44 53 42 36
Alm.telefon: 44 53 42 22
Fax: 44 53 42 33
Mobiltlf. og videomobiltlf.: 31 79 99 57 llk@km.dk
Web

Marie-Louise Bork Winther

De Døves Kirke på Frederiksberg

Teksttelefon: 33 26 21 99
Fax: 33 24 21 99
Mobil: 30 22 21 19
mlbw@km.dk 
Web

   
 

PRÆST FOR HØREHÆMMEDE

 

Peter Bjørn Hansen

Hørehæmmede Øst for Storebælt

Tlf: 38 33 11 61 
Mobil: 21 28 71 82
peha@km.dk 
Web

   
 

FÆNGSELSPRÆSTER

 

Erik Adrian

Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel

erikasbjoern@gmail.com
Web

Peter Bundgaard Walin

Vestre Fængsel

Tlf.: 33 55 03 90
Peter.walin@kriminalforsorgen.dk

Lissi Rasmussen

 

Tlf.: 35 37 35 26
lissi@lissiras.dk
Web

Susanne Christiansen

Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel

susanne.christiansen@kriminalforsorgen.dk
Web

   
 

GADEPRÆSTER

 

Liane Zimsen Dambo

Kirkerne i Vesterbro Sogn

Tlf.: 23 42 02 52
Rild@km.dk
W
eb

Rune Reimer Christensen

Trinitatis Natkirke


Web

   
 

PRÆSTER FOR BØRN OG UNGE

 

Thomas Nedergaard

uKirke  på Vesterbro

Tlf.: 29 39 09 35

thomas@uKirke.dk
Web

Nicolai Stubbe Hørlyck

Børne- og ungekirken Brorsonskirken i Rantzausgade

Tlf.:50 21 91 70
praest@brorsons.dk
Web

   
 

PRÆST I FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

 

Helle Krogh Madsen

 

Tlf.: 33 66 73 67
fskf@folkekirken.dk
Web

   
 

PRÆST FOR BØRN MED SÆRLIGE UDFORDRINGER

 

Erik Hviid Larsen

Præst ved Bethlehemskirken på Nørrebro

Tlf.: 28 56 62 33
ehvl@km.dk
Web
 

   
 

PRÆSTER DER ARBEJDER MED FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

 

Niels Nymann Eriksen

Præst ved Apostelkirken på Vesterbro

Tlf.: 33 22 02 37
nne@km.dk
Web

Jens Lind Andersen

Præst ved Sundby Kirke og sogn på Amager

Tlf.: 23 60 25 57

jelb@km.dk
Web


 

Ellen Margrethe Gylling

Præst ved Nathanaels Kirke på Amager

Tlf.:  39 40 50 04
eg@km.dk
Web

   
 

PRÆST FOR ETNISKE MINORITETER

 

Lissi Rasmussen

 

Tlf.: 35 37 35 26
lissi@lissiras.dk
Web

   
 

PRÆST FOR FÆRINGER

 

Borgny Brünings-Hansen

Sankt Olavs færøske Menighed, der mødes i Hans Egedes Kirke på Østerbro

Tlf.:  5135 5190 
bbh@km.dk
Web

 

NATKIRKEPRÆSTER

 

Signe Malene Berg

Vor Frue - Københavns Domkirke i Nørregade

Tlf.: 61 61 62 29 
pastorberg@domkirken.dk
Web

Christian Monrad

Vor Frue - Københavns Domkirke i Nørregade

Tlf.: 61 61 62 30
christian@domkirken.dk
Web

Susanne Møller Olsen

Vor Frelser Kirke på Christianshavn

 

Simon Fuhrmann

Natkirken på Strøget - Helligaandskirken

Tlf.: 21 92 75 94
simon@helligaandskirken.dk
Web


 
   
 

VÆRNSPROVSTER OG -PRÆSTER (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet)

 

Thomas Hansen Beck

Hærprovst (præst ved Kastelskirken)

Tlf.: 33 1513 06
thb@km.dk
Web

Ejgil Bank Olesen

Orlogsprovst (provst i Holmens-Østerbro Provsti og ved Holmens Kirke)

Tlf.: 33 15 42 45
ebol@km.dk
Web

Jens Andreas Christensen

Hæren (præst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro)

Tlf.: 27 24 08 61
jeac@km.dk
Web

Stefan Lamhauge

Hæren (præst ved Trinitatis Kirke og studenterpræst)

Tlf.: 33 14 01 83
stha@km.dk
Web

Åki Kristoffer Nielsen

Hæren (præst i Olsker Sogn på Bornholm)

Tlf.: 56 48 04 28
​kkni@km.dk
Web

Frank Bjørn Christensen

Søværnet (præst i Valby Sogn)

Tlf.: 36 16 01 25
​fbc@km.dk
Web

 

Anna Mejlhede

Søværnet (præst ved Holmens Kirke)

Tlf.: 33 91 99 33
anme@km.dk
Web

Bo Heikendorf Petersen

Søværnet (præst ved Filips Kirke på Amager)

Tlf.: 32 59 90 36
​boh@km.dk
Web

 

Peter Thyssen

Søværnet (præst ved Holmens Kirke)

Tlf.: 33 36 13 73
thyssen@holmenskirke.dk
Web

Stine Munch

Flyvevåbnet (præst ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke)

Tlf.: 24 43 48 27
stm@km.dk
Web

Kristine Nordentoft Gustav

Flyvevåbnet (præst ved Luther Kirken og Frihavnskirken på Østerbro)

Tlf.: 21 40 35 13
kng@km.dk
Web

Tags: